R.S. | 9. 8. 2022, 07:00 | Vir: STA

Mladi Slovenci se od staršev odselijo šele pri teh letih

Profimedia

Najnižje povprečne starosti ob odselitvi mladih so bile na Švedskem, Finskem in Danskem. Kam se je uvrstila Slovenija? 

V zadnjem desetletju se je število mladih zmanjšalo za 15 odstotkov, število starejših pa povečalo za 29 odstotkov. Veliko mladih živi skupaj s starši, čedalje več starejših prebiva samih.

Profimedia

V začetku leta je bilo v Sloveniji 308.000 prebivalcev, starih 15-29 let, in 445.000 prebivalcev, starih najmanj 65 let. Od začetka leta 2012 se je število prvih zmanjšalo za 15 odstotkov, število drugih pa povečalo za 29 odstotkov, s čimer je starejša generacija izrazito presegla mlajšo.

Ali drugače: če je bilo v letu 2012 mladih približno 20.000 več kot starejših, je bilo desetletje pozneje mladih 136.000 manj kot starejših, kažejo podatki Sursa.

Izobrazbena struktura se je v zadnjem desetletju izboljšala tako med mladimi kot med starejšimi. Polovica mladih (15-29 let) ima srednješolsko izobrazbo, 31 odstotkov osnovnošolsko in 19 odstotkov višjo ali visokošolsko. Pri tem je treba upoštevati, da jih je v tej starostni skupini še dobršen del vključen v izobraževanje. Pri starejših od 65 let jih ima prav tako največ srednješolsko izobrazbo (48 odstotkov), osnovnošolsko jih ima 38 odstotkov, višjo ali visokošolsko pa 14 odstotkov.

Razkorak v digitalnih veščinah

Večji je razkorak na področju digitalnih veščin in znanj. Zelo dobro razvite ali osnovne digitalne veščine je imelo več kot 60 odstotkov starih od 16 do 24 let, med starimi od 65 do 74 let pa je bilo takih nekaj manj kot petina. Po drugi strani pa, kot kažejo podatki Sursa, ni imelo nobenih digitalnih veščin dva odstotka mladih in 45 odstotkov starejših.

Profimedia

V letu 2021 so vsi mladi uporabljali internet, 98 odstotkov vsak dan ali skoraj vsak dan, med starejšimi pa 69 odstotkov oseb, od tega 48 odstotkov vsakodnevno ali skoraj vsak dan.

V omenjeni skupini starejših se povečuje tudi uporaba pametnih telefonov. Od tistih, ki uporabljajo mobilne telefone, jih je 58 odstotkov uporabljalo pametni telefon in 42 odstotkov mobilni telefon s samo osnovnimi funkcijami (možnost klicanja ali pošiljanja SMS-sporočil). Do leta 2021 je med to populacijo prevladovala uporaba mobilnega telefona, ki je omogočal le osnovne funkcije. Med mladimi uporabniki mobitelov jih je 96 odstotkov uporabljalo pametni telefon.

V letu 2021 so se mladi v Sloveniji od svojih staršev odselili povprečno pri starosti 29,6 leta; moški pri 30,9 leta, ženske pri 28,1 leta, kar nas uvršča v zgornjo tretjino držav članic po povprečni starosti ob odselitvi. Povprečje za 27 držav EU je znašalo 26,5 leta. Najnižje povprečne starosti ob odselitvi mladih so bile na Švedskem, Finskem in Danskem.

Profimedia

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.