16. 4. 2022, 12:28 | Vir: STA

Pozor! Epidemija razkrila še eno nevarnost, ki so ji izpostavljeni otroci

Daniel Novakovič/STA
Pozor! Epidemija razkrila še eno nevarnost, ki so ji izpostavljeni otroci (foto: Daniel Novakovič/STA)

Huda kršitev človekovih pravic se pojavlja povsod po svetu, policija je več kaznivih dejanj zaznala tudi v Sloveniji. Katere informacije morajo za svojo zaščito poznati otroci in mladostniki?

Uslužbenci notranjega ministrstva v sklopu preventivnega delovanja po Sloveniji izvajajo delavnice ozaveščanja osnovnošolcev in srednješolcev o trgovini z ljudmi. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja in epidemije covida-19 veliko časa preživijo pred računalnikom in na spletu.

Kaj morajo vedeti otroci?

Otroke in mladostnike poskušajo na teh delavnicah ozavestiti o nevarnostih trgovine z ljudmi in načinih novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje.

"Pomembno je, da se otroci in mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje," so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

"Dandanes je kar 75 odstotkov žrtev trgovine z ljudmi oglaševanih prek najrazličnejših družbenih platform in spletnih strani, zato je ozaveščanje mladih pomembno za ozaveščanje možnih žrtev trgovine z ljudmi in morebitnih bodočih uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovanja," še izpostavljajo na ministrstvu.

Nosilec aktivnosti je služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, ki deluje v okviru ministrstva za notranje zadeve. Na podlagi triletnega izvedbenega načrta želi obiskati vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.

Delavnica o trgovini z ljudmi traja eno šolsko uro

Ciljna skupina pa so učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 2. letnikov srednjih šol. Predavatelji so področni strokovnjaki, ki so vključeni v ključne aktivnosti na področju boja proti trgovini z ljudmi tako na državni kot mednarodni ravni.

Delavnica poleg splošne predstavitve problematike in oblik trgovine z ljudmi vključuje tudi prikaz video vsebin in izvedbo praktičnih nalog, na podlagi katerih učenci oziroma dijaki prepoznavajo različne vloge trgovcev in oblike izkoriščanja.

Do sredine aprila so izvedli 23 delavnic na osnovnih šolah in 29 delavnic na srednjih šolah, v katere je bilo vključenih skupaj blizu 900 učencev. Odziv vodstva šol, na katerih smo izvedli delavnice, je po navedbah ministrstva zelo pozitiven, izkazan pa je bil tudi interes za izvedbo tovrstnega predavanja za starše.

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja

In huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav je eden od ključnih dejavnikov trgovine z ljudmi revščina, je po navedbah ministrstva zmotno prepričanje, da je pojav prisoten le v revnejših državah. Problematika je prisotna tudi v Evropi, zato je preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ena od prednostnih nalog Evropske unije.

V Sloveniji je policija lani obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in pri tem identificirala 40 žrtev tega kaznivega dejanja. "Ker je prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje trgovine z ljudmi izjemno zahtevno, je v boju proti temu pojavu ključnega pomena preventivno delovanje," so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.