Ksenja Žnidaršič | 5. 2. 2024, 07:00

Ko sekunde štejejo, se intervencijska vozila komaj prebijajo skozi avtocesto: kako bodo pristojni rešili to težavo?

Facebook/Promet.si

Pomurska avtocesta je že dlje časa pereča težava v prometu. Zaradi nesreč prihaja do popolnega prometnega kolapsa, zaradi katerega je posledično ogroženo tudi človeško življenje, saj se intervencije le stežka prebijajo čez ozko avtocesto.

Nedavno je Slovenijo pretresla novica o hudi prometni nesreči, ki se je pripetila na pomurski avtocesti. V nesreči se je prevrnil tovornjak, ukrajinski voznik pa je na kraju podlegel poškodbam. A bolj kot sama nesreča je javnost pretresel videoposnetek reševalnega vozila, ki je hitelo na pomoč.

Na videoposnetku, ki ga je na družbenem omrežju X objavila skupina Reševalni pas, lahko vidimo, kako se gasilsko vozilo ter več reševalnih vozil mukoma prebijajo skozi avtocesto. Čeprav so vozniki marljivo vzpostavili reševalni pas, se je zapletlo pri vožnji mimo tovornjakov, saj je avtocestni vozni pas izjemno ozek. "Pretresljivo je videti vse intervencijske službe, ko obstanejo v zastoju. Takole je danes obstal konvoj, ki je hitel proti trčenju na pomurski 'avtocesti'. Ta si tega naziva ne zasluži. Vozniki so sicer ustvarili reševalni pas, a takoj, ko je na levem pasu vozilo širše od dveh metrov vzporedno s tovornim vozilom, reševalne enote obstanejo," so bili kritični v skupini.

To je le eden od mnogih primerov, ki opozarjajo na problematiko pomurske avtoceste. Več kot očitno največ težav povzroča prav odsotnost odstavnega pasu kot tudi preozka vozna pasova, zaradi širine katerih je pogosto močno omejeno reševanje.

Facebook/Radarji v Pomurju/posnetek zaslona

Sledijo prostorskim načrtom države

Na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars) odgovarjajo, da so avtoceste določene s prostorskim načrtom države in s kategorizacijo državnih cest. V koridorjih, kjer potekajo TEN koridorji (evropski cestni koridorji) je določeno, da morajo tukaj potekati daljinske ceste (to so avtoceste in hitre ceste), praviloma sicer avtoceste, a to ni nujno.

Na evropskem cestnem omrežju se nahaja več odsekov avtocest, kjer ni izveden odstavni pas, teh je tudi v Sloveniji več (med drugim Karavanke-Lipce na gorenjski avtocesti, Dramlje-Tepanje na štajerski avtocesti ter Pernica-razcep Lendava na pomurski avtocesti).

Avtocesta grajena na osnovi prometne obremenjenosti iz leta 2002

Kot že omenjeno, na pomurski avtocesti največjo težavo predstavlja ravno preozek vozni pas. Na Darsu pojasnjujejo, da je bila glede pomurskega avtocestnega kraka A5 z državnim lokacijskim načrtom izgradnja predvidena v polnem, torej v normalnem prečnem profilu, ki je 26,20 metra, z možnostjo fazne izgradnje.

Nesreča na pomurski avtocesti.

Nesreča na pomurski avtocesti.

Sobotainfo/bobo

"Glede na gostoto takratnega kot tudi predvidenega prometa je bila v letu 2002 z vidika gospodarnosti naložbe izdelana študija možnih racionalizacij normalnih prečnih profilov na avtocesti A5 Maribor–Pince: izgradnja avtoceste od Maribora do Pernice z odstavnimi pasovi, v profilu 24,6 metra, v nadaljevanju do meje z Madžarsko pa v profilu 21,2 metra brez odstavnih pasov, vendar z zadostnim številom odstavnih niš. Zaključki navedene študije so služili kot ena izmed osnov pri vrednotenju investicijskih vrednosti, sprejetih z Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v februarju 2004, zato je država sprejela odločitev, da se pomursko avtocesto tudi v nadaljevanju gradi v predlaganih prečnih profilih," so pojasnili ter tako tudi potrdili, da kljub številnim prometnim nesrečam, ki vodijo v prometni kolaps, v prihodnje ne moremo pričakovati razširitve pomurske avtoceste

Kako se bodo lotili te problematike?

Ker več kot očitno razširitve avtoceste ne bo, so zdaj v igri drugi ukrepi. Na Darsu tako načrtujejo, da bodo na štajerski in pomurski avtocesti postavili dodatne elektronske table nad avtocesto (oziroma portale spremenljive prometne signalizacije). Trenutno je projekt še v izdelavi. Zagovarjajo se tudi, da so na odseku pomurske avtoceste med Vučjo vasjo in Mursko Soboto v okviru obnovitvenih del leta 2021 z ureditvijo sredinskega, ločilnega pasu avtoceste povečali povozne površine in jih s tem razširili predvsem za intervencijo, a kot smo videli v primeru nedavne nesreče, to ni rešitev, ki ima 100-odstotno uspešnost.

Pogled na pomursko avtocesto iz ptičje perspektive.

Pogled na pomursko avtocesto iz ptičje perspektive.

Srdjan Zivulovic/bobo

"Prehitevalni in vozni pas sicer ostala iste širine, vendar imajo vozniki več prostora za umik oziroma vzpostavitev reševalnega pasu v primeru nesreče oziroma zastoja na avtocesti," so povedali.

Na pomurski avtocesti je sicer v veljavi 24-urna prepoved prehitevanja težkih tovornih vozil, medtem ko na preostalem omrežju avtocest in hitrih cest povečini velja omejitev velja čez dan med 6. in 18. uro.

Statistični podatki sicer kažejo, da pomurska avtocesta ni med najbolj obremenjenimi v Sloveniji. Število tovornih vozil na avtocesti A5 je bilo v lanskem letu v povprečju 4500 na dan, to velja za obe smeri vožnje. Pri tem so na Darsu še izpostavili, da gre za povprečni letni dnevni promet, kar pomeni, da je kakšen dan več tovornih vozil. "Na primer ob ponedeljkih ga je več v smeri Maribora, ob petkih več v smeri Madžarske, ob nedeljah pa ga zaradi prepovedi skoraj ni. Prav tako beležimo tudi razlike v lokaciji, številke si gibljejo od približno 3000 pri meji z Madžarsko do 5000 pri Mariboru," so še poudarili.

Najbolj obremenjen avtocestni odsek s tovornimi vozili je sicer med Ljubljano in Vrhniko, na katerem je bilo tovornih vozil v povprečju 9000 na dan.

Je bila pomoč pri nedavni prometni nesreči nudena dovolj hitro?

Kljub pojasnilom pa ostaja eno še vedno jasno – zaradi preozkega odseka avtoceste je ovirano reševanje ponesrečencev, kjer so tudi sekunde izjemnega pomena. A kakšno pojasnilo so podali na Darsu za nedavni primer, kjer je bilo izgubljeno človeško življenje?

X/Reševalni pas

"Da je prišlo do nesreče na vozišču avtoceste proti Mariboru, je bilo 17. januarja javljeno malo po 9. uri, okrog 10. ure so po naših podatkih pristojni še vedno reševali voznika tovornega vozila. Prvi so mu sicer po naših podatkih ponudili pomoč vojaški reševalci, ki so bili na poti proti Murski Soboti, in so se ustavili na sosednjem smernem vozišču avtoceste," so dejali.

Nesreča na pomurski avtocesti.

Nesreča na pomurski avtocesti.

Sobotainfo/bobo

"Po 11. uri je sledila odstranitev jeklene varnostne ograje, ki so jo izvedli gasilci, uredili smo začasni križni prehod z ene polovice avtoceste na drugo, nekaj pred 13. uro pa je bilo rešeno še zadnje ujeto vozilo oziroma avtobus," so še zaključili.