29. 4. 2022, 14:27 | Vir: STA

Vračanje v normalo: posledice se odražajo v težavah z zbranostjo in pozornostjo dijakov

Nebojša Tejić/STA
Vračanje v normalo: posledice se odražajo v težavah z zbranostjo in pozornostjo dijakov (foto: Nebojša Tejić/STA)

Z esejem se bo v sredo začela splošna matura, s testom iz slovenščine pa nacionalno preverjanje znanja za osnovnošolce.

Za letošnjo generacijo maturantov je zelo nenavadno obdobje srednješolskega izobraževanja.

Vzgojno-izobraževalni proces je tri od štirih let šolanja zaznamovala epidemija covida-19, v kateri so se del časa šolali na daljavo, brez druženja, zadnje leto pa je pouk v večjem delu potekal ob obvezni uporabi zaščitnih mask in preprečevanju mešanja oddelkov, za učitelje in učence je veljal pogoj PCT (preboleli, cepljeni,testirani), pri čemer so se učenci zadnjega triletja osnovnih šol in dijaki samotestirali v šoli.

Kaj povejo maturanti

Maturantka novogoriške gimnazije Nastja Orel je izpostavila, da so bili tako lani kot letos dijaki prikrajšani za kar nekaj pouka, letos zlasti na račun karanten in izolacij.

Kljub temu pa je ocenila, da so v boljši situaciji kot lanski maturanti, ker so vseeno večino zadnjega šolskega leta preživeli v šolskih klopeh in so se imeli možnost relativno normalno pripravljati na maturo.

"Med nami vlada optimizem in verjamemo, da bo matura šla, kot je treba, čeprav se mi zdi, da so učitelji predvsem zaskrbljeni, ker nikoli nismo dokončno preverili, kakšno je naše znanje," je dejala.

Kot je poudarila, imajo dijaki večjo težavo z zbranostjo in pozornostjo. Dveletni pouk na daljavo med epidemijo pa je pustil pri nekaterih tudi globoke posledice na duševnem zdravju.

Kaj pravi stroka

Na skrb zbujajoče rezultate, ki so vezani na doseganje učnih ciljev in standardov znanja ter ocen, kažejo tudi rezultati mednarodne raziskave motenj izobraževanja med epidemijo, ki jih je nedavno predstavil Pedagoški inštitut.

Veliko učiteljev, pa tudi učencev je namreč poročalo o velikih psiho-socialnih obremenitvah.

Matura se vrača v normalo

Potem, ko so njihovi predhodniki pretekli dve leti maturo pisali v epidemioloških razmerah, bodo dijaki zadnjih letnikov letos tega zrelostnega testa deležni v razmerah, kot so veljale pred covidom-19.

Nekaj prilagoditev sicer še ostaja.

Tako bodo še vedno na voljo elektronski vpogledi v rezultate in elektronsko vlaganje ugovorov, za dijake, ki se bodo zaradi okužbe s covidom-19 znašli v izolaciji, pa bodo lahko teste opravljali skladno s pravili, ki že vsa leta veljajo za primere, ko kandidati zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo pristopiti k izpitom.

Po navedbah direktorja izpitnega centra Darka Zupanca je bilo vsako leto nekaj takšnih primerov. Zato je Državna komisija za splošno maturo sprejela ustrezne sklepe, kot je opravljanje izpita na jesenskem izpitnem roku, priznavanje izpita na jesenskem roku kot opravljenega na spomladanskem in podobno, kar velja tudi za letošnjo maturo.

Končni podatki o številu prijavljenih kandidatov na splošno maturo ta trenutek še niso znani, jih bo pa po pričakovanju Zupanca približno enako število kot lani. K splošni maturi spomladanskega roka se je lani prijavilo 7180 kandidatov.

Letošnji maturitetni izpiti

Prvi izpit splošne mature je esej pri slovenščini, ki ga bodo maturanti pisali 4. maja.

Letos tematski sklop V svetu blišča in bede za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Andreja Hienga: Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bo 30. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 28. maja ter 7., 9., 13. in 14. junija. 4. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 1. in 15. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah od 13. do vključno 22. junija.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom omogočil tudi dostop do ocen prek spleta.

Letos nekoliko več učencev na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovni šoli bo letos po navedbah Državnega izpitnega centra potekalo na način kot pred covidom-19.

"Če rečemo drugače, učenci bodo preverjanje opravljali po ustaljenih pravilih in določilih izvedbe nacionalnega preverjanja znanja," je pojasnil Zupanc.

Preverjanje v šolskih prostorih bo potekalo na vseh osnovnih šolah, saj zakon o osnovni šoli določa, da je nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda obvezno. Končno število učencev, ki bodo letos opravljali preverjanje znanja, bo znano 3. maja, jih bo pa po navedbah Zupanca nekaj več kot lani.

Lani je NPZ potekal na 441 osnovnih šolah, opravljalo pa ga je dobrih 40.000 šestošolcev in devetošolcev.

Učenci 6. razreda preverjanje iz slovenščine pišejo v sredo, iz matematike v petek, iz tujega jezika pa 10. maja.

Učenci 9. razreda bodo preverjanje iz slovenščine in matematike prav tako opravljali v sredo in petek, preverjanje iz tretjega predmeta pa 10. maja.

S sklepom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo devetošolci opravljali NPZ, in sicer geografije, kemije, tehnike in tehnologije ter tujega jezika.

Devetošolce bodo z dosežki NPZ seznanili 31. maja, šestošolce pa 7. junija.

NPZ pa so letos poskusno že izvedli tudi v 3. razredih.

Na šolah, ki so se za to prostovoljno odločile, je poskusno preverjanje znanja potekalo konec marca in v aprilu. Končni podatki o tem še niso znani, saj poteka še obdelava obrazcev za točkovanje, je dodal Zupanc.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.