2. 3. 2024, 20:50 | Vir: STA

Univerza v Mariboru pripravlja nov program: kaj bomo lahko kmalu študirali?

Bobo

Kdaj bodo program lahko začeli izvajati, še ni znano. 

Medicinska fakulteta ter fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pripravljata nov študijski program farmacija. Vlogo za akreditacijo takšnega interdisciplinarnega enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje je ta teden potrdil senat univerze, nato gre k Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

"Vzpostavitev študijskega programa farmacija na Univerzi v Mariboru podpira tudi farmacevtsko podjetje Lek, ki je v Lendavi vzpostavilo nov visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil," so po seji senata sporočili z univerze. "Z vzpostavitvijo omenjenega študija se bo pripomoglo tudi k zadržanju mladih in visoko izobraženih kadrov v vzhodni kohezijski regiji, kjer se kaže pomanjkanje delovne sile s področja farmacije," so dodali.

Kdaj bodo program lahko začeli izvajati, še ni znano. Vlogo za akreditacijo bodo zdaj posredovali Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu, da odloči o njej. Zagotovo pa tega programa še ne bo v prihajajočem študijskem letu 2024/2025.

Program bodo izvajali v prostorih medicinske fakultete in fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. "Začetek izvajanja ni pogojen s prostorsko širitvijo, bo pa v prihodnje nujno za vzdrževanje kakovosti vseh na medicinski fakulteti potekajočih študijskih programov (splošna medicina, dentalna medicina, farmacija in podiplomski biomedicinska tehnologija) povečati kapacitete z novogradnjami. Dokumentacija za novogradnje je že pripravljena in je bila posredovana na pristojna ministrstva," so povedali na rektoratu univerze.

Bobo

Pri izvedbi študijskega programa farmacija se bodo naslanjali na lastne habilitirane kadre ter nekaj kolegov iz tujine, ki so farmacevti s habilitacijami s področja farmacije. Profesorji z Univerze v Ljubljani, kjer že vrsto let deluje fakulteta za farmacijo, v izvedbi programa v Mariboru ne sodelujejo.

Za začetek je predviden vpis 30 študentov v prvi letnik. Kjer so lahko program nadgradili, so povečali obseg vsebin, vezanih na področji industrijske in klinične farmacije. "Prvo je še kako pomembno ob upoštevanju tradicionalno močnega sektorja farmacevtske industrije v našem okolju, še posebej ob nedavnih vlaganjih v bližnji okolici, drugo pa narekujejo trendi doma in v tujini, kjer so klinične kompetence pri farmacevtih vse bolj vključene v zdravstveni sistem nasploh. Za obe prilagoditvi imamo odlične pogoje v Mariboru, saj je medicinska fakulteta neposredno povezana z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Maribor in drugimi zdravstvenimi ustanovami, hkrati pa imamo s podjetjem Lek podpisano krovno pogodbo o sodelovanju, v podporo našemu študiju pa smo z njihove strani pridobili tudi pismo podpore. Nenazadnje vključujemo v izvedbo programa tako kolege iz UKC kot tudi iz Leka," izpostavljajo na univerzi.

Soglasje k vlogi za akreditacijo programa je ta teden podal tudi upravni odbor univerze. Člani upravnega odbora so po daljši razpravi potrdili tudi letno in računovodsko poročilo univerze za leto 2023. "Univerza v Mariboru se srečuje s pomanjkanjem proračunskih sredstev za izvajanje študijske in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kljub temu je v danih zmožnostih dosegla preboj na področju razvojne dejavnosti izobraževanja in študija. Tudi na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je v letu 2023 uspešno nadaljevala s celostno prilagoditvijo institucionalnega sistema stabilnemu financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti," so ob tem zapisali na rektoratu.