31. 5. 2022, 17:59 | Vir: STA

Znani rezultati analize vode po eksploziji v Melaminu - ali bo prekuhavanje še potrebno?

Profimedia

Akreditiran laboratorij je po nesreči odvzel vzorce in opravil obsežne analize parametrov, ki vplivajo na to, ali je voda primerna za pitje ali ne.

Prva analiza vzorcev vode iz vrtin in zajetij na območjih, ki bi lahko bila povezana z okoljsko nesrečo v kočevskem Melaminu, ni pokazala odstopanj od parametrov za pitno vodo. Družba za komunalno dejavnost Hydrovod bo še naprej spremljala stanja kakovosti vode na opredeljenih vrtinah in zajetjih, predlaga pa nekaj novih.

NIJZ je v soboto zaradi možnosti zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek rek Rinža oz. Bilpa v vire pitne vode odsvetoval uporabo vode iz vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh - Krkovo, Spodnji Log, Brezovica - Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad - Dol, Koprivnik, Kostel - Kaptol - Delač in Žaga.

Enota za pitne in kopalne vode Novo mesto centra za okolje in zdravje pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano je 24. in 25. maja opravila analizo pitne vode v šestih vrtinah in petih zajetjih. "Ti ne kažejo na odstopanja od parametrov za pitno vodo," so zapisali v Hydrovodu in napovedali, da bodo do izdaje novih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še naprej dovažali pitno vodo na določena območja.

Razširili bodo območje nadzora

"Glede na rezultate meritev v vzorcih vode iz teh vrtin in zajetij ne moremo potrditi domneve o vplivih industrijske nesreče v Melaminu na te vode," so ugotovili v laboratoriju in poudarili, da je treba spremljanje stanja kakovosti vode nadaljevati. Dodatno bi jo bilo treba spremljati še na področju Dobliče (JV Črnomelj), v monitoring pa za ocenjevanje morebitne obsežnosti vključiti še izvir Radešca in Obrh (porečje reke Krke).

Nebojša Tejić/STA

Dozdajšnje analize pozitivne

Koncentracija epiklorhidrina je bila v vseh vzorcih pod mejo zaznavnosti, koncentracije dietilentriazina niso zaznali, formaldehid je bil v vseh vzorcih pod mejo določljivosti, vrednost amonija pa v nobenem ni bila nad dovoljeno koncentracijo, je zapisano v poročilu.

Akreditiran laboratorij je analizo izvedel v vrtinah Koprivnik, Vimolj, Spodnji Log, Pregrad - Dol, Laze, Bilpa ter zajetjih Knežja Lipa, Žaga, Vrh Krkovo, Kostel Kaptol Delač in Jakšiči. V njih so opravili terenske meritve (temperatura vode, pH, električna prevodnost, vonj, okus in motnost) ter preverili splošne fizikalno-kemijske parametre (barva vode in amonij), mikrobiološke parametre po pravilniku o pitni vodi in kemijske parametre.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.