18. 5. 2021, 11:09 | Vir: STA

Slovenska mesta pri rabi drog večinoma pod mednarodnim povprečjem

Profimedia

Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog za leto 2020, opravljena z analizo odpadnih vod, kaže, da je med šestimi slovenskimi mesti najvišja uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina pa v Velenju. Večina obremenitev biomarkerjev v slovenskih mestih je bila sicer pod povprečjem mednarodne raziskave.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je v sodelovanju z mrežo Score danes objavil rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog za leto 2020, v katero je bila četrtič vključena tudi Slovenija. Pri nas raziskavo koordinira Institut Jožef Stefan (IJS), iz katerega so tudi posredovali podatke o rezultatih.

V raziskavi je lani sodelovalo 99 mest iz 27 držav s skupno 50 milijonov prebivalcev. Vključenih je bilo šest slovenskih mest oz. območij, in sicer Ljubljana, Maribor, Koper, Novo Mesto, Velenje in Domžale-Kamnik.

Med slovenskimi mesti beleži najvišje masne obremenitve benzoilekgonina, ki je biomarker kokaina, MDMA, ki je biomarker ekstazija, in metamfetamina Ljubljana, Velenje pa prednjači pri rabi amfetamina. Vse povprečne masne obremenitve biomarkerjev v slovenskih mestih so bile sicer pod Score povprečjem, z izjemo MDMA v Ljubljani. Biomarker kokaina BE je bil tik pod povprečjem za Ljubljano in Koper.

V primerjavi z evropskimi in svetovnimi prestolnicami se slovenska mesta po vsebnosti benzoilekgonina uvrščajo v zgornjo polovico razpona vseh sodelujočih mest, glede na preostale biomarkerje pa v spodnjo polovico. Izjemi sta amfetamin v Velenju in MDMA v Ljubljani, ki sta v zgornji polovici razpona, navajajo na IJS. Med preučevanimi drogami sta najbolj razširjena kokain in THC, slednji pričakovano prednjači po številu odmerkov.

Za zanesljivo napoved časovnih trendov je sicer potrebno vsaj petletno spremljanje, ki v Sloveniji še ni doseženo. Kljub temu pa na IJS že zaznavajo nekatere specifične časovne trende uporabe posameznih drog za vsako sodelujoče slovensko mesto.

Tako so raziskovalci zaznali nižjo uporabo prepovedanih drog v Ljubljani v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, z izjemo MDMA, katerega uporaba je, upoštevajoč vse meritve, višja. V opazovanem štiriletnem obdobju kaže uporaba kokaina in THC isti trend, splošno gledano pa nakazuje trend padanja. Manjša je tudi uporaba amfetamina, medtem ko je uporaba metamfetamina do leta 2019 naraščala, v letu 2020 pa je padla. Ljubljana je v raziskavi sodelovala četrto leto zapored.

Tretje leto so v raziskavo vključene Domžale s Kamnikom ter Maribor

V štajerski prestolnici so lani zabeležili nižjo uporabo prepovedanih stimulativnih drog v primerjavi z letom 2019 in nekoliko povečano uporabo THC. V triletnem obdobju meritev so opazili najvišje vrednosti ostankov kokaina, amfetamina in MDMA v letu 2019, a na osnovi zgolj treh zaporednih letnih meritev trenda uporabe drog še ne morejo napovedati, so navedli na IJS.

Nižjo uporabo kokaina in amfetamina, primerljivo uporabo MDMA ter povečano uporabo metamfetamina in THC so lani zaznali na območju Domžale-Kamnik. V triletnem opazovanem obdobju opazimo trend upadanja uporabe amfetamina in naraščanje uporabe THC.

Koper, Novo mesto in Velenje so v raziskavi lani sodelovali šele drugič. V Kopru je uporaba vseh prepovedanih drog na letni ravni upadla, izjema je metamfetamin, katerega raba je stagnirala. Manj prepovedanih stimulativnih drog so zaznali v Novem mestu, primerljivo uporabo prepovedanih drog pa v Velenju.

Meritve sicer vključujejo analizo tedenskih vzorcev še neprečiščenih odpadnih vod na prisotnost biomarkerjev štirih stimulativnih drog: kokaina (benzoilekgonin), ekstazija (3,4-metilendioksimetamfetamin, MDMA), amfetamina in metamfetamina. Dodatno pa se določa tudi prisotnost biomarkerja tetrahidrokanabinola oz. THC (11-nor-9-karboksi-THC, THC-COOH).

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.