20. 6. 2019, 18:55 | Vir: STA

Slovenskim kosmatincem se slabo piše, DZ potrdil odvzem iz narave

profimedia

DZ je danes z 62 glasovi za in devetimi proti potrdil interventni zakon, katerega namen je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in volkov pa je občutek varnosti omajan. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.

Zaskrbljenost ljudi se je kljub ukrepanju ministrstva oz. agencije za okolje s posebnimi odločbami za odstrel osmih medvedov in dveh volkov v zadnjem času stopnjevala, kar je privedlo do interventnega zakona, je uvodoma v razpravo poslancem pojasnil državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver.

V Sloveniji je po njegovih pojasnilih že vzpostavljen delujoči sistem upravljanja z velikimi zvermi, vendar pa je zaradi povečanega števila srečanj in napadov prišlo do interventnega zakona. "Ta je pripravljen z namenom zagotoviti čim hitrejši ponovni začetek uravnavanja populacije, tako rjavega medveda in volka, seveda pa ob upoštevanju tudi drugih ukrepov iz strateških dokumentov," je poudaril in dodal, da so na področju preventivnih ukrepov izčrpane vse zadovoljive možnosti za preprečevanje škode.

Zakon po njegovih pojasnilih izkazuje usmeritev upravnega sodišča, ki je odpravilo priloge rednega odloka o odvzemu, saj se po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije kaže povezava škodnih primerov in lokacij intervencijskih klicev z lokacijami predvidenih odstrelov po lovsko upravljavskih območjih. Prav tako meja družbene sprejemljivosti rjavega medveda in volka pada. To potrjuje tudi anketa javnega mnenja glede medveda, ki je bila opravljena v okviru projekta Life dinalp bear.

Selektivnost in omejen odvzem sta utemeljena s predlaganimi omejitvami glede obsega in prostorske razporeditve odvzema ter tudi s težnostno strukturo odvzema pri medvedu. Predvideni so tudi pogoj za odstrel, ki določajo, da je odstrel treba prednostno izvajati v okolici naselij in tam, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov. Odvzem volka se sicer zaustavi, ko je ustreljenih pet odraslih živali, je dejal.

V interventnem zakonu je po Mavrovih besedah posebej napisano tudi, da je treba v vsakem primeru upoštevati kumulativne vplive izvajanja vseh odvzemov iz narave skupaj, in sicer tako, da ne bi prizadelo ugodno varstveno stanje vrste.

V razpravi se je večina poslancev strinjala, da sta populaciji medveda in volka preveliki, da se je njuno obnašanje spremenilo, zveri so začele prihajati v naselja, zato je treba v populacijo poseči čim prej. Nekateri so sicer pozvali k sistemski rešitvi, nekatere so zmotile v zakonu predvidene kazni za nepravilen odvzem, pa tudi to, da so prej usmeritve po dopolnilih glede lokacij odvzema na matičnem odboru postali pogoji.

V poslanski skupini NSi so tako namen pripravili nekaj dopolnil. Kot so poudarili, bi ta omogočila nemoteno izvajanje oz. izvedljivost zakona. Šli so namreč na roke lovcem, da ne bi bili sankcionirani zaradi prekoračitve 1,5-kilometrskega pasu izven naselij, saj se večinoma lovi ponoči in včasih je težko oceniti razdaljo do živali, njeno velikost in starost ipd. Poleg tega so predlagali črtanje glob, te so namreč predvidene v zakonu o lovstvu in so tudi precej nižje.

Za neupoštevanje obsega in prostorske razporeditve in načrta podrobnejše prostorske ureditve odstrela živali po posameznih loviščih se globe v interventnem zakonu za pravne osebe gibljejo od 10.000 do 60.000 evrov, za samostojne podjetnike od 5000 do 15.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika od 2500 do 7000 evrov, za posameznike pa od 1000 do 3000 evrov. V zakonu o lovstvu so za lovce predvidene globe med 420 in 1200 evrov. Amandmaji NSi niso dobili dovolj podpore.

Podporo zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave so medtem odrekli v Levici in SNS, kjer zagovarjajo preventivne ukrepe, ki da so učinkoviti, možnosti pa še niso izčrpane.

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja. Po predlogu bi se od 200 medvedov predvidenih za odvzem 175 odstrelilo, kar bi lovci lahko storili do konca aprila 2020, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Medtem bi lovci 11 volkov lahko odstrelili v času od uveljavitve zakona do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020. 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.