14. 2. 2021, 10:34 | Vir: STA

Šolski razredi se bodo v ponedeljek spet napolnili, na vzhodu države počitnice

profimedia

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade bo v ponedeljek pouk v šolah znova stekel za vse učence in dijake zaključnih letnikov na zahodu države, medtem ko bodo imeli učenci in dijaki na vzhodu države zimske počitnice. Po besedah predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana bodo šole pripravljene, imajo pa precej težav z organizacijo.

V četrtek je namreč vlada zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi sklenila, da se lahko učencem prvega triletja v osnovnih šolah pridružijo tudi učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ker pa so za učence in dijake vzhodnega dela države za prihodnji teden predvidene zimske počitnice, bodo ti še en teden ostali doma. Zanje bo pouk v šolah znova stekel 22. februarja, ko bodo na počitnice odšli učenci in dijaki zahodnega dela države.

Za tiste, ki se vračajo k pouku v šoli, bodo veljali enaki epidemiološki ukrepi kot za učence prvega triletja, za katere izobraževanje že poteka v šoli. Pouk bo potekal v mehurčku, torej v matičnih učilnicah, učenci pa učilnic ne bodo menjavali. Malicali bodo v učilnicah, kosila morajo šole organizirati tako, da bo med učenci čim manj mešanja.

V matičnem razredu bo še naprej potekalo podaljšano bivanje, ki bo organizirano za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. V primeru, da bo šola za učence 4. in 5. razredov oblikovala heterogeno skupino podaljšanega bivanja, bo tam obvezna uporaba zaščitnih mask tako za učence kot za zaposlene, je navedeno v okrožnici, ki jo je ministrstvo poslalo šolam.

Obvezne in neobvezne izbirne predmete bodo lahko izvajali na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine bodo tako učiteljica kot učenci pri pouku morali nositi zaščitno masko. Po priporočilu ministrstva šole v naravi, plavalnih tečajev, praktičnega dela prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzij šole do nadaljnjega ne bodo izvajale.

V umetniških gimnazijah in glasbenih šolah je od ponedeljka dovoljena izvedba individualnega pouka. V glasbenih šolah bodo individualni pouk za učence v celoti izvajali v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvaja v skupini, še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo.

Še naprej pa bo na daljavo potekal tudi pouk skupinskih predmetov predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre. Prav tako v prostorih šole ne bodo izvajali nastopov učencev, je še navedeno v okrožnici.

V matičnih razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas.

Po besedah predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregorja Pečana bodo šole v ponedeljek pripravljene, imajo pa pred vnovičnim vračanjem vseh učencev veliko dela.

"Največ težav je z organizacijo avtobusnih prevozov, organizacijo pouka športa v višjih razredih in podaljšanega bivanja, zlasti na razredni stopnji. Za organizacijo slednjega bomo skoraj zagotovo potrebovali dodatne kadre, ki pa jih je v tako kratkem času zelo težko dobiti," je dejal za STA.

V šole dijaki zaključnih letnikov, za študente na fakultetah dovoljeni seminarji za do 10 udeležencev

Poleg dijakov zaključnih letnikov bodo lahko v ponedeljek v šolo znova odšli dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, dovoljena je tudi praksa. Sprejet načrt sproščanja je sprva sicer predvideval, da bi se dijaki zaključnih letnikov ob povratku v šolo šolali po modelu C, kar pomeni, da se jih polovica šola na daljavo, polovica pa v šoli, nato pa se po 14 dneh zamenjajo, a se vlada za to ni odločila. Tako bo pouk ves čas potekal v šoli.

Dijaški in študentski domovi ostajajo zaprti, razen za dijake zaključnih letnikov, ki se vračajo v šole, ter študente, ki na fakultetah ali visokih šolah opravljajo izpite oz. laboratorijske vaje. Izjema so tudi dijaki in študenti tujci.

V višjih in visokih šolah ter na fakultetah bodo s ponedeljkom dovoljeni izpiti in seminarji za do 10 udeležencev.

Pečan: V večjih mestih bi bilo v testiranje smiselno bolj vključiti mobilne enote

Še vedno velja, da morajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju pred vrnitvijo na delovno mesto opraviti testiranje na okužbo s koronavirusom. Po uredbi se morajo zaposleni testirati 24 ur pred začetkom neposrednega dela z otroki, nato pa vsakih sedem dni. Testirati se ni treba zaposlenim, ki so preboleli covid-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece.

Po besedah Pečana je testiranje v osnovnem šolstvu prepuščeno dogovarjanju samih šol, težava pa ostaja v večjih mestih, kjer se morajo zaposleni testirati na enem mestu. To vzame veliko časa, prav tako je tveganje večje, saj se na enem mestu zbere več ljudi, je opozoril. Težavo bi bilo po njegovi presoji mogoče v večji meri reševati z mobilnimi ekipami.

Kustečeva: Strokovnjaki v pripravo predlogov ukrepov za odpravo posledic

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v pogovoru za spletni portal Siol dejala, da se učenci vračajo v šole "v prvem trenutku, ko nam to omogočajo epidemiološke razmere". Šolarji iz vzhodnega dela države si bodo po njenih besedah ta teden lahko na počitnicah nabrali energijo, da se nato pogumno in odločno vrnejo v šolo, ko se bodo lahko spočili njihovi sovrstniki iz zahodnega dela države.

Napovedala je, da bo kot neposredni odziv na koronavirusni čas in učinke na izobraževanje in šport v teh tednih oblikovala posebni strokovni skupini za okrevanje, kjer bodo strokovnjaki s področij pedagogike, psihologije, športa in drugih strok pripravili predloge ukrepov za popravo posledic koronavirusnega časa.

Po njenih ocenah bo sicer kljub šolanju od doma mogoče doseči zastavljene učne cilje iz šolskega koledarja. "Veste, da smo za en teden podaljšali novembrske počitnice. Za ta čas bomo skušali poiskati najboljše načine, da se ga izkoristi za to, da se nadoknadi manjkajoče. Ko se vsi vrnejo v šole, bo narejena ocena, o kakšnih primanjkljajih govorimo in kako lahko ta čas izkoristimo za nudenje pomoči potrebnim," je napovedala ministrica.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.