18. 6. 2020, 09:30 | Vir: STA

Turistični boni: 36 najbolj pogostih vprašanj in odgovorov zbranih na enem mestu

Shutterstock

Prebivalci Slovenije bodo lahko od petka, 19. junija, za prenočitev oz. prenočitev z zajtrkom plačali s turističnim bonom. Na enem mestu si lahko preberete nekaj vprašanj in odgovorov na temo turističnih bonov za potrošnike.

Kdo je upravičen do turističnega bona?

Upravičenec do bona je vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marec 2020. Polnoletna oseba oz. oseba, ki bo do konca leta 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), je upravičena do bona v višini 200 evrov. Mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v višini 50 evrov.

Kako bom kot upravičenec prejel svoj bon?

Kot upravičenec bona ne boste prejeli v fizični obliki, temveč bo njegova vrednost evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Fursa eDavki. Do tega sistema bodo imeli dostop tudi ponudniki nastanitev. Samo unovčitev bona boste izvedli pri ponudniku storitve, kjer boste nastanjeni. Stanje svojega bona lahko spremljate v mobilni aplikaciji eDavki.

Kje lahko unovčim turistični bon?

Kot upravičenec lahko bon unovčite pri ponudniku storitev na področju turizma (hoteli, počitniški domovi in letovišča, turistične kmetije s sobami, zasebne sobe za oddajanje gostom, planinski domovi, mladinska prenočišča, avtokampi in tabori in druge nastanitve za krajši čas), ki so bili 13. marca 2020 vpisani v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes. Najbolje je, če ob rezervaciji pri ponudniku preverite, ali boste lahko pri njem unovčil turistični bon. Bon je sicer deljiv, kar pomeni, da ga lahko koristite v več delih pri več različnih ponudnikih.

Kako unovčim turistični bon?

Kot upravičenec izberete in rezervirate termin pri ponudniku turističnih storitev. Pri tem se morate pozanimati, ali ponudnik sploh sprejema turistične bone. Bone unovčite tako, da pri prijavi predložite osebni dokument - osebno izkaznico ali potni list - ter receptorju poveste, kakšen znesek želite unovčiti iz svojega turističnega bona. Izpolniti morate tudi obrazec, ki ga boste lahko prejeli na recepciji nastanitve. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca preko informacijskega sistema Fursa unovčil bone.

Kako je mogoče unovčiti turistični bon za otroka, ki ne letuje z zakonitim zastopnikom?

Če otrok počitnikuje z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik (denimo z babico ali s športnim klubom), mora že pred odhodom zakoniti zastopnik oz. skrbnik podpisati posebno izjavo, s katero izjavlja, da bo otrok koristil bon po tretji osebi. Izjavo lahko najde na spletnih straneh Fursa. To izjavo mora tretja oseba v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok mora imeti s seboj svoj identifikacijski dokument. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka, in ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila obrazec, ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo nato unovčil bone.

Kdaj je mogoče unovčiti bone?

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija 2020 (za nočitev z 19. na 20. junij) do 31. decembra 2020 (zadnja možna nočitev s 30. na 31. december).

Na koga lahko kot upravičenec prenesem svoj turistični bon?

Bon je mogoče prenašati med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev) ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Boni se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno.

Kako lahko prenesem svoj bon?

Bon prenesete s podpisom obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat, torej ga pridobitelj ne more prenesti naprej. Prav tako je mogoče prenesti izključno celotno vrednosti bona. Če je torej upravičenec bon delno že koristil, ga v preostali vrednosti ne more več prenesti.

Kakšna globa mi grozi, če svoj bon prenesem denimo na nečaka ali sestro?

Tretji protikoronski zakon za primer, da upravičenec do bona tega prenese v nasprotju z določili, predvideva globo od 200 do 600 evrov.

Ali lahko vrednost bona razdelim med več svojih otrok?

Ne. Bon je mogoče prenesti izključno v celoti, zato ga lahko denimo kot starš prenesete le na enega od svojih otrok.

Kako lahko izkoristim bon, ki ga je name prenesel nekdo drug?

Že pred odhodom na letovanje mora upravičenec (denimo mati, ki želi bon prenesti na svojega sina) izpolniti izjavo o prenosu bona, na katerem navede tudi podatke o prejemniku tega bona. Prejemnik bona (sin) na letovanju ravna, kot velja sicer - prijavi se z identifikacijskim dokumentom in receptorju pove, da želi koristiti bon denimo svoje matere (in morda tudi svojega). Receptorju mora tudi predati izpolnjeno izjavo prvotnega upravičenca (matere). Nato izpolni obrazec o koriščenju bona, ki ga lahko dobi na recepciji. Receptor bo nato unovčil bon.

Ali moram izjavo o prenosu bona poslati Fursu?

Ne. Osebe, na katere je bil prenesen turistični bon, morajo imeti ustrezno izjavo ali izjave izpolnjene in podpisane s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili. Ob unovčevanju bona bodo namreč morali tako izjavo predložiti receptorju v objektu, kjer bodo nočili. Izpolnjenih in podpisanih izjav naj posamezniki ne pošiljajo oz. prinašajo na finančne urade.

Za katero storitev lahko unovčim bon?

Bon lahko unovčite le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Ostale storitve, kot so denimo dodatni obroki, pa tudi turistična taksa, morate doplačati z drugimi plačilnimi sredstvi.

Ali mi lahko ponudnik v primeru, da plačam z bonom, zaračuna višjo ceno?

V primeru plačila storitve z bonom vam ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru mu grozi kazen. Nadzorni organ, kamor lahko v primeru kršitve podate prijavo, je tržni inšpektorat.

Ali je nastanitveni objekt dolžan sprejemati turistične bone kot plačilno sredstvo?

Ne, ponudniki se lahko odločijo, da turističnih bonov ne bodo sprejemali, prav tako se lahko odločijo, da jih bodo sprejemali le v določenih obdobjih. Potrošnikom zato na Fursu svetujejo, da že ob rezervaciji preverijo, ali bodo pri izbranem ponudniku lahko unovčili svoj bon.

Je mogoče bon unovčiti tudi za najem počitniških kapacitet v lasti sindikata?

To je mogoče, če ponudnik izpolnjuje pogoje za unovčenje bonov (vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti 13. marca 2020). Počitniške kapacitete se morajo nahajati v Sloveniji.

Kako je mogoče bon unovčiti pri ponudnikih, ki nimajo dostopa do interneta?

V primeru, da ponudnik nima dostopa do interneta, boste kot gost plačali polni znesek računa. Ponudnik vam bo izdal potrdilo, iz katerega mora biti razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, v treh dneh po odjavi gosta pa bo moral v informacijski sistem Fursa vnesti podatke za povračilo sredstev bona upravičencu. Znesek boste dobili povrnjen na svoj plačilni račun, vpisan v davčni register, v najkasneje 30 dneh. Če nimate plačilnega računa, se sredstva izplačajo s poštno nakaznico.

Kaj se zgodi z mojim bonom, če ga ne unovčim do 31. decembra 2020?

Če bona ne unovčite do 31. decembra 2020, njegova vrednost propade. Za neizkoriščen bon ne morete zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne morete unovčiti kasneje.

Ali lahko s svojim bonom plačam za namestitev več oseb, denimo prijateljev ali družinskih članov?

Da, ena oseba lahko plača za nočitev več oseb, tudi denimo za prijatelje. Edini pogoj je, da tudi upravičenec, ki koristi bon, prenočuje v nastanitvenem obratu na datum, za katerega koristi bon.

Ali lahko z bonom plačam namestitev, rezervirano prek spletne platforme, kot sta Airbnb in Booking?

Turistične bone je mogoče unovčiti izključno pri ponudniku namestitve. Način rezervacije na to ne vpliva. Če torej namestitev rezervirate prek spletne platforme, plačate pa jo neposredno pri ponudniku, lahko pri tem unovčite turistične bone. Če pa ste samo plačilo izvedli prek spletne platforme, bona ne morete unovčiti.

Ali lahko z bonom plačam namestitev, rezervirano prek turistične agencije?

O tem se morate pozanimati pri turistični agenciji, a večinoma je to mogoče. Pri agenciji tako plačate znesek aranžmaja v višini, ki ga ne boste pokrili s turističnim bonom. Plačilo z bonom pa izvedete neposredno pri ponudniku nastanitve.

Ali lahko z bonom plačam prenočitev, ki sem jo rezerviral in pri ponudniku plačal že januarja?

To je mogoče, če se boste tako dogovorili s ponudnikom. Bon se namreč unovčuje ob plačilu in če je to že bilo opravljeno, bona načeloma ni mogoče več koristiti. Lahko pa se dogovorite s ponudnikom, da vam vrne že plačano kupnino in namesto tega sprejme turistične bone. Ponudnik k temu ni obvezan.

Ali so boni obdavčeni?

Ne, od bona upravičenec ne plača dohodnine.

Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč...)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Kdo bo imel podatke o mojem koriščenju bona?

Za namen unovčitve bonov in povračila sredstev ponudniku bo evidenco vodil in upravljal Furs. Podatki se bodo hranili pet let, nato se bodo izbrisali. Furs bo shranil podatke o upravičencu do bona, o ponudniku in obratu, v katerem je bil bon izkoriščen, ter podatke o izplačilu bona. V realnem času bo Furs tudi spremljal podatke v knjigi gostov, ki jih ponudniki policiji sporočajo prek sistema eTurizem, ter podatke preverjal v registru nastanitvenih obratov.

Kam se lahko obrnem z dodatnimi vprašanji?

Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Kdo lahko sprejema turistične bone?

Turistične bone lahko sprejema vsak ponudnik na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, ter v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata. Tretji pogoj je, da ponudnik opravlja dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se nanašajo na dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov (dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti 55.100), počitniške domove in letovišča (55.201), turistične kmetije s sobami (55.202), oddajanje zasebnih sob gostom (55.203), planinske domove in mladinska prenočišča (55.204), druge nastanitve za krajši čas (55.204) ter dejavnost avtokampov oz. taborov (55.300). Ponudnik mora kumulativno izpolnjevati vse tri pogoje.

Že vrsto let oddajamo apartmaje, trenutno pa končujemo gradnjo novega objekta, ki smo ga šele prejšnji teden vpisali v register nastanitvenih obratov. Ali bodo slovenski gostje lahko koristili bone v naših novih apartmajih?

Ne. V primeru, da gre za nov nastanitven obrat, ki ni bil vpisan v register na presečni datum 13. marec 2020, bonov za prenočevanje v tem obratu ne morete sprejemati.

Imamo nastanitveni obrat, že več let vpisan v register, a 13. marca 2020 v nizki sezoni nismo opravljali dejavnosti. Ali lahko sprejemamo turistične bone?

Ne, bonov ne smete sprejemati, če 13. marca niste bili vpisani v poslovni register kot ponudnik. Lahko pa vaš nastanitveni obrat v upravljanje prevzame drugo podjetje ali fizična oseba, ki je bil vpisan v poslovni register na omenjeni datum - taka oseba bone lahko sprejema.

Ali sem kot ponudnik namestitev dolžan sprejemati turistične bone kot plačilno sredstvo?

Po zagotovilih Fursa se lahko kot ponudnik odločite, da turističnih bonov ne boste sprejemali, prav tako se lahko odločite, da jih sprejemate le v določenem časovnem obdobju.

Kdaj lahko od Fursa pričakujem povračilo sredstev za unovčene bone?

Furs mora ponudniku storitev sredstva unovčenega bona izplačati najpozneje v 30 dneh, natančneje pa za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu. Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve Furs nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.

Ali bom kot ponudnik vedel, koliko sredstev ima gost ob prihodu še na voljo na turističnem bonu?

Furs je za unovčevanje bonov pripravil poseben receptorski portal. Ob prihodu gosta bo receptor v tem portalu rezerviral sredstva bona upravičenca tako, da bo vnesel nekaj podatkov o upravičencu - ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, datum prihoda in predvidenega odhoda ter predvideni znesek, za katerega se unovči bon. Bon bo unovčen na dan odhoda oz. na dan, ko bo nastanitev za opravljeno storitev izdala račun, zmanjšan za znesek, ki ga bo upravičenec koristil s turističnega bona. Pogoj za unovčitev bona je podpisan obrazec upravičenca oz. njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika ter kopija identifikacijskega dokumenta, s katerim se je prijavil.

V naši planinski koči nimamo interneta. Kako lahko gost pri nas unovči turistični bon?

V primeru, da ponudnik nima dostopa do interneta, bo gost izjemoma plačal polni znesek računa. Kot ponudnik mu boste morali izdati potrdilo, iz katerega mora biti razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, v treh dneh po odjavi gosta pa morate v informacijski sistem Fursa vnesti podatke za povračilo sredstev bona upravičencu. Slednji bo dobil znesek povrnjen na svoj račun.

Kako dolgo moram kot ponudnik hraniti dokumente, povezane z unovčevanjem turističnih bonov?

Ponudniki morate kopije osebnih dokumentov in izpolnjene obrazce oseb, ki pri njih unovčujejo bon, hraniti dve leti od unovčitve.

Kdo bo izvajal nadzor nad unovčevanjem bonov?

Nadzor nad ponudnikom storitev bo izvajal tržni inšpektorat. Furs bo z inšpektoratom delil podatke o ponudniku storitev (matična in davčna številka), podatke o osebi, ki je unovčila bon (ime in davčna številka) ter datum prihoda in odhoda upravičenca.

Kakšna globa mi grozi v primeru kršenja zakonodaje na področju turističnih bonov?

Tretji protikoronski zakon določa, da se z globo od 3000 do 40.000 evrov za prekršek kaznuje ponudnik storitev, ki je pravna oseba, če unovči bon za neopravljeno storitev ali v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Z globo od 1500 do 20.000 evrov se za tak prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, z globo od 1200 do 4000 evrov pa posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Odgovornim osebam grozi od 1200 do 4000 evrov globe v primeru pravnih oseb, od 600 do 2000 evrov v primeru samostojnega podjetnika in od 400 do 1800 evrov v primeru posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.