26. 11. 2020, 19:20 | Vir: STA

V letošnjem šolskem letu le eno ocenjevalno obdobje

Nebojša Tejić/STA
V letošnjem šolskem letu le eno ocenjevalno obdobje (foto: Nebojša Tejić/STA)

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je podpisala sklepe o ukrepih za nemoteno izvajanje pouka v letošnjem šolskem letu. Ti namesto trenutnih dveh določajo eno ocenjevalno obdobje, ki je raztegnjeno skozi celotno šolsko leto, kar v praksi pomeni tudi manjše število ocen. Osnovnim šolam priporočajo, naj v času pouka na daljavo ne ocenjujejo.

Po sklepu ministrice ocenjevalno obdobje v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah v letošnjem šolskem letu traja od 1. septembra letos do 24. junija 2021, za učence 9. razredov v osnovni šoli pa do 15. junija 2021.

Sklep določa, da se bo v tem času v osnovnih šolah ocenjevanje znanja izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. A hkrati priporočila Zavoda RS za šolstvo, ki jih je ministrstvo v okrožnici skupaj s sklepom poslalo osnovnim šolam, slednjim priporoča, naj v času pouka na daljavo ocenjevanja znanja ne izvajajo, pač pa naj učitelji raje posebno pozornost namenijo preverjanju znanja in doseganju ciljev. "Glede na sklep ministrice, s katerim je določeno eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu in zmanjšano minimalno število ocen, bo ocenjevanje, zlasti v obliki pisnih preizkusov in ustnega ocenjevanja možno izvajati, ko se učenci vrnejo v šole," je zapisano v priporočilih.

Eno ocenjevalno obdobje, ki je s sklepom raztegnjeno čez celo šolsko leto, prinaša manj ocen. V sklepu ministrice je tako navedeno, da se pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu, določa sklep.

Tudi za glasbene šole velja priporočilo, naj se v času pouka na daljavo ne ocenjuje, čeprav to glede na sklep ministrice tudi ni izrecno prepovedano. Sklep ministrice za glasbene šole sicer določa, da se v celotnem ocenjevalnem obdobju pri nauku o glasbi in solfeggiu znanje "oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov". "Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat," je sporočilo ministrstvo.

Srednje šole

Tudi v srednjih šolah bo pouk organiziran le v enem ocenjevalnem obdobju, pri čemer je iz priporočil zavoda za šolstvo razbrati, da ministrstvo odločitev o ocenjevanju prepušča samim šolam. Sklep ministrice med drugim pravi, da morajo šole uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako morajo določiti potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi morajo načrte ocenjevanja znanja uskladiti in dijake seznanili z roki za ocenjevanje, je zapisano.

Ker je trenutni epidemiološki položaj slabši od pričakovanega, je vlada danes odločila, da bo v prihodnjem tednu izobraževanje na vseh ravneh še naprej potekalo na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok.

V današnji okrožnici je ministrstvo osnovne šole sicer obvestilo, da je vključitev vsaj dela učencev v šolske klopi, "če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji", verjetnejša od 7. decembra. "Dogovarjamo se, da se bodo v šole najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda ter vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe. Istočasno se bodo odprli tudi domovi za učence s posebnimi potrebami. Druge učenke in učenci od 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo tudi v glasbenih šolah," so zapisali na ministrstvu.

Kot je navedeno, v prostorih šole načrtujejo tudi izvajanje dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči. V proces izobraževanja v šoli bi vključili tudi učenke in učence, ki imajo tehnične težave pri spremljanju pouka na daljavo.

Ob tem je ministrstvo podalo tudi natančnejša navodila, na kaj vse je treba paziti, ko bo pouk enkrat znova stekel v šoli.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.