27. 11. 2020, 14:14 | Vir: STA

V šestem paketu večina vnovič namenjena pomoči gospodarstvu

Profimedia
V šestem paketu večina vnovič namenjena pomoči gospodarstvu (foto: Profimedia)

Šesti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel ta teden, prinaša ukrepe za blažitev posledic epidemije covida-19 na številnih področjih, večina pa je vnovič namenjena pomoči gospodarstvu. Finančno najbolj zajetna ukrepa sta podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in kot novost delno kritje fiksnih stroškov podjetij.

Delno kritje fiksnih stroškov podjetij

UPRAVIČENCI:
- pravna ali fizična oseba, registrirana najpozneje do 1. septembra 2020 z vsaj enim zaposlenim na dan uveljavitve zakona
- samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- družbenik ali delničar gospodarske družbe oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

POMOČ: izplačana bo za obdobje zadnjega četrtletja 2020, in sicer bo država v primeru upada prihodkov za 30 do 70 odstotkov povrnila 0,6 odstotka letnih prihodkov upravičenca na posamezni mesec, v primeru upada prihodkov za več kot 70 odstotkov pa 1,2 odstotka. Izplačila so predvidena v enkratnem znesku za vse tri mesece skupaj januarja 2021.

POGOJ: padec prihodkov od prodaje v zadnjem letošnjem četrtletju za najmanj 30 odstotkov. Višina pomoči je omejena na največ 1000 evrov na zaposlenega na mesec, krite pa bo lahko največ 70 odstotkov neto izgube srednje velikega ali velikega podjetja oz. 90 odstotkov izgube mikro ali malega podjetja.

Subvencioniranje čakanja na delo doma podaljšano do 31. januarja 2021

UPRAVIČENCI: isti kot doslej, torej vsak delodajalec v Sloveniji z izjemo proračunskih uporabnikov ter finančnih in zavarovalniških družb z več kot 10 zaposlenimi, ki so mu prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 odstotkov.

POMOČ: država bo še naprej krila 80 odstotkov nadomestila plače, vendar bo višina subvencije z izplačilom plač za november omejena z višino povprečne mesečne plače v državi in ne več z višino najvišjega zneska nadomestila za primer brezposelnosti. Delodajalec pa bo lahko prejel povračilo nadomestila plač tudi v celoti, če še ne bo dosegel praga 800.000 evrov državne pomoči po interventnih zakonih.

Subvencioniranje nadomestila plač za delavce v karanteni

POMOČ: država bo v obdobju od 1. oktobra do konca leta delodajalcem subvencionirala izplačana nadomestila plač za delavce, ki zaradi karantene ne morejo opravljati dela od doma. Od 1. septembra do konca leta to velja tudi za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza oz. zaprtja mej.

Bolj dostopna jamstvena shema

Banka bo lahko podjetju dala likvidnostno posojilo, za katerega v okviru dve milijardi evrov vredne jamstvene sheme jamči država, v višini do 25 odstotkov njegovih prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne več le deset odstotkov. Odpravlja se obvezni pobot.

Moratorij na odplačevanje posojil

Zaprositi bo mogoče za odlog plačila obveznosti iz že in tudi na novo sklenjenih kreditnih pogodb za 12 mesecev. Upravičenci so isti kot doslej, torej vsi kreditojemalci, dodatno tudi fizične osebe stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso slovenski državljani. Vlogo lahko na banko naslovijo najpozneje do 31. decembra 2020.

Vnovična možnost odloga in obročnega plačila davkov

Finančna uprava RS bo lahko zavezancem - fizičnim in pravnim osebam - v primeru izgube prihodkov zaradi epidemije tako kot v prvem valu epidemije dovolila odlog plačila davkov ali prispevkov za čas do dveh let oz. dovolila plačilo davkov ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih. Enako velja za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Kritje stroškov zaradi izpada prihodkov

Socialnovarstvenim zavodom bo država krila izpad prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti ter stroške za najem dodatnih prostorov še do konca prihodnjega leta. Izvajalcem javnega potniškega prometa bo krila stroške zaščitne opreme še do 30. junija 2021, tako kot za prvi val epidemije so ponovno na voljo tudi nadomestila prevoznikom, ki zaradi epidemije v oktobru, novembru in decembru ne morejo izvajati prevoza potnikov.

Brezposelni bodo morali sprejeti vsako primerno delo

Iskalci zaposlitve bodo morali do 30. junija 2021 sprejeti primerno zaposlitev takoj po vpisu v evidenco brezposelnih in ne šele po poteku treh mesecev.

Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost

Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki jim je bilo zaradi vladnih ukrepov države od 19. oktobra onemogočeno opravljanje dejavnosti, najemnina v celoti ali delno ne bo zaračunana. Enako velja za najemnike športnih objektov in površin v lasti države in občin.

Višje kazni za ogrožanje zdravja ljudi

Kazni za organizatorje zbiranja ljudi na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano, se lahko zaradi povzročitve nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi gibljejo od 1200 do 12.000 evrov.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.