12. 10. 2021, 06:00 | Vir: STA

Za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 10 milijonov evrov

Tamino Petelinšek
Za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 10 milijonov evrov (foto: Tamino Petelinšek)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz programa za razvoj podeželja 2014-2020. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev, so sporočili z ministrstva.

Na ministrstvu želijo z razpisom uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Potencialni upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 2. novembra do vključno 10. januarja 2022 do 13.59. Upravičenci lahko na razpisu kandidirajo posamezno oz. kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Nepovratna sredstva v višini 10 milijonov evrov se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna. Od tega zneska bo šest milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z zakonom o agrarnih skupnostih. Preostalih štiri milijone evrov sredstev bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. V primeru, da na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se bodo razdelila na ostale sklope iz javnega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so med drugim stroški nakupa in dobave opreme, kot so traktor kolesnik za delo v gozdu, gozdarki vitli, gozdarske prikolice, motorne žage, gozdarske žičnice, gozdarski mulčerji in sadilni stroji za sadnjo sadik v gozdu, so pojasnili na ministrstvu. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer najnižji znesek javne podpore znaša 1000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Članu skupine lastnikov gozdov je lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije, so še sporočili z ministrstva.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.