1. 1. 2019, 08:31 | Vir: STA

Za ukrepe blaženja učinka podnebnih sprememb v Sloveniji 148 milijonov evrov!

profimedia

V sklad za podnebne spremembe se bo v letu 2019 steklo okoli 64 milijonov evrov, iz letošnjega leta pa se bo vanj preneslo še dodatnih 84 milijonov evrov. Skupaj bo tako v prihodnjem letu v skladu za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na voljo 148 milijonov evrov, so nedavno pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Slovenija si je v operativnem programu zadala cilj, da se do leta 2020 izpusti toplogrednih plinov glede na 2005 ne smejo povečati za več kot štiri odstotke. Program se osredotoča na sektorje, ki imajo največje deleže v emisijah toplogrednih plinov v sektorjih, a niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi - gre za emisije iz rabe goriv za ogrevanje stavb, prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki.

Odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leto 2019, ki je bil prejšnji teden objavljen v uradnem listu, vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih. To so denimo sofinanciranje ukrepov občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Ob tem pa odlok določa tudi nove namene porabe in ukrepe. Tako predvideva finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, ter podporo prehodu v takšno gospodarstvo. "Gre za novost ob prepoznanju, da brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično družbo ne bo mogoče izvesti," so poudarili na ministrstvu.

Ukrepi bodo šli tudi v smer zmanjševanja emisij v prometu. Država je med drugim zastavila ukrepa spodbujanja razvoja trga alternativnih goriv v prometu ter nakupa novih vozil za prevoz potnikov, pri čemer se bo sredstva namenjalo samo samo za sofinanciranje nakupa vozil na elektriko in vodik, do sredstev pa bodo upravičene vse občine.

Pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije bo država spodbujala trajnostno leseno gradnjo, sredstva sklada bodo šla tudi za hidroelektrarno Mokrice.

V smislu prilagajanja podnebnim spremembam država predvideva izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, sofinanciranja programov odprave posledic naravnih nesreč in izgradnjo ter in obnovo zadrževalnikov z več funkcijami. Sklad bo podprl tudi raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.

Slovenija bo naredila korak naprej tudi pri zagotavljanju sredstev za boj proti podnebnim spremembam na mednarodni ravni. Prvič namreč država načrtuje vplačilo v mednarodni zeleni podnebni sklad. Sofinancirala bo projekte, ki so pridobili evropska sredstva, ter zagotovila sredstva za projekte nevladnih organizacij. Sredstva so predvidena tudi za programsko sofinanciranje dela nevladnikov, so še zapisali.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.