STA | 9. 3. 2022, 10:52 | Vir: STA

Zaposleni v Moderni galeriji zahtevajo odhod direktorja

STA

Alešu Vaupotiču očitajo nekompetentno strokovno in upravno vodenje javnega zavoda ter neprimeren odnos do sodelavcev.

Zaposleni v Moderni galeriji so se na vlado in ministra za kulturo Vaska Simonitija obrnili z zahtevo po odstopu oziroma razrešitvi direktorja Aleša Vaupotiča. V svoji zahtevi so zapisali, da "s svojim nevestnim in nepravilnim delom osrednjemu in edinemu državnemu zavodu za moderno in sodobno umetnost povzroča večjo škodo ter hujše motnje pri opravljanju njegove dejavnosti, poleg tega pa s svojimi neustreznimi ravnanji deluje tudi v škodo zaposlenih". Med podpisniki je 79,4 odstotka vseh zaposlenih, muzejska stroka pa je z izjemo enega bolniškega staleža stoodstotno zastopana.

Očitke so strnili v tri točke:

nekompetentno strokovno vodenje,

neizdelana programska vizija in nepoznavanje delovanja muzeja kot javnega zavoda ter

nepoznavanje mednarodnih muzejskih standardov,

s čimer po njihovem mnenju krni ugled Moderne galerije v domači in tuji javnosti ter škodi njenemu delovanju.

Kljub temu, da so zaposleni vse svoje očitke utemeljili s primeri, Vaupotič o odstopu ne razmišlja. Za Delo je povedal da se je, ko je bil imenovan na mesto direktorja Moderne galerije, zavedal, "da spremembe praviloma prinašajo odpor". "Osebno me zelo žalosti, da podpisniki vložene zahteve niso izbrali možnosti neposrednega dialoga," je dodal.

Očitki zaposlenih

Direktor je po njihovih besedah izvzemal strokovne delavce iz odločitev, ki so zadevale njihovo stroko, ignoriral izražena strokovna mnenja zaposlenih, že potrjenih odločitev s skupnih delovnih sestankov pa ni spoštoval. Poleg tega naj bi brez kakršnegakoli obvestila strokovnim delavcem ukinil del stalne razstave v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ter posegal v avtorska besedila kustosov.

Očitajo mu tudi dogovarjanje za razstave in dogodke mimo vednosti stroke v Moderni galeriji ter favoriziranje zunanjih razstavnih projektov, ki ne predstavljajo nikakršne razvidne programske vizije Moderne galerije.

Sledijo očitki za nekompetentno upravno vodenje javnega zavoda. Ocenjujejo, da slabo pozna oddelke in njihove naloge ter da se ni podrobneje seznanil z delom zaposlenih, vključno z nepoznavanje finančnega poslovanja, delovanje Moderne galerije pa je posledično manj stabilno.

Na področju komunikacij pa zaposleni ugotavljajo, da direktor "redno in demotivacijsko posega v osebno dostojanstvo zaposlenih". Kot "očitno orodje discipliniranja" naj bi uporabljal ocenjevanje redne delovne uspešnosti, čeprav, kot navajajo, zaradi nepoznavanja dela zaposlenih postopek ocenjevanja sploh ni kompetenten. Med drugim mu očitajo še ustrahovanje, prelaganje vodstvenih odgovornosti na zaposlene, dodeljevanje nalog, ki niso v opisu delovnih nalog zaposlenega ter s tem čezmerno obremenjevanje posameznikov.

Od imenovanja še ni minilo leto dni

Vaupotič je bil za direktorja galerije imenovan lanskega 6. aprila. Svet Moderne galerije je sicer podprl kandidaturo Roberta Simoniška, od decembra 2020 vršilca dolžnosti direktorja, strokovni svet pa prijavo dolgoletne direktorice Zdenke Badovinac.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.