Znanost je opredelila ključne lastnosti za uspešno spogledovanje

Jih imate?

10. 6. 2020, 10:31 | Odnosi in psihologija

              Znanost je opredelila ključne lastnosti za uspešno spogledovanje (foto: profimedia) profimedia

»Spogledovanje je esencialni aspekt človeške interakcije in ključno pri oblikovanju intimnih odnosov,« se začne zapis nove študije, ki je identificirala in po vrstnem redu učinkovitosti zvrstila kar 47 lastnosti za čim bolj uspešno spogledovanje.

Študijo sta izvedla grška raziskovalca Menelaos Apostolou in Christoforos Christoforou, z vprašalniki, ki so vključevali predvsem odprta vprašanja, pa sta anketirala 487 grško govorečih sodelujočih. Metodologija in zaključki študije so bili objavljeni v znanstvenem žurnalu Personality and Individual Differences. Tako imamo sedaj na voljo znanstveno podprte dokaze, da se v grajenju intimnih odnosov pride daleč predvsem z duhovitostjo, inteligenco, originalnostjo in lepimi manirami.

A čeprav se je morda predvsem potrdilo to, kar smo slutili, omenjene lastnosti niso edine, ki igrajo pomembno vlogo pri spogledovanju.

Da bi čim bolj natančno analizirala pomembnost lastnosti, ki jih ljudje sklepamo za ključne pri spoznavanju potencialnih romantičnih partnerjev, sta Menelaos in Christoforos opravila še drugi del študije, v kateri je 808 sodelujočih zvrstilo vse te lastnosti po učinkovitosti.

Raziskovalca sta na koncu vse lastnosti klasificirala v devet širših kategorij. Med drugim sta v zaključku zapisala, da so najpomembnejši faktorji pri spogledovanju »neverbalno vedenje, inteligenca in nežen pristop.«

V kategoriji 'pristopa' sta tako recimo najviše kotirali lastnosti 'počasnega pristopa' in 'resnosti', v kategoriji 'videza' je bil najpomembnejši 'zunanji videz', sledil je 'slog oblačenja', v kategoriji 'inteligentnosti' pa je na vrhu pristala 'splošna inteligenca', sledili pa sta 'izobrazba' in 'zanimiva osebnost'. 

Obstajajo pa seveda razlike, kako ženske in moški ocenjujejo pomembnost posameznih lastnosti.

Na primer: ženske so kot veliko bolj učinkovito lastnost opredelile 'nežen pristop', medtem ko so moški zelo visoko ocenili 'videz'. Ženske so tudi kot precej bolj pomembni lastnosti ocenile 'inteligenco' ter 'pogum in predanost'. 

Tu je torej prvih dvajset univerzalno najbolj učinkovitih lastnosti po tej študiji:

 1. Humor
 2. Inteligenca
 3. Videz
 4. Vljudnost
 5. Iskrenost
 6. Močno izraženo zanimanje zame
 7. Spretnost z besedami
 8. Vztrajnost
 9. Spoštovanje
 10. Dober značaj
 11. Samozavest
 12. Originalnost
 13. Lep nasmeh
 14. Način pristopa
 15. Sproščenost
 16. Skupne osebnostne značilnosti
 17. Pogum
 18. Diskretnost
 19. Zanimiva osebnost
 20. Šarm

Celotna študija je na voljo na tem naslovu.