Katja Štingl | 20. 1. 2020, 06:00

Bo problem kadra v gostinsko-turistični dejavnosti v Sloveniji rešila aplikacija?

Unsplash

Če spremljate oglase za delo, boste hitro ugotovili, da med njimi prevladujejo ponudbe za delo v gostinstvu in turizmu. Potencialnega kadra, vsaj navidezno, ni, zato je koprsko startup podjetje Flexyteam lani na trg poslalo aplikacijo, ki iskalce dela in delodajalce prek personaliziranih oglasov povezuje na preprost in pregleden način. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Flexyteama Majo Križmančič

V gostinsko-turistični dejavnosti delujete že več kot dvajset let.  Aplikacija, ki ste jo razvili, je najbrž rezultat tega?

Lahko rečem, da razumem pomen ustreznega, izobraženega in motiviranega kadra, a zadnja leta se v tej dejavnosti soočamo z velikim pomanjkanjem potencialnega osebja in iz tega razloga je vprašanje strokovnosti v drugem planu. Ko sem pred nekaj leti za nov projekt iskala kadre, sem razmišljala, da bi vsem bilo veliko lažje, v kolikor bi na trgu obstajal boljši način ali orodje, prek katerega bi imeli delodajalci dostop do različno kvalificiranega osebja.

Prav tako se z vsakim letom bolj razvija potreba po fleksibilnem osebju, ki je za opravljeno delo plačano na uro. Tu imam v mislih predvsem kongresno in prireditveno dejavnost, ki tudi v Sloveniji predstavlja privlačno gostinsko-turistično ponudbo. Ker je v moji naravi, da iščem rešitve, se mi je porodila zamisel o aplikaciji, ki bi povezovala delodajalce in deloiskalce na najbolj hiter in preprost način, po principu ponudbe in povpraševanja.

S timom sodelavcev z različnih področij smo razvili Flexyteam aplikacijo, s katero želimo kadrovskim službam in podjetnikom ponuditi učinkovito orodje, s katerim bodo povečali kakovost dela in pospešili izbor najustreznejših kandidatov. Na strani deloiskalcev pa želimo posameznikom omogočiti, da svoje znanje in spretnosti uveljavijo na trgu dela tako, da se imajo možnost po znanju in sposobnostih diferencirati.

Kje vidite glavno zaposlitveno problematiko tega področja?

Dober kader v gostinsko-turistični dejavnosti predstavlja globalni izziv. S prihodom novih generacij, ki imajo na življenje in delo drugačne poglede, pa se še poglablja. Nepredviden urnik in pogosto podaljševanje delovnega časa, ki ni ovrednoteno z ustreznim plačilom, sta zagotovo največja razloga za to, da se v to dejavnost podaja vedno manj mladih. Poleg tega na visoko fluktuacijo kadrov vpliva znanje in profesionalizem vodij in lastnikov. Nihče se ne počuti dobro v neurejenem delovnem okolju, ki nima vzpostavljene zaposlenim prijazne kulture podjetja.

Talentirano osebje se v nekem podjetju zadrži toliko časa, kolikor ima možnosti za učenje in rast. V kolikor v podjetju ne spodbujamo kulture učenja, razvoja in napredovanja lastnih kadrov, se lahko zgodi, da bodo ostali le tisti, ki jih napredek in doprinos podjetju ne zanima.

Nestimulativno okolje, ki ne omogoča delovnih dosežkov, samopotrditve in napredovanja, zagotovo ni privlačen kraj za današnjo mladino. Danes so v ospredju in zmagujejo tista podjetja, ki imajo vizijo, ki so usmerjena v znanje in so organizacijsko urejena do te mere, da se lahko posvečajo in tudi prilagajajo svojim zaposlenim.

Maja Križmančič, direktorica in ustanoviteljica podjetja Flexyteam

Maja Križmančič, direktorica in ustanoviteljica podjetja Flexyteam

Osebni arhiv

Uvajate povsem nov način dela na trgu – svobodo in raznolikost ustvarjanja v poklicih gostoljubja, možnost dela za več podjetij hkrati, medtem ko so ljudje že leta zasidrani v tem, da se zaposlijo in delajo leta za isto podjetje. Radi se počutijo varno, stabilno, vaša aplikacija pa je skok v neznano. Se zavedate, da ste se s tem lotili spreminjanja prepričanj?

Gostinsko-turistična dejavnost je zelo fleksibilna. Včasih je bila razdeljena na sezone, danes se produktivnost meri po urah. Organizirano fleksibilno delo za odrasle je v Sloveniji še vedno v povojih, ne pa tudi potreba po njem. Tukaj nimam v mislih prekarno delo, temveč kongresno in prireditveno dejavnost, ki sloni na fleksibilnem delu.

Tudi druge dejavnosti imajo zaradi prilagajanja trgu in volatilnosti pogosto povečan ali zmanjšan obseg poslovanja, čemur so se primorani prilagajati. Tega dejstva aplikacija ne spreminja, je pa orodje, s katerim se obstoječe neformalne poti bistveno lajšajo.

Fleksibilno delo ni za ljudi, ki potrebujejo varnost in stabilen delovni čas, gre za ljudi, ki potrebujejo ravno obratno in to kompenzirajo z boljšim plačilom. Dejavnost potrebuje oboje, to je dobro pri gostinstvu in turizmu, da je oblik in načinov toliko, da lahko vsak najde nekaj zase in to je tisto, kar želimo z aplikacijo sporočiti.

Ciljate na mlajše uporabnike?

Aplikacija je namenjena vsem oblikam dela, uporabljajo jo lahko vsi od študentov, samostojnih podjetnikov, zaposlenih za določen ali nedoločen čas do upokojencev. Je pa res, da so naša ciljna publika dijaki in študenti iz stroke, saj trenutno predstavljajo največji del tako imenovane »fleksibilne« delovne sile. Poleg tega so vešči novih tehnologij in si želijo razgibanega dela. Seveda za ustrezno plačilo.

Aplikacija ni namenjena le iskalcem dela, temveč predstavlja orodje, s katerim lahko posameznik spremlja dogajanje in aktualno ponudbo na trgu dela. Naš cilj je, da bi aplikacija postala orodje vseh deležnikov v gostinsko-turistični dejavnosti in bi jih medsebojno povezovala.

Flexyteam


Kakšne so prednosti, ki bodo prepričale uporabnike? Kaj bi izpostavili?

Bistvena prednost aplikacije je njena specializiranost. Aplikacija trenutno zajema več kot 400 različnih poklicev in specializacij na devetih področjih dela: kulinarika, strežba in trženje v gostinstvu, recepcija, gospodinjstvo in vzdrževanje v nastanitveni dejavnosti, zdravilišča in velnes, igralništvo, turizem in potovanja, kongresi, dogodki in druge prireditve, vodstvo, podporne službe in svetovanje, trgovska dejavnost v gostinstvu in turizmu.

Povezuje deloiskalce in delodajalce na podlagi personaliziranih oglasov za delo na hiter, preprost in pregleden način. Namenjena je različnim iskalcem dela od dijakov do upokojencev, od iskalcev prve zaposlitve do tistih, ki se ozirajo za boljšimi priložnostmi.

Aplikacija vsebuje vse ključne informacije o delu. Integrirana klepetalnica omogoča hitrejšo komunikacijo, v koledarju pa ima deloiskalec zabeležena vsa sodelovanja in strokovna usposabljanja. Po koncu sodelovanja lahko deloiskalec in delodajelc  ocenita sodelovanje in delovno izkušnjo, kar prispeva k večji preglednosti na trgu dela.

Flexyteam predstavlja rešitev, ki presega klasično oglaševanje za delo, ustvarja pogoje za zdrav razvoj kadra v dejavnosti in ponuja nove možnosti za vse, ki so pripravljeni na učenje in nove oblike dela. Njena uporaba omogoča pripravo ciljanih izobraževalnih in komercialnih vsebin, ki so vezane na končne uporabnike, torej kadre in podjetja iz dejavnosti, zato lahko trdimo, da gre za zelo uporabno orodje, ki ga Slovenija do sedaj še ni imela.

Ta model najbrž kje v tujini že dobro funkcionira. Imate kakšen primer dobre prakse? Kakšni so prvi odzivi Slovencev, smo odprti za novosti?

V tujini je iskanje dela prek specializiranih mobilnih aplikacij utečeno, pri nas pa je to novost. Ljudem je ideja o aplikaciji zanimiva, je pa Slovenija majhno tržišče in bomo prave rezultate lahko merili šele z vstopom na tuje trge. Kar smo takoj na začetku ugotovili in smo tudi predvidevali, je, da je objava plačila za delo za veliko večino slovenskih podjetij še vedno tabu tema in nekatera podjetja tega podatka ne želijo javno objaviti.

Zdaj je pred nami obdobje, ko se predstavljamo dijakom in študentom iz stroke. Pomembna za nas je predstavitev na sejmu GASTexpo in Alpe-Adria konec januarja, saj bo za novost izvedela večina izobraževalnih institucij in gospodarskih subjektov v dejavnosti.

Z aplikacijo vplivate na drug, širši pogled možnosti dela, spreminjate ustaljene poti. Je vaš cilj le Slovenija ali se boste povezovali tudi širše? Možnosti dela v tujini?

Poslanstvo Flexyteama ni le v tehnološki rešitvi, temveč v celovitem pristopu k reševanju problematike, povezane s pomanjkanjem ustreznega kadra v gostinsko-turistični panogi. Z aplikacijo, izobraževanji in dogodki, ki jih že izvajamo in tudi načrtujemo, želimo prispevati k promociji in dvigu ugleda tovrstnih poklicev.

Eden takšnih dogodkov je konferenca HOSPEO Master 2020, prva mednarodna konferenca na temo razvoja človeškega kapitala v gostinsko-turistični dejavnosti, ki bo 30. januarja 2020 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Pravite, da je HOSPEO Master 2020 eden pomembnejših strokovnih dogodkov leta. Zakaj?

Podjetja v gostinsko-turistični dejavnosti potrebujejo spodbudo, usmeritev, navdih, znanje in morda celo uvid na področju človeškega kapitala.

Med nami in tudi širše je veliko posameznikov in primerov dobrih praks, ki jim na tem področju uspeva dobro, nekaterim celo izredno. Večina deležnikov na sodelujoče ljudi v gostinsko-turistični dejavnosti še vedno ne gleda dovolj prepričljivo, da bi njihov najpomembnejši vir prenehal usihati.

Ljudje smo tisti, ki v tej izjemni dejavnosti ustvarjamo dodano vrednost, spodbujamo konkurenčnost, uporabljamo trajnostne pristope, dvigamo prepoznavnost v svetu in gojimo kulturo doma.

HOSPEO Master se osredotoča na posodobitev zastarelih principov in načinov delovanja ter delovnega človeka postavlja v središče, kar pomeni, da se dosedanja usmerjenost organizacije h gostu nadgrajuje z usmerjenostjo na zaposlenega.