9. 11. 2019, 10:29

Odklikni – ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti

profimedia

S kampanjo ozaveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet so dosegli preko milijon gledalcev in gledalk.

Konec leta se zaključuje projekt Odklikni – ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti, ki je od julija 2017 opozarjal na pasti spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet. Te so še posebej prizadete, saj gre za obliki nasilja nad ženskami, ki sta odraz neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi.

Rezultati raziskave Fakultete za družbene vede, izvedene spomladi 2018, so pokazali, da je v Sloveniji:

... vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja že doživelo 56 % osnovnošolk (7. – 9. razred), med srednješolkami pa je spletno nadlegovanje doživelo 65 % dijakinj.

Tako so bili cilji projekta Odklikni, poleg ozaveščanja in izobraževanja mladih, tudi krepitev znanja stroke ter preprečevanje in odprava stereotipov o spletnem nasilju v širši javnosti. Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami bo po odmevni oglaševalski kampanji, izdani mobilni aplikaciji in številnih izobraževalnih dogodkih še zaključna mednarodna konferenca projekta #Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti.

»Številne raziskave kažejo, da je spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet čedalje bolj razširjen pojav. Zato je izobraževanje in ozaveščanje o spletnem nasilju, še posebej med mladimi, ključnega pomena. Tako smo jih s projektom Odklikni želeli ozavestiti o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu, ter izobraziti o obnašanju na spletu ter ravnanju v primeru spletnega nasilja,« je izpostavila mag. Helena Valas, vodja sektorja za enake možnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ozaveščanje o problematiki spletnega nasilja in nadlegovanja žensk in deklet v okviru kampanje Odklikni je doseglo širšo javnost, saj je potekalo na različnih komunikacijskih kanalih.

Kampanja ozaveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet je dosegla več kot milijon gledalk in gledalcev. Z izobraževalnimi dogodki se je nagovarjalo tako stroko kot medije, posebne dejavnosti pa so bile namenjene mladim, ki se dnevno spopadajo s pastmi spletnega nasilja. Za mlade so bile natisnjene priročne brošure, plakati, vzpostavljeno je bilo interaktivno spletno mesto, poleg tega pa so na osnovnih in srednjih šolah potekale tudi delavnice o preprečevanju spletnega nasilja in nadlegovanja. Na voljo je brezplačna mobilna aplikacija Odklikni, ki je namenjena tako mladim kot tudi staršem in stroki.

»Na aplikaciji, ki si jo je naložilo že več kot 700 uporabnic in uporabnikov, so na voljo številne uporabne informacije, članki, posnetki in kvizi za ozaveščanje o preprečevanju spletnega nasilja in nadlegovanja, spletni etiki in bontonu, ukrepih za večjo varnost in zasebnost na spletu ter korakih za ravnanje v primeru spletnega nasilja in zlorab,« je povedala mag. Helena Valas.

Pri izvajanju projekta Odklikni so se partnerji projekta povezali tudi s filmom Gajin svet, ki si ga je doslej ogledalo že več kot 78.000 gledalcev.

»Film mladim skozi priljubljen žanr romantične komedije ter v njim razumljivem jeziku poleg zabave odpira temo nevarnosti virtualnega svet in jih opozarja na spletne zlorabe vseh vrst. Hkrati so glavni junaki filma vrstniki mladih, s katerimi se lahko poistovetijo, film pa jih nagovarja v tonu, ki ni pokroviteljski in je mladim blizu. Ker prepoznavamo pomen osveščanja mladih o spletnem nasilju, pa smo se ustvarjalci filma pridružili tudi projektu Odklikni kot ambasadorji,« izpostavlja Peter Bratuša, režiser filma Gajin svet in en izmed ambasadorjev projekta Odklikni. Igralci in igralke filma Gajin svet so tako nastopili tudi v TV oglasih projekta Odklikni, ki si jih je na televizijskih ekranih ogledalo že več kot milijon ljudi, nacionalni doseg kampanje pa so dosegli tudi z več kot 150 medijskimi objavami o projektu. Opozarjanje o varni rabi spleta in problematiki spletnega nasilja nad ženskami in dekleti je potekalo tudi na digitalnih medijih na avtobusih LPP, pri ozaveščanju pa so sodelovali še predstavnice in predstavniki policije, ki se pri svojem delu srečujejo s spletnim nasiljem in nadlegovanjem.

Spletno nadlegovanje se lahko prijavi tudi policiji, a je za vložitev prijave treba zbrati dokaze, kot so fotografije, komentarji, video posnetki in e-poštna sporočila.

»Na Policiji apeliramo na vse žrtve, da spletno nasilje prijavijo policiji, ker lahko le tako ustrezno ukrepamo ter ustavimo nasilje, hkrati pa preprečimo, da žrtev istega storilca/storilke postane še kdo drug,« je že ob začetku kampanje izpostavila Tatjana Bobnar, generalna direktorica slovenske Policije.

#Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti

  • V sredo, 27. novembra 2019, bo v okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami in ob zaključku projekta Odklikni na Brdu pri Kranju potekala mednarodna konferenca #Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti.

  

Odklikni je projekt družbenega ozaveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet, katerega nosilca sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani s partnerjema Ministrstvom za notranje zadeve – Policija in Ministrstvom za pravosodje – Center za izobraževanje v pravosodju.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.