29. 5. 2020, 20:42 | Vir: STA

Odvzem otroka je skrajni ukrep, ki v korist otrok ne sme biti sprejet zlahka

profimedia

Posnetki odvzema treh otrok materi, ki sta jih v minulih dneh objavila TV Slovenija in Kanal A, je sprožil nemalo kritičnih odzivov. Pristojne institucije ob tem poudarjajo, da je odvzem otrok skrajni ukrep, ki mora biti v korist otrok in ne sme biti sprejet zlahka. Izpostavile so tudi pomen vloge staršev pri skrbi za dobrobit otrok.

Televiziji sta poročali, da naj bi odvzem v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk trajal več ur. Iz posnetkov je razvidno kričanje in upiranje otrok, izvršitelj je celo želel prekiniti postopek, a je sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča.

Kot so za STA pojasnili v Skupnosti centrov za socialno delo (CSD) Slovenije, izvršbo sklepa sodišča opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposobljenega delavca, ki ga določi sodišče. Običajno je prisoten strokovni delavec CSD, ki skrbi za to, da starš razume, zakaj mora izročiti otroka. Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva pomoč policije pri opravi izvršbe. O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka obvestijo osebo, ki je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter se ji omogoči prisotnost pri izvršbi.

Izvršb z neposrednim odvzemom otroka je sicer malo, a se vsi vpleteni, tako CSD kot izvršitelji in sodišča zavedajo posledic neposredne izvršbe za otroka. "Taka odločitev ni nikoli sprejeta zlahka in pomeni veliko strokovno in psihično breme tudi za vpletene strokovnjake," so zapisali v skupnosti. Strokovni delavci skrbijo, da so koristi otroka zavarovane v največji možni meri.

Socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obsojajo vsakršno nasilje in pričakujejo, da pristojne institucije pri izvršbah sodno določenih stikov in pri zaupanju mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo ravnajo še posebej pazljivo in obvarujejo otroke pred izpostavljenostjo nasilju. Menijo, da je taka dejanja treba izvesti na za otroka čim manj stresen način.

Ministrstvo, ki konkretnega primera ne more komentirati, je sicer dalo pobudo, da socialna inšpekcija pregleda delo strokovnih delavcev ob izvedbi izvršilnih dejanj. "Inšpekcija je že preverila delovanje CSD pred odvzemom otrok in ni ugotovila nepravilnosti," so navedli za STA.

Pozivi sodišču, naj odločitve glede otrok sprejema čim prej

S primerom je seznanjen tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki poudarja, da je vsak državni organ, tudi sodišče, pri odločanju vedno dolžan upoštevati največjo korist otrok. "Odločitve o izvršbah naj bi bile skrbno pretehtane, saj nosijo težke posledice za otroke, so stresne in travmatične. So skrajna oblika ukrepanja in če sodišče takšno odločitev sprejme, je očitno ocenilo, da je to v danem trenutku edini možen način, da se poskrbi za največjo korist otrok," so navedli za STA, Dodali so, da je odvzeme otrok treba izvajati humano in z največjo mero občutljivosti.

Pri varuhu primer preučujejo skladno s pooblastili, pristojno sodišče pa so pozvali, naj v primeru, kjer so vpleteni otroci, v najkrajšem možnem času sprejme odločitev.

Tudi ministrstvo za pravosodje je pristojno sodišče zaprosilo za pojasnila o časovnem vidiku reševanja zadeve. Ob tem so za STA poudarili, da vse zadeve, ki se nanašajo na koristi otrok, obravnavajo z dodatno skrbnostjo. Sicer se pa pravosodno ministrstvo o sami odločitvi oz. postopanju sodišča v konkretni zadevi, kljub temu da gre za občutljivo vprašanje, ne more opredeljevati.

CSD poda mnenje, sodišče odloči

Na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki vodi primer družine s posnetkov, so za STA pojasnili, da gre za odprti postopek, iz katerega je javnost izključena z namenom, da se varuje korist mladoletnih otrok, zato konkretnih pojasnil ne morejo dati. V omenjeni zadevi je sicer šlo za odločitev sodišča po začasni odredbi.

Pojasnili so, da so starši tisti, ki so v prvi vrsti dolžni poskrbeti za korist otroka in le v primeru, če tega ne zmorejo ali ne želijo, mora za to poskrbeti CSD in v skrajnem primeru sodišče. Vloga CSD pri tem je, da poda mnenje, sodišča pa, da odloči, ob predhodni izmenjavi mnenj oz. sodelovanju.

Pri izvršbi odvzema otroka pomembna tudi vloga staršev

Izvršba je za otroke lahko stresna in to na sodišču obžalujejo. Otroci imajo možnost v postopku izraziti svoje želje, vendar te želje niso nujno vedno enake njihovim koristim, sodišče pa mora dati prednost otrokovim koristim. "Mnenje otroka je za sodišče vsekakor pomembno in ga ne sme prezreti. Mora pa hkrati oceniti ali je otrok zadosti star in zrel, da ga lahko izrazi in ali je izraženo mnenje res pristno," so še pojasnili na sodišču.

"V primeru, da starši sklepe sodišča upoštevajo, do izvršbe ne pride, kadar pa starši odločitve sodišča ne spoštujejo, je sodišče izvršbo dolžno izpeljati," so še poudarili. Kako bo ta potekala, ali na miren, dostojanstven in otroku prijazen način, pa je v največji meri odvisno od staršev in od tega, kako sodelujejo z izvršiteljem.

Tudi v Skupnosti CSD so opozorili na vlogo staršev, ki da je najpomembnejša pri zaščiti otroka. "V družini, kjer sodišče odloči o ukrepu odvzema otroka, je zato odločilna vloga staršev, ki morata otroka pripraviti na odhod iz družine in mu pojasniti zakaj bo nameščen drugam, kaj je vzrok, kako ga bosta zaščitila in obiskovala, kaj bosta naredila da se vrne v družino," so našteli.

Izločitev otroka po navedbah skupnosti CSD nikoli ni enostavna in država intervenira redko, saj običajno starši prevzamejo odgovornost in otroka pripravijo na to, da bo moral iz družine. Vloga socialne službe je, da starše opolnomoči in jih pomaga, da opravijo to nalogo.

ZPMS s pozivi za spoštovanje človekovih pravic

Na medijsko objavljene posnetke odvzema otrok so se odzvali tudi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Odločitve sodišča glede ukrepa odvzema otrok sicer ne morejo komentirati, opozorili pa so na izvedbo ukrepa, ki je bila po njihovi oceni pretresljiva in povsem nehumana. "Upamo si trditi, da je šlo za očitno kršitev otrokovih pravic, ki bo negativno vplivala na nadaljnji razvoj otrok," so zapisali.

Želijo si, da bi bil opravljen temeljit nadzor konkretnega dogodka, ki bi prinesel jasnejša navodila vsem pristojnim in izvršiteljem ukrepov, kako postopati pri odvzemu otroka, da do odvzemov s kršitvijo otrokovih pravic ne bo več prihajalo.

Posnetek si lahko ogledate TUKAJ

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.