N.Z. | 30. 12. 2021, 14:53

Svetla triada: osebnostne značilnosti, ki jih premorejo le zares dobri ljudje!

profimedia
Svetla triada: osebnostne značilnosti, ki jih premorejo le zares dobri ljudje! (foto: profimedia)

Dobrih dvajset let je že od takrat, ko je psihološka srenja skovala izraz ’temna triada’ osebnostnih značilnosti, da bi tako bolje razumeli, zakaj nekateri ljudje lažje kot drugi lažejo, goljufajo, manipulirajo in se spravljajo na šibkejše od sebe.

Do danes jim je tako uspelo jasno definirati tris osebnostnih značilnosti teh ljudi.

Njihovi skupni imenovalci so:

  • narcizem,
  • makiavelizem
  • in psihopatija.

O tej temni triadi smo pisali v prispevku: Temna triada: zakaj so narcisi, sociopati in psihopati v družbi tako uspešni?

Zdaj, ko temno triado osebnostnih značilnosti v teoriji dobro poznamo (več težav pri njihovem prepoznavanju imamo v praksi), je raziskovalce pričela zanimati še ’svetla triada’ - to so tiste tri osebnostne značilnosti, ki po definiciji družijo že po naravi dobre ljudi.

Ta povsem nov val študij svojo pozornost tako premika na povsem drug konec osebnostnega spektra.

Potem ko so se doslej ukvarjali s spoznavanjem najtemnejših kotičkov človekove psihe (narcisov, sociopatov in psihopatov), jih zdaj zanimajo še nje najsvetlejši deli.
Ker takšni enostavno so

Zdaj ko je povsem jasno, da med nami skriti za ovčjo kožo hodijo tudi pravi predatorji, se postavlja vprašanje, ali človeštvo premore tudi njihovo nasprotje, t. j. resnično dobre in pristno srčne posameznike.

Raziskovalci se ob tem niso pustili pretentati navidezni dobrotnosti, ki svoja dobra dela z razlogom obeša na veliki zvon. Te vrste mecene običajno vodi hlepenje po družbenem priznanju in hvali, pri čemer posledično (in potihoma) praviloma računajo na dolgoročne osebne koristi in z njimi uspeh.

Bolj kot ti so jih skratka zanimali vsakdanji - in ne tako bahavo vpadljivi - ’svetniki’, skratka ljudje, ki s tem, da so, kar so (t. j. dobri po naravi), okoli sebe avtomatično širijo svetlobo (in dobro).

Za te ljudi je značilno, da o tem, kako vplivajo na druge ljudi, ne razmišljajo, še manj pa gre pri tem za nekakšno strateško preračunljivost. Do drugih ljudi pristopajo praviloma v maniri brezpogojne ljubezni, ki iz njih vznika spontano, ker jim je takšno stanje tudi sicer lastno, oziroma ker takšni preprosto so.

Osebnostne značilnosti svetle triade

Raziskovalci svetle triade so si bili torej kmalu edini, kaj je prava materija raziskovalnega podviga, ni pa jim bilo povsem jasno, kako naj iz širokega nabora osebnostnih značilnosti, ki jih ljudje svetle triade običajno premorejo, izpostavijo tiste, ki bi lahko postale osebnostni orientir svetle triade.

V širšem naboru svetlih osebnostnih značilnosti so se tako znašle srčnost, naklonjenost, poštenost, iskrenost, zaupljivost, strpnost, sposobnost videti v drugih najboljše, odpuščajoč značaj in vzpostavljanje odnosov z drugimi ljudmi brez lastne egoistične agende. Potem pa jim je v nadaljevanju vendarle uspelo.

Znotraj širšega nabora lastnosti so se same po sebi izkristalizirale naslednje krovne osebnostne karakteristike:

  • kantianizem (značilnost, da drugega človeka vidiš kot dragoceno živo bitje in torej ne kot sredstvo za doseganje svojih ciljev),
  • humanizem (globoko spoštovanje visoke vrednosti človeka, ki pritiče vsem ljudem, brez izjeme),
  • vera v človeštvo (ki jo poganja prepričanje, da je v vsakem človeku moč najti iskro dobrega).

Po seriji uvodnih teoretskih usklajevanj so se zedinili okoli ducata osebnostnih lastnosti, ki jih zajema svetla triada. S to zamejitvijo so uspeli vzpostaviti tudi primerljivo ravnotežje med svetlo in temno triado. Sledile so prve raziskave na vzorcu nekaj tisoč ljudi vseh starostnih skupin, spola, rase in etnije, rezultati pa so bili pomenljivi.

Ena od prvih stvari, ki so jih raziskovalci odkrili, je bilo dejstvo, da svetla triada ni hkrati tudi popolna opozicija temne triade. Čeravno drži, da druga drugo v teoretskem idealu izključujeta, pa se je v praksi izkazalo, da je v vsakem izmed nas mogoče najti različne stopnje vsebnosti ene in druge.

Že v štartu se je tako kazalo pomembno sporočilo.

Namreč, ljudje, ki na testih značilnosti temne triade dosegajo izjemno visoke zadetke, v resnici niso tako zelo drugačni od večine ljudi (saj praktično vsi premoremo tudi senčne plati), da bi jih bilo mogoče istiti z drugačno vrsto ljudi. Raziskava v resnici razkrije, do kako skrajnih mer so ljudje temne triade razvili izvorne potenciale, ki so (v latentnem stanju) dostopni tudi drugim.

Ali, kot je pred mnogo desetletji v svoj slavni zvezek zapisala Ana Frank, v katere mladem življenju so se izmenjevali tako ljudje temne kot svetle triade: "Kljub vsemu še vedno verjamem, da so ljudje dobri v srcu."

Izsledki primarne študije Ane Frank niso postavile na laž. Izkazalo se je, da se je v svojih mislih, dejanjih in čustvovanjih najbolj povprečen in običajen subjekt v raziskavi bolj nagibal k svetli kot temni triadi.

Ali, kot je razvidno iz grafičnega prikaza razpršenosti izprašanih subjektov glede na zajem svetlih in temnih osebnostnih značilnosti, so skrajno zlobni in zli ljudje v populaciji izjemno redki.

Svetla vs. temna triada

Pa vendar, gotovo se sprašujete, ali med ekstremno poudarjenim pripadnikom svetle triade in tistim, ki se nahaja na skrajno desnem polu temne triade, ne obstaja nekaj očitnejših kontrastnosti.

Raziskovalci so ugotovili naslednje zanimive razlike:

  • med pripadniki temne triade so se pogosteje znašli mlajši, moški in tisti, ki jih v življenju motivira sla po moči, brezoseben odnos do spolnosti, dosežki, pripadnost (brez resnične bližine), zagledanost vase, nezreli obrambni mehanizmi, sebičnost, vdajanje luksuzu in bahavi razsipnosti ter videnje svojega dela in lika kot nekaj, kar transcendira tako smrt kot človeškost. Pri pripadnikih temne triade so tako praviloma značilno umanjkale vsebine preprostega zadovoljstva z življenjem, takšnim kot je, priljudnosti in srejemljivosti, vesti, sramu in občutkov krivde, empatije, uravnovešenega ega in prepričanja, da so ljudje v svoji osnovi dobri, pa tudi da srčika resnično dobrega tli tudi v njih samih.

Za ljudi temne triade bi skratka lahko rekli, da so to ljudje, ki se nagibajo k utilitaristični moralni sodbi (ki za razliko od kantianizma za osnovo in merilo človekovaega delovanja in moralnega vrednotenja postavlja korist), zaradi česar kot najvišje vrednote cenijo pogum, kreativnost in vodstvene sposobnosti.

Praviloma gre za izrazito asertivne ljudi, ki jih v življenju vodijo želja po moči, uspehu in priznanju.

Raziskovalci so naleteli tudi na nekaj presenečenj znotraj študije temne triade. Izkazalo se je, da pri ljudeh temne triade radi prosperirata tudi:

  • radovednost: še posebno v smislu: 'Rad počnem stvari, ki so vsaj malo strašljive' ali 'Raje delam v poslu, ki je nepredvidljiv in razburljiv'
  • in občutek frustracije, ki je povezan s tozadevnimi lastnimi omejitvami: v smislu: 'Jezi me, če ne razumem rešitve' in 'Moti me, če ne poznam besede'.

In ko so raziskovalci tekom študije opravili z bolj antagonističnimi elementi temne triade, so ugotovili, da pripadniki te triade vendarle premorejo tudi številne svetle asociacije znotraj osebnostnega spektra, kar je z namigom na možen potencial osebne rasti delovalo tudi vzpodbudno, še posebno ko je postalo jasno, da malomarna in manipualtivna srž temne triade tem posameznikom na dolgi rok širše družbeno gledano ne prinaša večjih koristi, z eno samo izjemo. Izraziti pripadniki temne triade lahko vedno računajo z ugodnimi posledicami, ki jih prinaša njihova asertivnost.

Njihovo precejšnje nasprotje pa so ljudje z izrazitimi lastnostmi svetle triade.

Raziskava je pokazala naslednje:

  • pripadniki svetle triade so pogosteje starejši, ženske, zrelejše osebnosti, pogosteje tudi bolj duhovni, zadovoljni z življenjem, strpni do drugih ljudi, z izrazito vero v dobroto, pa tudi prepričanjem, da so globoko v sebi dobri tudi sami, z veliko več empatije in sočutja, odprtosti do življenjskih izkušenj, premorejo močno vest, pozitivni entuziazem, umirjen ego in vero v to, da je osebno smrt mogoče transcendirati prek življenja v skladu z naravo in s skrbjo za potomce.

Posamezniki, pri katerih so v raziskavi poudarjene značilnosti svetle triade, so bili praviloma v življenju bolj zadovoljni v medosebnih odnosih, s svojo kompetentnostjo in avtonomijo. V njihovih odnosih z ljudmi je bilo zaznati več zdrave navezanosti, v partnerskih odnosih pa tudi erotičnega naboja. Na splošno gledano je ljudi svetle triade v življenju gnala motivacija po več bližine z drugimi ljudmi in vrednote nesebičnosti. Raziskovalci so opazili kar nekaj osebnostnih moči, ki so značilne za ljudi svetle triade. Med njimi so bile najbolj očitne radovednost, širši pogled na življenje, prijaznost, priljudnost, ljubezen, pripravljenost, da oprostijo, in hvaležnost.

Čeprav ljudi svetle in temne triade druži kvaliteta radovednosti, pa je ta pri predstavnikih svetle triade vsebinsko širša. Zanje je tako značilna radovednost v smislu: 'Aktivno se trudim izvedeti kar največ o tej novi situaciji' in 'Težavne situacije vidim kot priložnost za rast in učenje'. Ljudje temne triade so tozadevno doživljali kot razburljivo, a tudi frustrirajočo značilnost.

Za ljudi svetle triade so nato značilnejši zrelejši obrambni mehanizmi, med katere gotovo spadajo humor, altruizem, predvidevanje in sublimacija. Prav tako so pripadniki te triade bolj optimistični glede lastne prihodnosti in prihodnosti sveta. Svetla triada se lahko pohvali tudi s precej visoko samozavestjo, avtentičnostjo in močnejšim občutkom za sebstvo. In čeravno so ljudje svetle triade zaradi slabše asertivnosti in drznosti manj uspešni v korporativnem svetu, so precej bolj produktivni in kompetentni kot ljudje temne triade, ki v poslovnem svetu hitro napredujejo in veliko več zaslužijo.

In kar je najbolj zanimivo:

Ljudje svetle triade praviloma živijo boljše in srečnejše življenje, z eno izjemo.

Ljudi svetle triade namreč radi mučijo občutki krivde, tudi tiste neupravičene ('Včasih se mi zdi, da si ne zaslužim vse te sreče, ki jo uživam'). Občasno jih teži še občutenje ločenosti ('Nervozna postanem, če sem predolgo zdoma') in prevelik občutek za odgovornost ('Zelo me skrbi za veliko ljudi, pa čeprav vem, da je z njimi vse v redu').

Vse našteto bi psihologi kaj lahko uvrstili v nevrotičen obrambni mehanizem, ki pa so ga raziskovalci raje poimenovali za 'zreli altruizem'. Reakcije, ki so jih pri ljudeh svetle triade beležili, so bile namreč tudi v smislu: 'Če bi me kdo oropal, bi raje videl, da mu pomagajo na boljšo pot, kot da ga kaznujejo' in 'Pogosto opazim, da sem prijazna tudi do ljudi, na katere bi v resnici morala biti jezna'.

Raziskovalci so tako zlagoma prišli na sled eni redkih slabosti, zaradi katerih ljudje svetle triade lahko še kako trpijo. Zaradi interpersonalnih občutkov krivde in skorajda naivnosti v medčloveških odnosih lahko postanejo žrtve izkoriščanja drugih in hkrati prikladen plen ljudi temne triade.

Študije svetle triade so v teku

No, zdaj veste.

Ja, med nami prav zares hodijo čisto pravi psihopati, po drugi strani pa je tam zunaj veliko več zares dobrih ljudi. In potem so vmes med prvimi in drugimi še vsi drugi, ki so v resnici v večini. To so tisti sleherniki, v katerih se temno in svetlo poraja v najrazličnejših kombinacijah.

V kolikor bi si želeli postati del te velike nove struje raziskovanj, vas vabimo, da rešite Kaufmanov test, s katerim boste prišli na sled vsemu svetlemu in senčnemu v vaši osebnosti:

Spletni test Light Triad Scale boste našli TUKAJ!

Test je anonimen, zato ste v svojih odgovorih lahko zares iskreni. V kolikor bi vas rezultati presenetili (ali bi si želeli vedeti, kako jih pravzaprav interpretirati v primerjavi z drugimi, ki so test že opravili), vam v branje priporočamo nekaj kritičnih samo-analiz izsledkov tega testa na forumu Quora.

In ne pozabite:

"Sprejemanje naše temne plati je v resnici nekaj dobrega. Nje spoznavanje pa odpira nesluten kreativen potencial v našem osebnostnem razvoju, kar bi izostalo, če bi se delali, da naše sence ne obstajajo." - Scott Barry Kaufman

  

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.