17. 3. 2014, 12:17 | Vir: Liza

Bojan Končan, ravnatelj Gimnazije Poljane, o tem, kaj pomeni kvalitetna srednja šola!

Kaj pomeni kvalitetna srednja šola je za Liso povedal ravnatelj ljubljanske Gimnazije Poljane, Bojan Končan.

Zaradi pomanjkanja časa je odgovore na vprašanja poslal v obliki besedila za šolsko brošuro in Poljanskega kodeksa, v katerem smo poiskali odgovore na naša vprašanja.

Kaj je po vašem mnenju posebnost vaše gimnazije?

Ravnatelj Končan: Smo šola, na kateri se je mogoče učiti šestih modernih tujih jezikov (angleščine, nemščine, španščine, francoščine, ruščine ter italijanščine) ter latinščine. Čeprav sta v gimnazijskem programu obvezna le dva tuja jezika, se večina dijakov odloča še za učenje tretjega modernega tujega jezika.

Kakšna je po vašem uspešna gimnazija – srednja šola?

Ravnatelj Končan: Dijake poskušamo navdušiti za naravoslovje tako, da vsako leto oblikujemo naravoslovne skupine s povečanim številom ur, namenjenih naravoslovnim predmetom. Pouk kemije, fizike in biologije poteka z najsodobnejšo učno opremo.

Področje družboslovja in humanistike zlasti ustvarjalno živi skozi številne medpredmetne povezave in dijaške raziskovalne naloge. V izbirnem delu programov ponujamo v okviru slovenščine tudi retoriko.

S čim se po vašem meri uspeh gimnazije?

Ravnatelj Končan: Šolo odlikujejo nadpovprečni učni uspehi ter odlični rezultati dijakov pri maturi in na tekmovanjih z različnih področij.

Kaj mora uspešna gimnazija zahtevati od svojih dijakov?

Ravnatelj Končan: Naši cilji so visoka kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola.

Kaj pa ponujati?

Ravnatelj Končan: Ponašamo se s spodbudnimi delovnimi razmerami: specializirane učilnice, šolska dvorana, velika in sodobna kuhinja, prenovljena knjižnica, fitnes ...

Znani smo po široki ponudbi izbirnih predmetov, mednarodnih izmenjavah, ekskurzijah, taborih, pestrosti interesnih dejavnosti in krožkov, številnih projektih ter po raznolikem sodelovanju s starši.

Naši cilji so visoka kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola. Želimo, da učitelji ne le učijo, temveč s svojim delom v razredu in pristopom k delu tudi vzgajajo.

Koliko je pomemben vzgojni moment?

Ravnatelj Končan: Gimnazija Poljane se načrtno posveča izgradnji kulture medsebojnih odnosov. Poskušamo krepiti zavest o tem, da so dobri in spoštljivi medsebojni odnosi pomembni in da se za prijetno sobivanje vseh mora truditi vsak posameznik, vsak 'poljanec'. Dijaki in učitelji smo maja 2009 podpisali Poljanski kodeks – zbirko vrednot, ki naj nam pomaga živeti dobre medsebojne odnose.

Več o gimnaziji na: www.gimnazija-poljane.com

Napisala Suzana Golubov, fotografije Goran Antley in arhiv

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.