A. B. | 13. 4. 2022, 06:30

Smo Slovenci odkrili nov šport – aktivna potovanja?

Profimedia

Naše športne dejavnosti se občutno razlikujejo od evropskega povprečja. Kje in na kakšen način se Slovenci najraje rekreiramo?

Dve leti ukrepov in omejitev sta močno posegli v naše vsakdanje življenje – tudi v rekreacijske možnosti in navade. V upanju, da se počasi vračamo "na stare tirnice", Slovenci vzpostavljamo navade, ki odstopajo od evropskega povprečja. 

Raziskava, ki je zajela več kot 10.000 Evropejcev, vključno s Slovenci, je pokazala, da se znaten delež prebivalstva sedaj rekreira pogosteje kot pred pandemijo. V Evropi je tako odgovorilo kar 51 odstotkov vseh vprašanih, medtem ko je v Sloveniji ta delež občutno nižji in znaša 32 odstotkov.

Res je, Slovenci smo odkrili nov šport - športna potovanja! 

Športne počitnice letos namreč načrtuje tretjina vprašanih po Evropi, Slovenci pa si želimo športnih potovanj veliko bolj, kot ta vzgib dokazuje evropsko povprečje. 

Profimedia

Ali je vzrok za takšno razliko v tem, da smo že prej "športali" več od evropskega povprečja?

Vsekakor se rekreiramo drugače kot evropsko povprečje, kajti 54 odstotkov vprašanih iz Slovenije raje telovadi doma ali na prostem kot v telovadnici ali fitnesu, medtem ko je evropsko povprečje za skoraj 20 odstotnih točk nižje. 

Naklonjeni smo individualnim športom 

Povečana želja po rekreaciji se kaže tudi v tem, da je po podatkih o nakupih, opravljenih s plačilnimi in kreditnimi karticami, rast prodaje športne in rekreativne opreme močno prehitela trende splošne potrošniške porabe v Sloveniji.

Profimedia

Evropejci smo v letu 2021 s plačilnimi karticami kupili za poltretji odstotek več športne opreme, storitev in doživetij kot v letu 2019, ki ga je zaznamovala pandemija.

Prodaja izdelkov za golf, tenis in kolesarstvo je narasla kar za 14,6 odstotka, kar nakazuje na močno povečano zanimanje za individualne športe in oblike rekreacij. 

Novo na Metroplay: Pogovor z Borutom Pahorjem | N1 STUDIO