12. 2. 2024, 08:40 | Vir: STA

Upravljanje enega najlepših naravnih draguljev Slovenije še vedno ostaja neurejeno

Srdjan Zivulovic/Bobo

Upravljanje naravnih vrednot, kakršna je soteska Vintgar, kljub večletnim opozorilom Občine Gorje ostaja neurejeno, dosedanja srečanja deležnikov niso prinesla dogovora.

Turistično društvo Gorje je pripravilo desetletno strategijo za Vintgar in shemo za sodelovanje z občinami, čeprav je v pripravi nadgradnja zakona, ki naj bi uredila to področje. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, si skupaj z javnim zavodom Triglavski narodni park (TNP) že zadnjih nekaj let prizadevajo urediti stanje upravljanja in splošne rabe soteske Vintgar v razmerju do Turističnega društva (TD) Gorje.

Vintgar je namreč naravna vrednota državnega pomena, ki leži v TNP, katerega pravno-formalni upravljavec je javni zavod TNP, TD Gorje pa brez skrbniške pogodbe ali koncesije že desetletja skrbi za infrastrukturo in ureditev obiska.

V okviru zakona o TNP in zakona o ohranjanju narave so na ministrstvu predlagali možnost, da se TD Gorje tudi zaradi omejenih kadrovskih zmožnosti javnega zavoda TNP vključi v upravljanje TNP kot skrbnik naravne vrednote Vintgar.

Podelitev koncesije, ki bi si jo želelo društvo, po mnenju ministrstva ni možna, saj je za upravljanje naravne vrednote, vključno z upravljanjem obiskovanja, z zakonom že dano pooblastilo javnemu zavodu.

Srdjan Zivulovic/Bobo

"S TD Gorje so potekali številni sestanki, pogovori in pogajanja, nekateri sestanki tudi ob udeležbi predstavnikov Občine Gorje in občin Bled ter Jesenice, vendar so se vsa prizadevanja doslej žal zaključila neuspešno," so pojasnili na ministrstvu.

Direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik je izpostavil, da je tako želja javnega zavoda TNP kot ministrstva in države, da se medsebojna razmerja uredijo. Od ministrstva bo odvisno, kako bo splošna raba naravnih vrednot urejena v bodoče, javni zavod TNP pa bo ureditev spoštoval, je povedal.

Potrebna sprememba zakonodaje

S tem je povezana sprememba zakonodaje, v prvi vrsti zakona o ohranjanju narave, ki bo z ustreznimi prilagoditvami omogočil pogodbeno prilagoditev splošne rabe naravnih vrednot za območje celotne države, je pojasnil Potočnik. Besedilo zakonskih sprememb v usklajevanju, želja TNP pa je, da bi do sprejeta prišlo čim prej, saj bodo ravno te spremembe podlaga za ustrezno ureditev razmerij, je dejal.

Srdjan Zivulovic/Bobo

Zadeva naj bi bila urejena tako, da če je na določenem območju ustanovljen park, z naravno vrednoto upravlja park, ali pa pogodbeni izvajalec na podlagi skrbniške pogodbe. Pri tem pa mora biti razdelano, kako je z urejanjem, regulacijo, pobiranjem vstopnine in delitvijo sredstev, torej koliko denarja dobi tisti, ki opravlja določene naloge oziroma službo, koliko dobi park, koliko lokalna skupnost in koliko gre za urejanje drugih naravnih vrednot na določenem območju, za katere se vstopnina ne pobira.

Denar, ki se na steka z naslova vstopnin, bi bilo treba uporabiti strogo namensko, za varovanje okolja in usmerjanje obiska, je poudaril Potočnik. Nedavno odločitev TD Gorje glede delitve sredstev občinam Gorje, Bled in Jesenice v višini 250.000 evrov za vsako občino pa vidi kot parcialne kratkoročne dogovore brez vsakršne zakonske podlage, ki po zakonskih spremembah ne bodo mogle veljati.

Srdjan Zivulovic/Bobo

"Nekdo, ki pobira vstopnino na območju občine, verjetno smatra, da je občina tista, s katero se mora v prvi vrsti dogovoriti, da bo lahko zadeve nadaljeval kot doslej. Ampak upravljavec naravnih vrednot v TNP je javni zavod TNP in država je tista, ki z ustrezno zakonodajo ureja način njihovega upravljanja," je glede potez TD Gorje opozoril Potočnik.