26. 5. 2020, 11:25

Arso objavil analizo kakovosti zraka v času epidemije. Podatki so izjemni!

Profimedia

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so ugotovili, da je bila kvaliteta zraka v Sloveniji v obdobju ukrepov za zmanjšanje širjenja Covid-19 občutno boljša.

Analizo kakovosti zraka so izvedli za obdobje od 15. 3. do 15. 5. 2020. Gre za obdobje ukrepov za zmanjšanje širjenja COVID-19. V tem obdobju so bile v primerjavi z enakimi obdobji v preteklosti zaradi omejitve gibanja, zmanjšanja mobilnosti in druženja prebivalstva pomembno nižje predvsem emisije prometa.

Na ARSO so analizirali izmerjene ravni NO2, NOx in delcev PM10 v tem obdobju in jih primerjali z ravnmi, izmerjenimi v enakem obdobju v preteklih letih. Na izmerjene ravni onesnaževal imajo namreč poleg emisij velik vpliv tudi meteorološki pogoji, ki imajo veliko medletno, pa tudi precejšnjo medkrajevo variabilnost.

Največji vpliv ukrepov je bilo zaznati pri izmerjenih ravneh NOx

  • V povprečju so bile na obravnavanih merilnih mestih vrednosti NOx (dušikovi oksidi) kar 47% nižje kot v enakem obdobju lani, oziroma 48% nižje kot povprečje let 2016 do 2019.
  • Rahlo manjši vpliv so opazili pri NO2 (dušikov dioksid) z 40% nižjimi izmerjenimi vrednostmi od preteklega leta ter od povprečja let 2016 do 2019.
  • Pri delcih PM10 je bil vpliv COVID ukrepov najnižji, letos so bile izmerjene ravni 13% nižje kot lansko leto, oziroma 14 % nižje v primerjavi s povprečjem let 2016 do 2019 v enakem časovnem obdobju.

Tak je bil vpliv COVID ukrepov na kakovost zraka v pomladanskem času. Pozimi oziroma v drugem delu leta bi bili zaključki o vplivu enakih ukrepov morda drugačni, saj je potrebno upoštevati tudi časovno spremenljivost emisij. 

Pozimi je največji problem onesnaženosti zraka z delci PM10 zaradi kurjenja v neučinkovitih malih kurišč, katerih emisije se zaradi COVID ukrepov predvidoma ne bi zmanjšale, morda bi se celo povečale, saj bi se zaradi omejitev gibanja prebivalci zadrževali doma, so pri Arsu zapisali na koncu analize

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.