5. 5. 2020, 12:32

Fizioterapevti s posebnimi priporočili za delo v času ukrepov proti covid-19

profimedia

Po začasni prekinitvi izvajanja večine fizioterapevtskih storitev ob uvedbi ukrepov zaradi COVID-19 fizioterapevti ponovno intenzivneje pričenjajo z delom.

Za njihovo varno delo so bila znotraj Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo in v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije pripravljena natančna navodila in priporočila, ki jih je sprejelo tudi Ministrstvo za zdravje. Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi COVID – 19 so namenjena vodstvom zavodov in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti ter fizioterapevtom v zasebni praksi.

Navodila podrobneje opredeljujejo, kako se vzpostavijo pogoji, ki izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti omogočajo nemoteno delo in hkrati zagotavljajo njihovo varnost ter varnost pacientov pred možnostjo prenosa okužbe. Predpisana je uporaba osebne varovalne opreme, ki vključuje nošenje zaščitnega plašča, pokrivala za lase, uporabo rokavic, ustreznih zaščitnih mask in zaščitnih očal – vizirja. Higiena rok naj poteka po priporočilih WHO (5 trenutkov higiene rok). Zelo pomembno je tudi čiščenje prostorov in opreme ter redno prezračevanje. Zdravstveno stanje zaposlenih se naj redno, vsakodnevno spremlja in evidentira z merjenjem temperature, opazovanjem prisotnosti morebitnih kliničnih znakov in s podpisano izjavo zaposlenega.

Navodila in priporočila za delo na področju fizioterapije so pripravljena za vse tri epidemiološke faze.

V prvi fazi, ko zaradi epidemiološkega stanja fizični stik s pacientom ni bil dovoljen, niti ni bil dovoljen obisk fizioterapevtskih prostorov, je bilo predvideno delo na daljavo s sodobnimi komunikacijskimi pripomočki. Svetujejo tudi, da naj vse ambulante preverijo stanje pacientov, ki so morali zaradi epidemije prekiniti terapijo, in jim podajo nova navodila.

Za drugo fazo, ko epidemiološka situacija dovoljuje obisk ambulante, so pripravljena operativna navodila za ambulantno fizioterapijo, za izvajanje rehabilitacije na domu ter navodila za delo na bolnišničnih oddelkih in pri stacioniranih pacientih v rehabilitacijskih centrih, naravnih zdraviliščih, socialno-varstvenih centrih in domovih za starejše občane.

Pripravljena so tudi navodila za tretjo fazo, ko bo epidemija COVID–19 uradno zaključena.

profimedia

Priporočila vsebujejo tudi poenoten vprašalnik za telefonsko konzultacijo pacienta pred prihodom na fizioterapijo in vprašalnik ob prihodu pacienta na fizioterapijo.

Dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS, je ob tem povedal: »Potem ko je bilo delo slovenskih fizioterapevtov nekaj časa v veliki večini ustavljeno, sedaj ponovno pričenjamo z obravnavami pacientov. Da bodo tako pacienti kot fizioterapevti ustrezno zavarovani, je pomembno, da vsi upoštevamo strokovna navodila, ki so bila konec aprila že posredovana vsem organizacijam in zasebnikom, ki se ukvarjajo z našo zdravstveno dejavnostjo. Učinkovito načrtovanje in izvajanje načrta zagotavlja zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči SARS-CoV-2 na delo v neposrednem delovnem procesu. S tem bomo pacientom lahko zagotovili ustrezno in pravočasno fizioterapevtsko obravnavo. Pri tem pa je pomembno dobro sodelovanje vseh vključenih.«

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.