N.Z. | 29. 5. 2023, 14:25

ŠTUDIJA: ketamin ne premaga aktivnega placeba pri zdravljenju depresije

profimedia

V novi študiji univerze Stanford so raziskovalci primerjali učinkovitost intravenskega ketamina z aktivnim placebom pri zdravljenju depresije in ugotovili, da je v primerjavi s placebom domnevni hiter antidepresivni učinek ketamina popolnoma izginil.

Zdravilo ni bilo učinkovitejše od placeba.

"En odmerek intravenskega ketamina v primerjavi s placebom nima kratkoročnega učinka na resnost simptomov depresije pri odraslih z hudo depresivno motnjo," so zapisali raziskovalci.

Po mnenju zagovornikov naj bi bila korist ketamina ta, da ima hiter, a prehoden antidepresivni učinek – t.j. učinek, ki naj bi bil opazen že v nekaj urah po uporabi, vrhunec pa naj bi dosegel v nekaj dneh, preden bi se nato zmanjšal.

Vendar pa ima ketamin tudi številne druge učinke, zaradi katerih je resnično slepo preskušanje težko. Povzroča namreč omotico, slabosti in disociativna stanja. Zaradi teh učinkov lahko bolniki uganejo, ali prejemajo ketamin ali zgolj placebo.

Da bi dobili jasnejšo sliko o učinkih zdravila, bi bilo potrebno uporabiti aktivni placebo – t.j. zdravilo, ki povzroča podobne stranske učinke, a brez domnevnih antidepresivnih učinkov.

Raziskovalci so za potrebe takšne študije kot aktivni placebo uporabili kirurško anestezijo. (Naj spomnimo, da je tudi ketamin sam po sebi anestetik.)

Raziskovalci, ki sta jih vodila Theresa Lii in Boris Heifets z Univerze Stanford, so rekrutirali 40 udeležencev (70 % žensk; 65 % belcev) z diagnozo hude depresije, ki je takrat trajala vsaj en mesec.

V vzorec so bili zajeti ljudje, pred katerimi je bil operativni poseg, zaradi česar so jim raziskovalci za anestetik lahko dali tudi aktivni placebo. Med operacijo so tako vsi udeleženci prejeli standardne anestetike; le da je bila polovici njih naključno dodeljena anastezija s ketaminom.

Študija je bila tako trojno slepa, kar pomeni, da nihče od udeležencev, anesteziologov ali raziskovalcev ni vedel, ali je udeleženec prejel ketamin ali ne.

Raziskovalci so nato spremljali stanje udeležencev na prvi, drugi in tretji dan, nato pa opravili kontrolo (čez 5, 7 in 14 dni) še za druge analize.

"Rezultati depresije se prvi, drugi in tretji dan po anesteziji med poskusnimi skupinami niso prav nič razlikovali," so po več možnih kontrolnih kriterijih odkrili raziskovalci.

Prvi dan naj bi 12 izmed vseh, ki so prejemali ketamin (t.j. 60 %) in 10 izmed tistih, ki so prejeli aktivni placebo (t.j. 50 %) , poročalo o 50-odstotnem izboljšanju depresije. Že drugi dan je bila slika močno v prid skupini, ki je prejemala placebo. Tokrat se jih je pozitivno odzvalo 60 % prejemnikov placeba in 'le' 50 % prejemnikov ketamina. Tretji dan je bila ponovno v prednosti skupina, ki je prejemala placebo. 50 % se jih je 'pozitivno' odzvalo, v primerjavi s 45 % tistih iz skuine, ki je prejemala placebo.

Podobna slika se je nadaljevala tudi na naslednjih časovnih kontrolnih točkah.

Med drugim je 14 dni po prejemu anestezije v skupini placeba o izboljšanju poročalo 57,9 % udeležencev, medtem ko je bilo v ketaminski skupini teh 'le' 42 %.

Še bolj zanimiv je naslednji izsledek: "Ketamin se je v primerjavi s placebom izkazal celo slabše v primeru remisije, t.j. popolnega umika depresije, ko pacienti niso več izpolnjevali kriterijev za depresijo."

Le en teden po prejemu placeba več kot polovica bolnikov (57,9 %) ni imela več depresije, kar je občutno več v primerjavi z manj kot tretjino (31,6 %) tistih, ki so prejemali ketamin.

"Naši rezultati so pokazali, da je ketamin morda dejansko neučinkovit za kratkotrajno zdravljenje depresije,"so v zaključku študije še zapisali raziskovalci.

Naj na tem mestu spomnimo, da se ketamin ni najbolje obnesel v boju s samomorilnimi smrtmi. V tej študiji ketaminu ni uspelo premagati placeba pri poskusu zmanjšanja samomorilnih misli, ena oseba pa je celo naredila samomor kmalu po zaužitju tega zdravila. Podobno se je zgodilo tekom odprte študije leta 2016, v katero je bilo vključenih le 12 ljudi. Takrat je ena oseba storila samomor, drugi bolnik pa je bil hospitaliziran, potem ko je izrazil samomorilne namene.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih TikTok, Youtube, Instagram in Facebook.