Matej Trobiš in Primož Štupica: Varstvo starejših na daljavo

12. 10. 2013, 14:00 | Zdravje | Vir: Liza

Strokovnjaka s področja telekomunikacij Matej Trobiš in Primož Štupica sta združila poslovno idejo in tehnično znanje s spremenjenimi navadami in potrebami starejše generacije, ki si želi čim daljše in čim kakovostnejše samostojno življenje. Ustanovila sta podjetje Tele-SOS, katerega poslanstvo je dvig kakovosti in podaljševanje samostojnosti ljudi v zrelih letih.

Od kod vama zamisel za varstvo starostnikov na daljavo?

Oba sva navdušena kolesarja in na zadnjem kolesarskem potovanju po sveti deželi in naprej po Jordaniji sva opazovala način življenja lokalnega prebivalstva, kjer več generacij biva pod isto streho in skrbi za starejše. Tega pri nas skoraj ne poznamo, ker smo bolj individualisti, in s tem ni nič narobe, vsi pa potrebujemo občutek varnosti, saj tako veliko lažje živimo sami tudi v zrelih letih.

Nebrzdan razvoj informacijskih tehnologij je lahko osnova za zanimiv razmislek: ali služi tehnologija ljudem ali ljudje tehnologiji? Namesto da bi sodobna tehnologija omogočala višjo kakovost življenja, se pogosto zgodi ravno nasprotno. V tej noriji iščeva model, kjer bi tehnika nedvomno zvišala kakovost življenja. Ljudje v zrelih letih niso najnaprednejši uporabniki tehnike in jo uporabljajo le takrat, ko zares pripomore h kakovosti njihovega življenja. In morda je prav v tem modrost, ki bi se jo morali od njih učiti.

Dejstvo, da število uporabnikov storitev varstva starejših na daljavo počasi, a vztrajno raste, kaže na to, da je v tem primeru tehnologija v službi človeka. V tujini takšne storitve uporablja že na milijone uporabnikov in njihovo število vztrajno narašča, v Sloveniji, ki je bolj tradicionalistična družba, pa jih je žal še zelo malo. Svoje poslanstvo vidiva v zagotavljanju teh storitev in v ozaveščanju potencialnih uporabnikov. Navsezadnje to delamo tudi zase in za svoje bližnje, kajti nekega dne bomo vsi soočeni s podobnimi težavami.

Za koga je varovanje na daljavo primerno?

Varstvo na daljavo je predvsem v pomoč tistim, ki še vedno lahko živijo samostojno in ne potrebujejo ves čas nekoga ob sebi. Dejstvo pa je, da se z leti pri starostnikih povečuje verjetnost padca in posledic, ki ob njem nastanejo. Varovanje starejših na daljavo padcev sicer ne more preprečiti, omogoča pa, da oseba vedno lahko takoj dobi pomoč in nanjo ni treba čakati.

Naj omeniva gospo, ki je padla v kopalnici in je na pomoč čakala več ur, vendar je imela srečo, ker jo je negovalka obiskovala dvakrat dnevno. S pomočjo naših storitev bi bili svojci oziroma negovalci o padcu obveščeni takoj in gospa ne bi imela občutka osamljenosti in strahu. Statistični podatki kažejo, da je strah pred padcem, slabostjo in nesrečo glavni vzrok negotovosti pri samostojnem bivanju in da je verjetnost, da starostnik pade, okoli 30-odstotna.

Nam lahko na kratko opišeta storitev? Ali je zapletena za uporabo, jo bodo starostniki znali uporabljati?

Varstvo na daljavo omogoča neposredno povezavo s svojci oziroma ustanovami, ki se ukvarjajo z varovanjem starostnikov na daljavo. Ključni del je pametna centralna naprava, ki jo namestimo na domu starostnika in je priključena na običajno ali mobilno telefonsko linijo. Ta naprava lahko samodejno zaznava neobičajne dogodke in padce in sproži klic na pomoč. Ti neobičajni dogodki so na primer, če starostnik ni vzel tablet, če ni vstal iz postelje, če je vstal iz postelje ponoči, pa se vanjo ni vrnil, če je v stanovanju dim ali plin, če je v stanovanju povišana oziroma prenizka temperatura itd.

Verjetno najpomembnejša funkcija naprave pa je klic na pomoč s pomočjo zapestnice, ki jo starostnik vedno nosi pri sebi. Starostnik s pritiskom na gumb na zapestnici pokliče na pomoč, na voljo pa so tudi zapestnice, ki same zaznajo padec in same kličejo na pomoč. Uporaba storitve je preprosta, nakup opreme pa ni potreben, ker jo starostnik lahko dobi v uporabo tudi z mesečnim najemom.

Kdo se bo odzval na klic na pomoč?

Skupaj s partnerskim podjetjem ponujamo dve vrsti storitve. Prva je mesečni najem opreme – tu se na klice na pomoč odzovejo sorodniki oz. bližnje osebe, ki jih določi uporabnik. Bojazen, da bodo sorodniki preslišali klic na pomoč, je odveč, saj je naprava pri klicanju na pomoč zelo vztrajna in kliče, dokler nekdo od klicanih ne potrdi, da je klic sprejel. Pri drugi vrsti storitve ponujamo poleg najema opreme tudi klic na pomoč v dežurni center, kjer je 24 ur na dan organizirano dežurstvo. Usposobljeni negovalec v klicnem centru se bo ob nesreči odzval ter odšel na dom na pomoč starostniku.

Kako pa poteka nastavitev, kdo poskrbi za to?

Nastavitev naprave se razlikuje od vrste storitve in priključene opreme. Če napravo le najamete, jo namestijo strokovnjaki podjetja Tele-SOS, ob najemu s 24-urnim dežurstvom v klicnem centru pa za namestitev naprave poskrbi kar negovalec ob prvem spoznavnem obisku starostnika. Namestitev je v obeh primerih zelo preprosta, potrebujemo le prostor za napravo (ki je velikosti običajnega telefona) ter priključek na elektriko in telefon.

V čem se vaša storitev razlikuje od drugih?

Tele-SOS je majhno podjetje, v katerem se ukvarjamo izključno s storitvami varovanja starejših na daljavo. Smo strokovnjaki na tem področju in sodelujemo z največjimi svetovnimi proizvajalci opreme, za vsako stranko si vzamemo dovolj časa in pripravimo rešitev, ki ji bo pisana na kožo, ki bo izboljšala kakovost njenega življenja in ki bo nezahtevna za uporabo.

Kakšni so vajini načrti za prihodnost?

Teh nama ne manjka. Poleg ozaveščanja uporabnikov in širjenja njihovega števila želiva tvorno sodelovati tudi pri razvoju novih naprav. Oba pa si želiva še kakšno daljše kolesarsko potovanje, na katerih je vedno dovolj časa za razmišljanje in nove ideje.

Še to: kje lahko starostniki to storitev preizkusijo?

Za preizkus storitve se lahko obrnejo na podjetje Tele-SOS, d. o. o., Pržanjska cesta 12b, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@tele-sos.si ali pa na telefonsko številko 064 156 110.