28. 7. 2021, 21:28 | Vir: STA

Zaradi omejevalnih ukrepov več otrok z anksiozno in depresivno simptomatiko

profimedia
Zaradi omejevalnih ukrepov več otrok z anksiozno in depresivno simptomatiko (foto: profimedia)

Minister za zdravje Janez Poklukar je članom sveta za duševno zdravje dejal, da je treba vzpostaviti trdno medresorsko sodelovanje med ministrstvi, ki sodelujejo v svetu, saj bi tako dosegli želene sinergije. Veliko priložnost za to vidi v akcijskem načrtu za obdobje od leta 2021 do 2023, ki mora veliko pozornost nameniti duševnemu zdravju otrok.

Akcijski načrt nacionalnega programa duševnega zdravja od leta 2018 do 2028, ki bo moral veliko pozornosti nameniti prav duševnemu zdravju otrok in mladostnikov, bo vlada potrdila kmalu po počitnicah, pričakuje minister, ki predseduje svetu vlade.

Svet je sicer ocenil, da se lahko le z zadostno precepljenostjo izognemo negativnim posledicam vnovičnega zapiranja šolskih, socialno-varstvenih in drugih ustanov zaradi epidemije covida-19. Člani sveta so zato pozvali k cepljenju.

Kot so navedli v svetu, je epidemija povečala stiske številnih prebivalcev. Še posebno zaskrbljujoče je povečanje težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih, ki so zaradi svojih razvojnih značilnosti in potreb med najbolj ranljivimi. Pričakovati je, da se bodo posledice epidemije in spremljajočih ukrepov kazale še dolgo. Omejevalni ukrepi so pomembno posegli v vključevanje v vrstniške skupine, učenje in igro, ki so najpomembnejši deli njihovega življenja.

Več je otrok in mladostnikov z anksioznimi motnjami, depresivno simptomatiko in samomorilnim vedenjem, z znižano motivacijo za šolsko delo in aktivnosti na splošno, motnjami hranjenja in pretirano rabo zaslonov. Enako problematične so razmere v zdravstvu, kjer obstoječe službe ne zmorejo zadovoljiti vseh potreb po pomoči na področju duševnega zdravja. Porast težav v duševnem zdravju, ki jim botruje družinsko nasilje, različne zasvojenosti, tesnobnost in stres, pa je navzoč tudi med odraslimi, so zapisali.

Mreža centrov za duševno zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva se bo na podlagi resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja od leta 2018 do 2028 širila in kadrovsko okrepila. Resolucija je trden strateški okvir za ukrepanje na področjih, ki segajo od promocije duševnega zdravja, zgodnje obravnave in zdravljenja duševnih motenj do psihosocialne rehabilitacije, spremljanja, evalvacije in nadzora nad kakovostjo izvajanja zastavljenih aktivnosti.

Člani sveta so soglašali, da je treba delovati predvsem preventivno in krepiti podporna okolja. Prav tako je treba po njihovem mnenju uvajati razvojno-preventivne programe in dejavnosti, ki so dokazano učinkoviti in bodo dostopni vsem mladim in odraslim.

Vlada je svet za duševno zdravje, ki je posvetovalno telo vlade, ustanovila 8. julija. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, nacionalnih strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževanja. Prav tako so v njem predstavniki izvajalcev, strokovnih združenj in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja s statusom humanitarne organizacije.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.