Mariborska varuhinja pravic Lidija Breznik pravi, da primerov zamenjave tam še niso obravnavali, razen napačnega vračila kartice zdravstvenega zavarovanja. Zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik je izpostavila dva primera, ko so pacienti dobili na dom izvid druge osebe in ne svojega. Da je v zdravstvu takih primerov, ki so v največji meri posledica napačne identifikacije, veliko, je potrdila tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

"Trenutno vodimo postopke glede celjskega primera. Sicer pa je kar nekaj primerov glede izgubljenih kartotek, ali pa te pridejo v napačne roke, so zaznana napačna zavarovanja, imata dva zavarovanca isto geslo, to, da dobijo napačen recept in da zdravstveno osebje gleda po osebnih podatkih pacientov, ne da bi ti bili v kakršnikoli zdravstveni obravnavi," je pojasnila.

Tragična zamenjava v Celju

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je pred dnevi ocenil, da je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnišnice. Kot je povedal vodja komisije za izredni strokovni nadzor Radko Komadina, je do zamenjave bolnikov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalcema Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica v triažo.