J. Z. | 21. 9. 2022, 17:28 | Vir: STA

Minister za zdravje s prstom pokazal na krivca za zamenjavo bolnikov v celjski bolnišnici

Bobo/fotomontaža

Tragični zamenjavi, ki je vodila v pokop moškega pod napačno identiteto, bo skušalo do dna priti ministrstvo za zdravje. A prvi mož ministrstva vztraja, da je že sedaj jasno, kdo je odgovoren za to. 

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ocenil, da je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnišnice. "Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da jaz pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih o nadzoru svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti," je dejal. 

Po domnevni zamenjavi identitete dveh pacientov v Splošni bolnišnici Celje je ministrstvo za zdravje že minuli petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora."Gre za celovit nadzor glede izvajanja predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja, pa tudi nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v celjski bolnišnici in zdravstvenem domu Sevnica."

Se takšne napake lahko pripetijo tudi v drugih bolnišnicah?

Ministrstvo za zdravje namreč ugotavlja, da obstajajo razlogi za sum, da so v konkretnem primeru nastale nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo dela. Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu že v petek pozval pristojni poklicni zbornici, da imenujejo člane v komisijo za izvedbo nadzora. 

Prav tako je ministrstvo že v petek pozvalo vse bolnišnice, da posredujejo informacije o tem, na kakšen način imajo urejen sprejem pacientov na zdravljenje v bolnišnico, s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete pacienta.

Ko bodo postopki zaključeni, bo ministrstvo z ugotovitvami seznanilo javnost in po potrebi sprejelo tudi sistemske rešitve, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili, so zapisali na ministrstvu za zdravje.  

Svet ni sprejel odstopnih izjav vodstva

Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan je izpostavil pričakovanje, da bo vodstvo bolnišnice odgovarjalo za hudo napako, a svet celjske bolnišnice ni sprejel odstopnih izjav direktorja Aleksandra Svetelška ter strokovnega direktorja Franca Vindišarja.

Bobo

Kot je povedal vodja komisije za izredni strokovni nadzor Radko Komadina, je do zamenjave bolnikov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalcema Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica v triažo.


Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.