N. V. | 12. 8. 2022, 07:11

Dodatek pri plači – kateri vam pripada?

Profimedia/fotomontaža

Poznate vse vse vrste dodatkov, ki so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih? Preverite.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se dodatek pri plači (oziroma dodatki) določi za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. In sicer dodatek pri plači pripada za:

  • nočno delo;
  • nadurno delo;
  • delo v nedeljo;
  • delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

S kolektivno pogodbo pa se lahko določi tudi dodatek pri plači oziroma dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, pišejo na spletni strani slovenskega podjetja Data, ki se ukvarja z računovodstvom, izobraževanjem in poslovnim svetovanjem.

Kako se določi višina dodatkov?

Dodatek pri plači oziroma višina dodatka je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Se pa dodatki obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Določeno je še, da se dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike oziroma dela proste dneve med seboj izključujeta. To pomeni, da če delavec dela na nedeljo, ki je tudi praznik, prejme samo en dodatek.

Kakšni so še drugi dodatki pri plači?

  • Dodatek pri plači, ki pripada delavcu, je tudi dodatek na delovno dobo.
  • Delodajalec mora izplačati tudi povračilo stroškov prevoza. Pri kilometrini 2022 je prišlo nedavno do nekaterih sprememb: 1. julija 2022 je bila spremenjena višina za povračilo kilometrine tako za prevoz na delo kot za službena potovanja. Neobdavčeno povračilo za prevoz na delo znaša 0,21 evra na kilometer, medtem ko za službena potovanja znaša 0,43 evra za prevožen kilometer.
  • Povrniti vam mora tudi stroške prehrane (oziroma nadomestilo za malico).

Dodatek za nočno delo

Kot omenjeno je dodatek pri plači oziroma višina določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Na spletni strani Date so pojasnili, kako je določen dodatek pri plači za nočno delo v nekaterih kolektivnih pogodbah.

Data/Posnetek zaslona

Neugodni vplivi okolja in nevarnost pri delu

Pri vsem tem je treba še enkrat poudariti, da lahko kolektivne pogodbe določijo tudi dodatek pri plači oziroma dodatke, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu oziroma neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu.

Na primer kolektivna pogodba gradbenih dejavnostih določa dodatek za delo na oddaljenem gradbišču. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine pa recimo določa dodatek pri plači v primerih, ko je delavec stalno izpostavljen neugodnim pogojem dela, kot so prekomerne visoke temperature, delo v hladilnici, prekomerni prah oziroma prekomerni hrup.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.