A. B. | 29. 3. 2023, 07:12

Jabolko spora med stanovalci v blokih končno rešeno: uveljavili so ključno spremembo

Žiga Živulovič jr./BOBO

Več let je veljalo, da je za vgradnjo dvigala v stanovanjske bloke treba pridobiti dovoljenje vseh etažnih lastnikov, tudi tistih v pritličju, ki dvigala ne potrebujejo. Prav ti so bili lahko proti in zamaknili vgradnjo. Kako bo zdaj in kakšne spremembe so uvedli?

Veljati so začele spremembe stanovanjske in gradbene zakonodaje, ki se sklicujejo tudi na vgradnjo dvigal tako na notranjih kot zunanjih delih stanovanjskih blokov. Če je do zdaj veljalo, da je treba za uvedbo dvigala v stanovanjski stavbi pridobiti dovoljenje vseh stanovalcev, to več ne bo tako.

Namreč prav tisti, ki živijo v pritličju, in dvigala načeloma ne potrebujejo, so lahko do zdaj onemogočali nakup dvigal. Zdaj naložbe več ne morejo blokirati. 

Profimedia

Zahtevano soglasje se je namreč že lani poleti znižalo na 75 odstotkov solastniških deležev, če je za vgradnjo ključno pridobiti gradbeno dovoljenje. Zdaj so spremembe uvedle še eno novost. 

Gradbeno dovoljenje ni več nujno potrebno

Z gradnjo dvigala se posega v nosilno konstrukcijo. Kjer dvigalo ne povezuje več kot treh etaž, zunanji rob stopnišča ali dvigala pa je od sosednjega objekta drugega lastnika oddaljen več kot štiri metre, gradbeno dovoljenje ni več potrebno.

Oba namreč spadata v novo uvedeno kategorijo manjša rekonstrukcija. V primeru treh etaž je nujno pridobiti le mnenje gradbenega strokovnjaka, v primeru zunanjega roba pa še mnenje arhitekta in potrditev občine. 

Profimedia

A naložba je kljub temu draga, znaša lahko več deset tisoč evrov, dvigalo pa je treba po vgradnji tudi vzdrževati. Zato zakonodaja jabolko spora, ko se nekdo ne strinja z vgradnjo, rešuje na dva načina. 

Reševanje spora

Če stanovalci, ki želijo dvigalo, zberejo zadostnih 75 odstotkov, ga lahko vgradijo kot splošni skupni del. Gradnjo lahko financirajo iz sredstev rezervnega sklada. Vgradnja mora biti vpisana v načrt vzdrževanja stavbe, za kar zadostuje polovica solastniških deležev. O tem mora biti izdan in sprejet sklep

Na tega se lahko tisti, ki se z vgradnjo ne strinjajo, pritožijo. Sodišče naj bi zadevo obravnavalo prednostno in upoštevalo porazdelitev bremen za etažne lastnike, ki se ne strinjajo, hkrati upošteva, ali bi se z vgradnjo poslabšal etažni del, kjer biva ta, ki odločitev izpodbija. 

Če sodišče ne ugodi, so dolžni plačati svoj del. 

Druga možnost je, da podporniki dvigalo vgradijo kot posebni skupni del. V tem primeru stroške krijejo sami, a to predvideva, da lahko dvigalo uporabljajo le oni. 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.