R.S. | 11. 8. 2022, 07:00 | Vir: STA

Urško Klakočar Zupančič prosijo za pomoč. Jim bo ugodila?

Luka Dakskobler/Bobo

Na kabinet predsednika vlade, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, pristojne ministre in druge odločevalce se je s konkretnimi predlogi obrnila organizacija. 

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje odločevalce znova poziva k sistemskim spremembam za manj revščine in socialne izključenosti.

Predlaga tudi vzpostavitev medresorske skupine za boj proti revščini, ki bo s predstavniki pristojnega ministrstva, humanitarnih in drugih nevladnih organizacij skrbela za odpravo sistemskih anomalij v praksi.

Na kabinet predsednika vlade, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, pristojne ministre in druge odločevalce so se obrnili s konkretnimi predlogi, ki bi omogočili čimprejšnje in bolj učinkovito zagotavljanje socialne varnosti tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Bobo

S predlogi, ki so jih oblikovali v manifestu, želijo denimo doseči, da se delovanje in programi osnovnih šol ne financirajo iz prispevkov staršev in učencev. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč zdaj v 78. členu določa, da se vzgoja in izobraževanje med drugim financira iz prispevkov učencev.

Ob upoštevanju njihovega predloga bi se ukinila zakonska podlaga, po kateri osnovne šole izvajajo programe in aktivnosti ter določajo obveznost nakupa učnega gradiva, ki naj se financira iz prispevkov učencev oziroma staršev, so navedli.

Prednostno obravnavana prošnja

V stanovanjski zakon je treba po njihovem mnenju zapisati, da lahko posameznik v primeru akutne stiske, ko se denimo nenadno poslabša finančno stanje ali se je treba umakniti iz nasilnega okolja, kadar koli zaprosi za neprofitno stanovanje. Njegova prošnja mora biti obravnavana prednostno, upoštevaje vse relevantne okoliščine posameznega primera.

Bobo

Zakon že zdaj določa, da lahko občina v primeru dolgotrajne nezmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov preseli najemnika v drugo primerno neprofitno stanovanje.

Zveza pa bi dodala še besedilo, po katerem bi bil najemodajalec v primeru utemeljenih okoliščin zavezan z najemnikom skleniti poseben dogovor glede načina in višine plačevanja najemnine. Pri sklepanju dogovora bi podporo nudil pristojni center za socialno delo.

Nadalje naj se po njihovem predlogu določeni prihodki izvzamejo iz presoje upravičenosti za prejem socialnih transferjev. Pri tem so omenili otroški dodatek in plačilo za delo prek študentskega servisa. Poleg tega se v otroški dodatek ne bi smelo posegati za poplačilo terjatev do staršev, denimo zaradi neupravičeno prejetih javnih sredstev.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.