M. P. | 1. 7. 2022, 08:17

Neustavnost ukrepa: ste dobili kazen zaradi nenošenja maske? Kaj lahko storite?

Bobo

Po presoji ustavnega sodišča vlada v zakonu o nalezljivih boleznih ni imela podlage za uvedbo ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske. Za odgovore, kako ukrepati, če ste dobili kazen, smo vprašali pravno strokovnjakinjo.

Ustavno sodišče je sicer pritrdilo vladi, da ima v primeru pojava nalezljive bolezni po ustavi dolžnost ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi. Če je to potrebno, tudi tako, da sorazmerno poseže v druge človekove pravice in temeljne svoboščine.

A vlada bi omenjene ukrepe smela uvesti le, če bi imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu. 

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi za in tremi proti. Proti so glasovali ustavni sodniki Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli. Ustavna sodnika Rajko Knez in Katja Šugman Stubbs sta ob tem podala še pritrdilni ločeni mnenji, Šorli pa odklonilo ločeno mnenje.

Stavba Ustavnega sodišča RS v Ljubljani.

Stavba Ustavnega sodišča RS v Ljubljani.

Bobo

Odloki so že nehali veljati

Odloki so sicer med postopkom za presojo ustavnosti prenehali veljati. Zato jih ustavno sodišče ni moglo razveljaviti.

Ugotovilo je le njihovo neskladje z ustavo in odločilo, da ima ta ugotovitev učinek razveljavitve.

Presojo pa je kljub temu opravilo tudi zato, ker je ocenilo, da se "v zadevi odpira posebej pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje sistemske narave, ki bi v primeru poslabšanja epidemičnih razmer utegnilo biti ponovno aktualno," so še zapisali.

Bobo

Kaj lahko storijo tisti, ki so bili kaznovani? 

Odloki v času odločanja pred Ustavnim sodiščem sicer niso več veljali. Je pa res, da je ogromno posameznikov prejelo globe zaradi nenošnje mask, in sicer v višini od 400 do 4000 evrov.

Kot pravi Veronika Cukrov, pravnica v Odvetniški družbi Cukrov, enajsto poglavje zakona o prekrških omenja procesne možnosti izrednih pravnih sredstev tako posameznika kot prekrškovnega organa, ki med drugim omogočajo razveljavitev tovrstne odločbe o prekršku. A kot nadaljuje, je zdaj vprašanje, kakšna praksa se bo v dejanskosti vzpostavila.

"Osebno svetujem, da se prizadete osebe obrnejo neposredno na prekrškovni organ," odgovarja pravnica.

Veronika Cukrov, pravnica v Odvetniški družbi Cukrov.

Veronika Cukrov, pravnica v Odvetniški družbi Cukrov.

Osebni arhiv

 

"Razveljavitev zakona učinkuje v sprožilni zadevi"

Iz Zakona o ustavnem sodišču izhaja, da odločba ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen predpis ali njegov del, ne učinkuje na pravnomočne posamične akte, pravi Cukrov.

A kot dodaja, ustavno sodišče ni zapisalo nič več glede same narave konkretne razveljavitve. Zato moramo pogledati prejšnjo prakso ter zakonodajo za razumevanje posledic te odločitve.   

Pravnica ob tem nadaljuje, da je povsem jasno, da razveljavitev zakona učinkuje v sprožilni zadevi. Torej v konkretni zadevi, in s strani konkretnih pobudnikov – torej tistih, ki so bili kaznovani.

Izdelava mask po slovenskih vrtcih in šolah.

Izdelava mask po slovenskih vrtcih in šolah.

Bobo

Izredna pravna sredstva ali ustavna pritožba

Kot še pravi, bodo morda prekšrkovni organi sami reagirali. Morda pa bo potrebno vložiti izredna pravna sredstva po zakonu o prekrških. Ali pa celo ustavno pritožbo.  

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.