12. 12. 2022, 16:00 | Vir: STA

Za koga vse bi vlada omejila ceno elektrike in plina?

Žiga Živulovič jr./Bobo

Odgovoriti bo morala tudi na vprašanje, kakšno bo nadomestilo dobaviteljem zaradi finančnega izpada, ki bi nastal ob tem?

Vlada načrtuje sprejem uredb o omejitvi cen elektrike in plina za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine.

Dobavitelji elektrike bi morali po regulirani ceni dobaviti 80 odstotkov količine odjema odjemalca v letu 2021, dobavitelji plina pa 80 odstotkov napovedanega odjema.

Predlog v javni obravnavi do torka

Kot kaže osnutek uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava (ta je v javni obravnavi do vključno torka), najvišja dovoljena drobnoprodajna cena elektrike za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za megavatno uro (MWh), za nižjo dnevno tarifno postavko 148,5 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV.

Uredba bo po predlogu določala, da je dobavitelj električne energije za 80 odstotkov količine odjema odjemalca v letu 2021 dolžan ponuditi navedeno ceno. Količine odjema se bodo določale mesečno.

Profimedia

Upoštevanje povprečna poraba glede na preteklo leto

Če na merilnem mestu v istem mesecu leta 2021 ni bilo porabe, se bo upoštevalo 80 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v istem mesecu v letih 2018, 2019 in 2020.

Če je bilo za merilno mesto soglasje za priključitev izdano šele v letu 2021 ali 2022, se bo za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upoštevalo 80 odstotkov povprečne mesečne porabe v letu, v katerem je bilo izdano soglasje za priključitev.

Glede na osnutek uredbe bo določeno, da dobavitelji omenjenim skupinam uporabnikov ne smejo prenehati z dobavo ter da jim morajo na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi. Pri tem ponudbe ne bodo smele biti pogojevana s pogoji, ki jih za enako kategorijo odjemalcev dobavitelj ni postavljal v letu 2021.

Tina Kosec/Bobo

Zakaj utegnejo biti oskrbnine v domovih za starejše vseeno višje? 

Časnik Finance piše, da trenutno aktualne ponudbe za dobavo elektrike v letu 2023 znašajo od 400 do prek 500 evrov za MWh. Navaja primer Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki zastopa 81 domov za starejše in preostalih socialno-varstvenih zavodov ter v teh dneh odprto javno naročilo za elektriko.

Skupnost socialnih zavodov je prejela eno ponudbo, in sicer od HEP Energije, ki je bila njihov dobavitelj že doslej, ceno pa je postavila pri 462,23 evra za MWh po višji tarifi, 298,21 evra po nižji in 402,14 evra brez DDV po enotni tarifi.