24. 4. 2024, 19:30 | Vir: STA

Gimnazijci lahko pričakujejo spremembe: nanašajo se predvsem na ...

Bobo/Žiga Živulović jr.

Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o gimnazijah. Spremembe se predvsem nanašajo na tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji oziroma so se prvič vključili v 9. razred osnovne šole, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Spremembe zakona o gimnazijah se uvajajo zaradi usklajevanja z drugimi zakoni, ki so z uveljavitvijo vplivali posredno ali neposredno nanj. To se nanaša na zakona o osnovni šoli in o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Novela ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja, temveč s predlaganimi dopolnitvami oziroma popravki obstoječih določb zgolj izboljšuje jasnost zakonskih določb oziroma njihova usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso.

Spremembe se nanašajo na ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno izobraževalnega dela, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa, spremembo terminologije vezane na organizirano izobraževalno delo, uskladitev terminologije glede varstva pravic dijakov z zakonom o strokovnem in poklicnem izobraževanju in posodobitev povezovanja informacij z namenom zmanjšanja administrativnega bremena.

Cilj novele je, da se z namenom dviga uspešnosti dijakov tujcev zagotovi zakonska podlaga za možnost izvajanja tečaja slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski. Hkrati predlog uvaja možnost krepitve avtonomije in odgovornosti šol za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Namen predloga je obenem zmanjšanje administrativnega bremena za dijaške domove in kandidate za vpis v dijaške domove s posodobitvijo in nadgradnjo informatizirane zbirke prijavljenih in vpisanih dijakov v dijaške domove.

Spremembe se nanašajo tudi na nujne uskladitve s spremembo zakona o osnovni šoli glede obveznosti opravljanja nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) za učence 3., 6. in 9. razreda in posledično upoštevanja rezultatov nacionalnega preverjanja znanja kot merila pri vpisu v srednje šole ob omejitvi vpisa.

Spremembe se nanašajo še na uskladitev terminologije vezane na nove razvojne elemente v izobraževalnih programih in glede varstva pravic dijakov z zakonom o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

Profimedia

Po novem se bodo dosežki na NPZ upoštevali pri vseh kandidatih

V skladu z veljavnimi merili se izbira kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe opravi na podlagi učnega uspeha v predhodnem izobraževanju. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) se po trenutno veljavni zakonodaji upoštevajo samo v nekaterih primerih, in sicer kadar je na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk. Takrat se izbira med kandidati opravi še na podlagi dosežkov pri NPZ iz materinščine in matematike v 9. razredu.

Predlagana novost opredeljuje, da se bodo po novem dosežki na NPZ v 9. razredu upoštevali pri vseh kandidatih. To omogoča preglednost, večjo objektivnost in enakopravnejše pogoje pri kandidiranju za vpis na razpisana vpisna mesta v primeru omejitve vpisa. Namen je, da se nova merila v primeru omejitve vpisa pričnejo uporabljati za generacijo učencev, ki se bo v srednje šole vpisovala v šolskem letu 2025/2026, torej za generacijo učencev 9. razreda v šolskem letu 2024/2025.

Novo na Metroplay: "Kar naenkrat se liki začnejo obnašati po svoje" | Tadej Golob o pisanju kriminalk