Uredništvo | 11. 2. 2024, 08:02

Znanost je ženskega spola: se obeta v znanosti večja enakost med spoloma?

Profimedia

11. februar je dan, ko po vsem svetu v ospredje postavljamo dosežke žensk in deklet v znanosti ter opozarjamo na izzive, s katerimi se soočajo na svoji karierni poti. Zakaj je Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015 razglasila ta dan in kaj lahko storimo, da bi spodbudili večjo enakost spolov v znanosti? 

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, ki ga obeležujemo danes, je namenjen priznavanju pomembne vloge žensk in deklet v znanstveni skupnosti, spodbujanju njihovega sodelovanja na znanstvenem področju ter ozaveščanju o enakopravni vključenosti žensk v izobraževanju, zaposlovanju in procesih odločanja. Opozarja na neenakosti med spoloma v znanosti in na potrebo po večji zastopanosti, prepoznavnosti in podpori žensk v znanosti. 

Letošnja skupščina Združenih narodov, ki je potekala 8. in 9. februarja na sedežu ZN v New Yorku, je v ospredje postavila geslo "Ženske v vodstvenih vlogah v znanosti: Nova doba trajnostnega razvoja" (angl. Women in Science Leadership: a New Era for Sustainability). V okviru obeležitve dneva žensk v znanosti so na okrogli mizi na temo poti od odkritja do trga v New Yorku sodelovale tudi tri slovenske znanstvenice. Dr. Polona Šafarič Tepeš, dr. Daša Lipovšek in dr. Katja Lumbar Globočnik svojo znanstveno kariero razvijajo čez lužo, kjer vodijo raziskave in inovacije v biotehniški industriji ter si utirajo pot v svetu tveganega kapitala.

Kot je izpostavila dr. Polona Šafarič Tepeš, ki je vodila pogovor, so ženske na področju naravoslovja, tehnologije, inženiringa in matematike (t. i. področju STEM) po vsem svetu zgodovinsko slabše zastopane. Merjenje raznolikosti, enakosti in vključenosti v biotehniški industriji iz leta 2022 denimo ugotavlja, da je le 34 % predstavnic v vodstvenih ekipah in 20 % izvršnih direktoric v biotehniški industriji in njihovih zagonskih podjetjih žensk. Med investicijskimi partnerji v družbah tveganega kapitala je prav tako le 11 % žensk. Zaradi neenakosti v plačilu glede na spol, pomanjkanja mentorskih programov in financiranj za biotehniška podjetja, ki jih vodijo ženske, te pogosteje zapuščajo sektor. Kljub temu ali pa prav zaradi tega pa so ženske vodje vzornice in zgled dekletom, ki se o svoji prihodnosti še odločajo.

Bolj vključujoča znanstvena krajina, ki spodbuja raznolikost in ustvarjalnost s pobudami, kot so podporne mreže, mentorski programi in financiranje raziskovanj, do naložb v ravnovesje med delom in prostim časom, so pomembni dejavniki, ki podpirajo in spodbujajo dekleta in ženske pri odločitvi za kariero na področju STEM. Pred 25 leti sta v ta namen združila moči tudi L'Oréal in Unesco ter ustanovila program "For Women in Science", ki podpira raziskovalke na področju STEM pri zaključku njihovega doktorskega študija.

18 let Nacionalnega programa štipendij L'Oréal – Unesco "Za ženske v znanosti" 2024 v Sloveniji

Ženske v znanosti se soočajo s številnimi ovirami, kot so stereotipi, predsodki, diskriminacija, pomanjkanje vzornic, mentorjev in mrež, težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, manjše možnosti za napredovanje, financiranje in priznanje ter večje tveganje za spolno nadlegovanje in nasilje. Vse to vpliva na njihovo motivacijo, samozavest, produktivnost in zadovoljstvo v znanosti ter na njihovo zastopanost na vodilnih in odločevalskih položajih. 

Po zadnjih podatkih Unescovega inštituta za statistiko je delež žensk v raziskovalni dejavnosti po vsem svetu še vedno pod 30 %. V znanosti in tehnoloških poklicih v EU je žensk 41 % (She Figures 2021), v Sloveniji pa je po podatkih Statističnega urada žensk z doktoratom 46 %, žensk, ki so doktorirale iz tehniških in tehnoloških ved pa le 22 %.

Ženske v znanosti prinašajo drugačne perspektive, izkušnje, interese in vrednote, ki obogatijo znanstveno raziskovanje in ga naredijo bolj odzivnega na potrebe in pričakovanja družbe. Da ženske v znanosti prispevajo k razvoju novih znanj, idej, rešitev in inovacij, ki naslavljajo globalne izzive, kot so podnebne spremembe, zdravje, energija, trajnostni razvoj in digitalna preobrazba, se zavedata tudi L'Oréal in Unesco. Nacionalni program štipendij L'Oréal – Unesco "Za ženske v znanosti" je od svojega nastanka leta 2006 zato podprl že 49 perspektivnih slovenskih raziskovalk ter njihova znanstvena spoznanja. 

Tanja Goričanec

Tanja Goričanec

Arhiv L'Oréal-UNESCO "Za ženske v znanosti"

Med njimi je tudi dr. Tanja Goričanec, raziskovalka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan, ki jo je nacionalni program štipendij L'Oréal – Unesco "Za ženske v znanosti" podprl pri dokončanju doktorata na temo Odziv zunaj-središčnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju.

Kot je povedala na lanski slavnostni podelitvi nacionalnega programa štipendij L'Oréal – Unesco "Za ženske v znanosti", je nagrada potrditev, da je njeno delo dobro in prepoznano. "Želim si, da bi s pridobitvijo štipendije in svojim zgledom spodbudila katero izmed deklet, da se odloči za študij naravoslovno/tehničnih ved in svojo kariero nato nadaljuje v znanosti."

Prednost kariere znanstvenice je raznoliko delo, ki ga lahko oblikuješ po svojih željah. "V veliki meri lahko sam vplivaš na to, katerim delom se boš bolj posvetil, npr. pedagoškim, eksperimentalnim ali teoretičnim. Delo znanstvenika omogoča tudi veliko osebno rast in prilagodljiv delovni čas. Zaposlitvene možnosti za mlade raziskovalce so v Sloveniji urejene, saj vsako leto raziskovalne institucije razpišejo mesta in mentorstva. Ta delovna mesta so financirana s strani države in mladim raziskovalcem omogočajo opravljanje raziskav v okviru doktorskega dela znotraj delavnega časa."

Kdo so letošnje izbrane raziskovalke, navdih in zgled za mlajše generacije deklet, ki jih bo nacionalni program štipendij L'Oréal – Unesco "Za ženske v znanosti" podprl v svojem 18. letu delovanja, bo znano v začetku marca.