Maja Plaz: "Spodbudili smo policijo, naj bo še bolj pozorna na nasilje v družini"

Nasilje v času koronakrize

27. 4. 2020, 10:47 | Odnosi in psihologija | Piše: Lidija Petek Malus

              Maja Plaz: "Spodbudili smo policijo, naj bo še bolj pozorna na nasilje v družini" (foto: unsplash.com) unsplash.com

Maja Plaz, dolgoletna predsednica društva SOS telefon, nam je v pogovoru povedala, da se je porast števila klicev pri njih zgodil v zadnjih dveh, treh tednih. "Število klicev na številko našega SOS telefona za ženske in otroke  - žrtve nasilja 080 11 55 se je v zadnjem času skoraj podvojilo, na nas se žrtve obračajo tudi preko elektronske pošte," je dejala naša sogovornica. Policija je že v drugi polovici marca prejela večje število prijav zaradi nasilja v družini.  Posredovali so nam konkretne številke.

Ali ste zaskrbljeni, da bo število nasilnih dejanj v družini zelo naraslo zaradi koronakrize, pa zdaj za njih še ne veste?

Ob začetku krize zaradi novega koronavirusa, ki nas je dodobra izoliral od okolice, porasta klicev v našem društvu najprej nismo zaznali. Izkušnje iz tujine so pokazale, da se je v domovih, kjer je bilo nasilje prisotno že pred koronavirusom, še intenziviralo, pričakovali smo, da se bo pokazalo povečanje nasilja. Skrbelo nas je, kaj se dogaja v domovih in kako se žrtve spopadajo z nasiljem v še večji izolaciji, kot se je bile deležne pred nastopom ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Vsaka kriza je tvegani dejavnik za nasilje, žrtve nasilja v družini pa so v nesorazmerno večjem deležu ženske, nasilneži pa moški. Otroci so v družinah, kjer vlada nasilje, žrtve tudi, če niso neposredno deležni udarcev, zaznajo namreč vse, kar se v družini dogaja.

Kjer so bili odnosi že pred nastopom koronakrize na meji nasilja, je postalo še bolj nevarno, da nekdo izbere nasilno vedenje za uveljavljanje svoje volje, saj se je odvisnost med družinskimi člani še povečala. Porast števila klicev smo zaznali v zadnjih dveh, treh tednih, je pa policija že v drugi polovici marca prejela večje število prijav zaradi nasilja v družini. Število klicev na številko našega SOS telefona za ženske in otroke - žrtve nasilja (080 11 55) se je v zadnjem času skoraj podvojilo, na nas se žrtve obračajo tudi prek elektronske pošte.

Maja Plaz, predsednica društva SOS telefon osebni arhiv

Maja Plaz, predsednica društva SOS telefon

Kako se je vaše delo zaradi koronavirusa spremenilo?

Tako kot vsi smo se morale tudi s sodelavkami v našem društvu prilagoditi nastalim razmeram. SOS telefon deluje že 30 let, zdaj pa smo dosegljivi vsak dan med 12. in 18. uro. Žrtve nas lahko pokličejo tudi na številko 031 699 333, in sicer vsak delavnik med 9. in 15. uro. Številka je namenjena osebnemu svetovanju, ki zdaj poteka prek videoklica, lahko pa se vključite v psihoterapevtski ali svetovalni proces. Ravnokar sprejemamo prijave na online skupino za ženske, ki se želijo pogovoriti o svojih stiskah v medosebnih odnosih med koronavirusom, kar je naša dodatna ponudba. V okviru našega društva delujeta dve varni hiši, v obeh je bilo seveda treba prilagoditi delo, da poteka varno tako za tiste, ki tam bivajo, kot za zaposlene. Ker smo se zavedali, da bo v domovih več nasilja, čeprav na začetku ni bilo povečanega števila klicev, smo se intenzivno usmerile v razmišljanje, kaj bi žrtve potrebovale v tej situaciji. Skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami smo tako okrepili ozaveščanje, povezali smo se s sofinancerji, s katerimi smo našli nekaj rešitev, spodbudili smo policijo, naj bo še dodatno pozorna na nasilje v družini …

Nam lahko opišete kakšen primer nasilja, ki se je zgodil v zadnjem mesecu dni, se pojavlja kakšen vzorec?

Povzročitelji nasilja so žal takoj izkoristili strah pred virusom tudi za domačimi zidovi. Tako je prihajalo do groženj, da bodo ob znakih okužbe vrgli iz stanovanja svoje partnerice in otroke, bilo je nekaj napadov z rokavicami, s katerimi so prej bili v trgovini … Ogromno je pritiskov očetov glede izvajanja stikov z otroki, čeprav so partnerice odšle zaradi nasilja. Želeli so namreč, da se stiki izvajajo kljub možnosti širjenja okužbe z virusom … Strah zaradi negotove prihodnosti je še povečal ujetost žrtev v nasilne odnose, zato je pomembno, da se nenehno informirajo, da možnosti poti iz nasilja obstajajo, kljub občutku, da se je vse ustavilo in da se nič ne da narediti. Nevladne organizacije za pomoč žrtvam delujemo, tu so še vedno krizni centri, varne hiše, svetovanja po telefonu, tu so centri za socialno delo - v akutni situaciji pa klic na policijo.

Kazniva dejanja zoper zvezo, družino in otroke med koronakrizo in pred njo (vir: Generalna policijska uprava):
Na podlagi trenutnih statističnih podatkov ugotavljamo, da so kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke letos nekoliko v porastu. V obdobju od 1. 1. 2020 do 15. 4. 2020 je policija obravnavala 466 kaznivih dejanj nasilja v družini, za katere je bila podana kazenska ovadba (23 % več kot lani, ko jih je bilo 379).
Od uveljavitve ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, tj. od 16. 3. 2020, do 15. 4. 2020 je policija obravnavala 118 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za slabih 15 % odstotkov več kot v istem obdobju lani, ko jih je bilo 103. Policija v vseh primerih odreagira in ustrezno ukrepa, v večini primerov pa je osumljencu izrečena prepoved približevanja.
Kazniva dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa so letos, glede na isto obdobje lani, nekoliko v upadu, in sicer je policija v letošnjem letu do vključno 15. 4. 2020 obravnavala 178 kaznivih dejanj (7 % manj kot v istem obdobju lani, ko jih je bilo 192). Ta kazniva dejanja so v upadu tudi v času od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020 glede na isto obdobje lanskega leta, in sicer jih je letos policija obravnavala 47 (lani 51).
V obdobju od januarja do sredine meseca aprila 2020 (od 1. 1. do 15. 4. 2020) so policisti na področju nasilja v družini obravnavali oz. ugotovili 608 prekrškov (2019 738). Izrečenih je bilo 277 ukrepov prepovedi približevanja (2019 302).
Policisti so v obdobju od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020 ugotovili 193 prekrškov (2019 211) s področja nasilja v družini. Izrečenih je bilo 64 ukrepov prepovedi približevanja (2019 101).
Odrejeno je bilo pridržanje osumljencev zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini v obdobju od 1. 1. do 15. 4. 2020 (primerjalno v enakem obdobju 2019) v skupno 49 primerih kaznivih dejanj nasilja v družini (61).
V obdobju od 16. 3. do 15. 4. 2020 (primerjalno v enakem obdobju 2019) je bilo odrejeno pridržanje osumljencev zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini v skupno 9 primerih kaznivih dejanj nasilja v družini (18).

Statistični podatki o pridržanjih, ki so bila odrejena v povezavi s postopki obravnave prekrškov po 6/4 členu ZJRM z elementi nasilja v družini za obdobji 1. 1. do 15. 4. ter 16. 3. do 15. 4., oboje letos in lani (glede na zakonsko podlago - člen 109/2 Zakona o prekrških, ZP-1, pri čemer gre za kršitelje, ki so v pijanem stanju nadaljevali prekršek):

1. 1. do 15. 4. 2020 (primerjalno v enakem obdobju 2019)
2020 61 pridržanih oseb
2019 55 pridržanih oseb
16. 3. do 15. 4. 2020 (primerjalno v enakem obdobju 2019)
2020 32 pridržanih oseb
2019 15 pridržanih oseb

 

PREBERITE TUDI: Koliko ran nosimo s seboj in kako z njimi živeti?🖉
Intervju z dr. Vesno Mirt

PRIPOROČAMO ŠE: Strah pred samoto: kje so vzroki in kako si lahko pomagamo

Lidija Petek Malus
Novinarka in urednica revije Story