Ksenja Žnidaršič | 1. 10. 2023, 20:00

Po porodu na domu s smrtnim izidom: "Presenetilo me je, da imajo običajno celo cenik, kjer za vse zaračunavajo tudi do 1500 evrov"

Jaka Vinsek/Bobo

V zadnjem času opažamo porast porodov na domu, zraven pa je tako tudi več dul, ki nudijo oporo pri porodu. A vendar ni nujno, da ima dula medicinsko ozadje.

Nedavno smo poročali o primeru poroda na domu, ki se je končal s smrtnim izidom novorojenčka. Babica ter porodnica naj bi celo po odkritju mrtvorojenega otroka tega tudi zakopali. Pri dotičnih primerih se mnogi ljudje sprašujejo, kako je lahko prišlo do nekaj takšnega, kjer je najbolj trpelo najbolj nedolžno bitje. Odgovor na to vidi stroka v pomanjkljivem informiranju bodočih mater glede poroda na domu ter v nestrokovno izobraženem kadru.

Predstojnik Kliničnega oddelka za perinatalogijodr. Gorazd Kavšek, je pri tem opozoril, da se poroda doma lahko poslužujejo le zdrave nosečnice, ki imajo zdrave plodove. Delovna skupina Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je v sodelovanju z Združenjem za perinatalno medicino objavila Strokovne usmeritve za načrtovani porod doma v izogib morebitnim težavam, ki jih prinaša porod doma.

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Aleksandra Saša Prelesnik

"Opredelili smo tudi rizične dejavnike. Porod na domu lahko opravljajo zdrave nosečnice brez kroničnih obolenj, ki imajo normalno potekajočo nosečnost ter zdrav plod. To še posebej velja za mnogorodnice, saj jim to omogoča varnejši porod na domu," je razložil dr. Kavšek. "A pogosto se ustavimo že pri prvem dejavniku. To je stvar strokovnih ljudi, ki spremljajo ženske pri porodu. To predstavlja ključ, ki mora biti nekako usklajen, za kar je potrebna tudi strokovno neoporečna evalvacija. Samo pod temi pogoji lahko naredimo prvi korak, nato pa sledi še nekaj korakov, da bi stvari lahko bile varne," je še dodatno opozoril.

Pri tem je beseda nanesla na storitve, ki jih nudijo samooklicani strokovnjaki. "Predvsem govorim o dulah, ki so sicer lahko (vendar ne nujno) dobrodošel mehanizem predvsem znotraj rojevanja v porodnišnici, saj nudijo porodnicam pomembno podporo," je dejal dr. Kavšek.

Dula je sicer usposobljena in izkušena ženska, ki nudi čustveno, informacijsko in telesno podporo porodnici v času nosečnosti, med porodom in po porodu. Za dule sicer ni nujno, da imajo medicinsko izobrazbo.

"Večinoma dule nimajo ustrezne izobrazbe za opravljanje tega dela. Prav tako njihovo delo ni pod nadzorom in ni omejeno," je poudaril ter dejal, da so nekatere študije pokazale, da imajo dule pozitiven učinek na porodnice. "Med porodom se lahko zgodi marsikaj in ravno v tem tiči težava. V tem primeru je težko vedeti, kje so omejitve te osebe, ki prisostvuje pri porodu. Niti ne moremo vedeti, na kateri točki je ta oseba šla čez mejo," je opozoril.

"Zaračunavajo tudi do 1500 evrov"

Pozornost je preusmeril tudi na dejstvo, da se na spletu pojavljajo tudi raznorazne spletne strani, kjer dule nudijo svoje storitve. "Vse piše zelo lepo in romantično. Presenetilo me je tudi, da imajo tam običajno celo cenik, kjer za vse zaračunavajo tudi do 1500 evrov. Bojim se, da je tukaj v ozadju veliko marketinga in želja po nekem določenem zaslužku." Ravno zaradi takšnih primerov, kjer samooklicani strokovnjaki pihajo porodnicam na dušo in jim ponujajo čustveno izkušnjo, se v porodnišnicah zavedajo, da še niso storili dovolj.

"To je vedno težava, kadar se vpletejo tudi določene finance. Bojim se, da je pri vseh teh raznoraznih skupinah, seveda na pri vseh, finančni aspekt izjemno pomemben. Le redko nekdo to počne pro bono oziroma iz dobre volje, ker čuti, da je prav, da pomaga ljudem."

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Aleksandra Saša Prelesnik

Meni, da je prepoved poroda na domu nemogoča kot tudi nepotrebna, nujen je le zgolj boljši sistemski nadzor. "Bojim se, da je pri nas še vedno tako, da se veliko teh stvari dogaja vzporedno in se relativno redko v to vključuje tudi ginekologa. V zadnjem času se mi zdi, da osebe, ki si goreče želijo poroda na domu, včasih ne želijo slišati nasprotnih argumentov o nevarnostih," je povedal ter dodal, da točno ta aspekt pogreša na drugi strani: več pogovora o nevarnostih pri individualnih primerih.

Nekatere sistemske spremembe že ugledale luč dneva

A kljub neodobravanju oziroma nenaklonjenosti porodu na domu sta sistem in stroka stopila nasproti porodu na domu, saj dejstvo ostaja, da se porodi na domu dogajajo, zaradi česar je potrebno to zadevo sistemsko urediti, kot tudi nadzorovati. Stroka je tako s pomočjo usmeritev omogočila prijavo rojstev. To lahko opravita tako registrirana babica kot tudi oče otroka. 24 ur po porodu bi namreč morali starši poklicati v porodnišnico, tam jim je nato dodeljen datum za presejalne teste, ki so narejeni po 48 ali 72 urah. Tretji ali najkasneje četrti dan po rojstvu pa otroku tudi odvzamejo kri.

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Predstojnik KO za perinatalogijo, dr. Gorazd Kavšek.

Aleksandra Saša Prelesnik

"V Sloveniji smo zaenkrat še zelo regulirani in neodvisni, smo tudi pripravljeni spremeniti marsikaj, da bi zadostili to potrebo po individualni izkušnji. Imamo veliko zamisli, kako bi še nekatere določene stvari približali temu, ravno zato, da bi tudi te skupine ljudi malo lažje sprejele ta institucionalni način poroda, ki pa je daleč najbolj varen," je dejal dr. Kavšek.

Izpostavil je še, da je slovenski institucionalni način poroda eden najbolj varnih v Evropi, kar potrjuje tudi evropsko Eurostat poročilo, kjer je bila mrtvorojenost v zadnjem poročilu najnižja v Evropi. "Ne rečem, da je vse idealno, ampak sam porod doma mora biti rezerviran za zelo majhno skupino nizkorizičnih nosečnic, za katere morajo skrbeti licencirane babice, ki so pod rednim nadzorom," je še zaključil.