Le trenutek razmisleka je potreben za življenje v okolju in domu brez odpadkov (osebna izpoved Kranjčana)

Za kvalitetnejše bivanje

13. 7. 2021, 18:00 | Zero Waste
Profimedia

Ne, življenje v domu brez odpadkov ni zgolj za privilegirane posameznike. Ravno nasprotno.

Čista narava, čisto okolje sta dva izmed osnovnih ciljev, ki jih moramo kot posamezniki osvojiti, doseči, če želimo v prihodnjih letih ter desetletjih živeti v kolikor toliko znosnem okolju. Že res, da je Zahodni svet v naravo izpusti bistveno manj odpadkov, kot nerazvite države, vendar pa hkrati pridelamo največ odpadkov vseh oblik, ki jih nato izvozimo ali bolje rečeno, naprtimo drugam.

Menim, da moramo zato kot posamezniki na eni strani paziti, da ustvarimo kolikor se le da malo odpadkov, na drugi strani pa biti pazljivi pri njihovemu odlaganju. Ločevanje različnih vrst odpadkov je vsekakor prvi korak, čista osnova na poti do čistejšega okolja. Le trenutek razmisleka je potreben – poleg treh veder – da odpadek iz domačega gospodinjstva odvržemo na pravo mesto, na začetek poti do ponovne uporabe.

Sam projekt treh zabojnikov za ločevanje, ki ga je Kranj uvedel med prvimi v Sloveniji zato vsekakor podpiram, hkrati pa sem ponosen na to, da so se odgovorni v mestu odločili in že pred desetletjem odločili storiti velik korak naprej. Ob tem moram izpostaviti tudi odlično urejeno deponijo za odlaganje kosovnih odpadkov na Zarici, ki občanom omogoča brezplačno in popolnoma enostavno odlaganje odpadkov, ki nastajajo pri, recimo, obnovi stanovanj, ali pa tudi pri opravljanju servisa na avtomobilu. Omenjeni center namreč omogoča odlaganje okolju škodljivih tekočin, kakršno je motorno olje, ali celo uporabljeno olje za cvrtje.

Da je Kranj vse od začetka projekta ločevanja odpadkov dejaven na številnih področjih, katerih cilj je čisto okolje, je jasno skoraj na vsakem koraku, zdi pa se mi, da občani o vsem dogajanju vemo premalo. Pravzaprav bi bila to tudi največja kritika, ki pa je vse manj na mestu. Nenazadnje me je ravno pred nekaj dnevi prijetno presenetil 'Gor' kultura, gorenjski občasnik...', kjer avtorji na uporabniku enostaven in prijazen način predstavljajo projekte, ki se odvijajo na področju varstva okolja.

Bi torej ob vseh pohvalah in dejavnostih, ki jih na področju skrbi za okolje izvaja Mestna Občina Kranj lahko podal tudi kakšno negativno kritiko? Težko, bi pa dodal dve priporočili, ki sta nastali na podlagi lastnih izkušenj. Prvi je nadzor nad zabojniki za smeti, saj nekateri uporabniki storitev Komunale Kranj v želji po čim nižjih stroških uporabljajo za svoje potrebe premajhne zabojnike, smeti pa nato ležijo naokoli.

Trenutna zakonodaja namreč uporabnikom (tudi pravnim osebam) omogoča, da se sami odločijo za to, kateri zabojnik bodo kupili, rešitev pa bi bila, da bi Komunala Kranj, ob dejstvu, da so odstranili velik del javnih zabojnikov, namenjenih ločevanju odpadkov, postavila standarde, ki bi določali najmanjšo velikost zabojnika za smeti glede na število prebivalcev na naslovu oziroma glede na dejavnost ki jo opravlja. Drugi predlog bi bilo večje spodbujanje trgovin/prodajnih mest, kjer bi se prodajali izdelki brez embalaže.

Avtor: Jure Šujica, urednik spletne strani Avto Magazin

Partnerji projekta