'Zero waste' ni cilj, temveč potovanje, na katero se podaja vse več mestnih in podeželskih skupnosti po vsem svetu. Spremljajte, kako občinam, v katerih Komunala Kranj d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, uspeva na poti do družbe brez odpadkov.

'Zero waste' ni cilj, temveč potovanje, na katero se podaja vse več mestnih in podeželskih skupnosti po vsem svetu.

Če izdelka ni mogoče ponovno uporabiti, popraviti, obnoviti, reciklirati ali kompostirati, ga je treba oblikovati na novo ali ga izločiti iz sistema.

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.

Partnerji projekta