Preverite, koliko je Slovenija v zadnjem letu storila na področju do družbe brez odpadkov

In kaj storiti kot posameznik?

14. 9. 2021, 12:34 | Zero Waste

Župan MOK Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.

Promocijsko gradivo

Predstavniki občin, komunale ter člani različnih društev in javnosti so se od začetka letošnjega leta srečevali na razširjenih delavnicah v izvedbi predstavnikov Ekologov brez meja. Izoblikovali so podrobno sliko stanja in izhodišča za učinkovite ukrepe za aktivno gospodarjenje na področju trajnostnega razvoja. Izdelana je bila natančna analiza stanja v občinah, ugotovitve pa so strnjene v osnutku Zero Waste strategije.

Na nedavni novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih gledališča Khislstein, sta analizo, podrobno sliko stanja in ugotovitve strnjene v Zero Waste strategijo, predstavila župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, in direktor javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o., Matjaž Berčon. Občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov ­– Mestna občina Kranj ter občine Jezersko, Naklo, Šenčur in Preddvor ­–, so trdno na poti do družbe brez odpadkov.

»Za nami je zahteven in obsežen proces iskanja skupnih rešitev in zavez,« je povzel direktor javnega podjetja Komunala Kranj, Matjaž Berčon: "Dobesedni prevod nič odpadkov, kot večkrat poudarimo, zagotovo preozko opiše koncept 'Zero Waste', ki je mnogo več kot samo to. 'Zero Waste' je namreč globalna blagovna znamka, ime strategije, v kateri so druženi koncepti, modeli in nasveti za družbo, ki ne bo samo zmanjšala količine odpadkov, ampak tudi znižala porabo materialov in energije."

Do naziva »Zero Waste občina« Mestno občino Kranj, občine Jezersko, Naklo, Šenčur in Preddvor loči še nekaj korakov: predstavitev in potrditev strategije ter začetek uresničevanja zavez.

Župan največje občine med kandidatkami zero waste, Matjaž Rakovec, je ob tem povedal: "V Mestni občini Kranj smo se zavezali zeleni politiki na vseh področjih – od prometa, gradnje infrastrukture in obnov stavb do turizma. Eden od pomembnih korakov na poti k trajnostnemu je tudi zmanjševanje količine odpadkov. Zdaj smo se pod okriljem Komunale Kranj odločili stopiti na pot do družbe brez odpadkov skupaj še s sosednjimi občinami, kar je res velika stvar. Pomeni, da si vsi želimo ohraniti okolje na učinkovit in trajnostni način."

A spreminjanje starih vzorcev, kulture in pravil je zagotovo svojevrsten izziv. Za spodbudo in aktivno sodelovanje pri uvajanju novih rutin na področju zmanjševanja količine odpadkov, povečevanju deleža ločenih frakcij in skrbi za čisto okolje trajnostnega razvoja občin in vsakega posameznika nam lahko pomagajo različni modeli.

Zero Waste strategija je tako v pomoč pri pripravi trajnostnih izobraževalnih vsebin in deljenju dobrih praks za uporabnike, snovanju sistemov upravljanja z viri, usmerjenim k zmanjševanju nastajanja odpadkov ter za postopno opuščanje odpadkov, izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov. V pomoč je tudi pri postavljanju vrstnega reda v procesu ravnanja z odpadki: preventiva, ločeno zbiranje, zniževanje količin mešanih komunalnih odpadkov, boljše oblikovanje izdelkov (s tem znižamo emisije, povezane z uporabo), pri organizaciji proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi ter recikliranju obstoječih materialov in izdelkov za čim dlje (življenjska doba izdelkov se podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov), nenazadnje pa tudi pri usmerjanju izdelka, ko pride do konca svoje življenjske poti (materiale, iz katerega je izdelan, se v največji možni meri obdrži v gospodarstvu, znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost).

Po besedah direktorja kranjske komunale so v sodelovanju z občinami, kjer izvajajo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, skupaj z Ekologi brez meja proces pridobivanja naziva »zero waste« pripeljali v zaključno fazo.

Med predlaganimi zavezami najdemo prizadevanje za prireditve brez odpadkov, sodelovanje v različnih snovnih krogih reciklaže odpadkov (npr. higienski papir iz tetrapaka), digitalne rešitve za uporabnikom prijaznejše storitve in seveda veliko dela na področju izobraževanja in svetovanja: "Pred občinami kandidatkami je še zaključna faza zbiranja pripomb na javno predstavljeno Zero Waste strategijo in pa predstavitev strategije na občinskih svetih. Potem pa začnemo z uresničevanjem zavez. Ne smemo pozabiti, da je Zero Waste pot, ne samo cilj. Skupaj bomo poiskali prave rešitve za uporabnike in okolje," je z zaključno mislijo končal Matjaž Berčon.

 

Partnerji projekta