To so najbolj okoljevarstveno osveščeni Slovenci (preverite, ali ste tudi vi med njimi)

Na poti do Zero Waste družbe

28. 6. 2021, 12:53 | Zero Waste
Profimedia
Postopki pridruževanja nacionalni mreži zero waste potekajo v petih občinah, v katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov; v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur, Naklem, Preddvoru in Jezerskem. (foto: Profimedia)

Postopki pridruževanja nacionalni mreži zero waste potekajo v petih občinah, v katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov; v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur, Naklem, Preddvoru in Jezerskem.

Na območju Gorenjske se je v prvih mesecih letošnjega leta pod okriljem programa Zero Waste Slovenija pričel postopek pridruževanja nacionalni mreži zero waste v kar sedmih občinah. So Gorenjci najbolj zagreti Slovenci?

Kako izgleda postopek do družbe brez odpadkov?

Enoten postopek, ki občini omogoči pridružitev nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpadkov, se sprva prične z izkazanim interesom in uvodno zero waste predstavitvijo.

Po formalni prijavi v postopek sledijo pridobivanje podatkov za posnetek stanja, oblikovanje zero waste odbora in organizacija delavnic, kjer skupaj s širšim krogom udeležencev iščejo lokalne rešitve za večjo učinkovitost in boljše rezultate z upoštevanjem zero waste hierarhije in zero waste načel.

Prioriteta ukrepov je preventiva, zmanjševanje nastajanja količin odpadkov in ponovna uporaba, šele nato sledi tudi recikliranje.

Prvi del pridobivanja podatkov za analizo stanja je že za nami

Komunala Kranj je s pridruženimi občinami izvedla razširjene delavnice o ukrepih, kjer so se na prvih dveh delavnicah osredotočali na reševanje izzivov v različnih bivalnih okoljih, na tretji delavnici pa so posebno pozornost namenili komunikaciji in povezovanju v lokalnem okolju, kjer so se z udeleženci lotili razbijanja mitov o različnih tematikah, povezanih z zero waste koncepti in odpadki na splošno. Tako je med drugim nastal izdelek mitov in resnic.

Kaj so naslednji koraki?

Z velikim naborom ukrepov, analizo stanja in širokim pregledom nad lokalnim okoljem, se bodo organizatorji sedaj lotili oblikovanja dolgoročne strategije in operativnih ukrepov za zmanjševanje nastajanja odpadkov.

Ta bo jeseni predstavljena javnosti, kjer bodo imeli tudi občani možnost predlaganja sprememb, nato sledi sprejem zero waste zaveze v občinskih svetih in potrditev strani nacionalne in evropske zero waste organizacije. Občine bodo nato pripravljene za pridobitev formalnega evropskega naziva Kandidatka za zero waste občino. Le katera bo prva pri nas?

Vir: Ekologi brez meja

Partnerji projekta