19. 5. 2022, 17:47

Slovenija je dobila svojega predstavnika tudi v evropskem svetu otrok. Kdo nas bo zastopal?

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Pred kratkim se je predstavnik slovenskih otrok vrnil z Eurochildovega sveta otrok v Bruslju. Kaj so otroci tam sklenili?

Jakob je eden izmed udeležencev Otroškega parlamenta, programa Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki spodbuja in omogoča participacijo otrok v Sloveniji. ZPMS bo tako s pomočjo Jakoba na evropski ravni predstavljala svoje primere dobre prakse pri delu z in za otroke. 

V Bruslju spoznal veliko novih ljudi

Jakob je bil pred kratkim na svojem prvem srečanju Eurochildovega sveta otrok v Bruslju. Spoznal se je s predstavniki drugih držav članic Eurochilda in prevzel naloge od prejšnjih predstavnikov.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

"V Bruslju sem spoznal veliko novih ljudi, še posebej sem vesel, da sem spoznal predsednico Eurochilda, Marie-Louise Coleiro Preca," je o svojem obisku povedal Jakob.

"Imeli smo kreativne delavnice v drugačni obliki, kot smo jih vajeni. Recimo, gradili smo atomium iz penic. V svoji vlogi sem se zelo dobro počutil in z veseljem sodeloval, verjetno tudi zato, ker sem dobil nove prijatelje," je še dodal.

Evropski otroci: več interaktivnega pouka

Jakob je še povedal, da so razpravljali o mnogih temah, ki se jim zdijo problematične in ugotovil, da mladi pravzaprav nikjer v državah EU niso zadovoljni s šolstvom: "to si razlagam tako, da nimamo veliko interaktivnega pouka in da šolski sistem ne gre v koraku s tehnološkim razvojem."

Zveza prijateljev mladine Slovenije

ZPMS že več desetletij intenzivno deluje na področju otrokovih pravic. Veliko pozornosti namenjajo pravici otrok do participacije, ki je ena od prioritetnih pravic na ravni EU. V slovenskem prostoru je sicer prepoznana kot pomembna, vendar zgolj na razpravni ravni, medtem ko normativna ureditev ne omogoča, da bi participacija otrok zaživela tudi v praksi.

Zato si pri ZPMS prizadevajo, da bi država sprejela Nacionalno strategijo o participaciji otrok ter s tem prepoznala otroke kot enakopravne sogovornike in člane družbe. 

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.