N. B. | 22. 6. 2022, 15:08

Na poslansko klop brez potrdila o nekaznovanosti?

Bobo

Tone Stojko

Za obsodbo, s katero vam je bil izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero vam je bila odpuščena kazen, ste vpisani v kazenski evidenci eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe.

Za pogojno obsodbo ste vpisani v kazenski evidenci še eno leto, od takrat ko je potekla preizkusna doba.

Obsodba na denarno kazen, stransko kazen ali kazen zapora do enega leta bo vpisana v kazenski evidenci tri leta, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let, ste v kazensko evidenco vpisani pet let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.

Za pet let zapora ste zapisani v evidenco osem let

Za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let, ste v kazensko evidenco vpisani osem let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena. Za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let, ste v kazensko evidenco  vpisani deset let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena. Po navedenih rokih se obsodba iz kazenske evidence izbriše, če obsojenec v navedenih rokih ne stori novega kaznivega dejanja.

Obsodba na kazen zapora nad 15 let se ne izbriše nikoli.

Osebi, ki je bila pogojno odpuščena, začne rok za izbris teči šele, ko se pogojni izpust izteče (in ne takrat, ko je bila pogojno odpuščena).

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.