J. Z. | 23. 8. 2022, 12:21

Pomembna NOVOST za volivce v tujini: na prihajajočih volitvah bodo prejeli drugačne glasovnice

Bobo

Državna volilna komisija je pred predsedniškimi volitvami sprejela ukrep, s katerimi želijo preprečiti zaplete, do katerih je prišlo na parlamentarnih volitvah. Veljal bo za tiste, ki ne živijo v Sloveniji.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve bo na dan volitev predsednika republike, ki bodo 23. oktobra, vseh volilnih upravičencev 1.696.893, od tega 1.590.843 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji ter 106.050 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v tujini (v 137 tujih državah).

Ena od pomembnih novosti na teh volitvah je, da bodo vsi volivci v tujini, tako izseljenci kot  zdomci, za glasovanje po pošti v tujini prejeli uradno prazno glasovnico; z namenom, da bi se izognili morebitnim zapletom oz. poznemu pošiljanju volilnih gradiv v tujino. 

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci) prejmejo volilno gradivo po uradni dolžnosti na njihov naslov stalnega prebivališča, lahko pa se namesto oddaje glasu po pošti iz tujine odločijo tudi za glasovanje na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini, kjer je volišče.

Bobo

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, pa volilnega gradiva ne prejmejo "avtomatsko", temveč morajo najpozneje do vključno 22. septembra Državni volilni komisiji sporočiti, če želijo glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini.

To lahko storijo z oddajo vloge na spletnem portalu eUprava, bodisi z e-identiteto ali brez e-identitete.

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo tudi na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oz. na t. i. volišču omnia.

V tem primeru morajo o tem obvestiti Državno volilno komisijo oziroma do vključno 19. oktobra oddati posebno vlogo na eUpravi, bodisi z e-identiteto ali brez e-identitete.

Glasovanje na omnia volišču in po pošti 

Poleg izseljencev lahko na t. i. volišču omnia glasujejo tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oz. bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča. O tem morajo do vključno 19. oktobra obvestiti svojo okrajno volilno komisijo oziroma oddati vlogo na spletnem portalu eUprava.

Bobo

Po pošti na območju Slovenije lahko glasujejo volivci, ki so v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zavodu za prestajanje kazni, in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. O tem morajo svojo volilni komisijo obvestiti do vključno 12. oktobra.  

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, imajo možnost glasovanja na domu, če pravočasno oddajo vlogo in priložijo zdravniško potrdilo. To morajo storiti najpozneje do vključno 19. oktobra.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.