26. 6. 2022, 19:10

Pozor: v gozd NIKAR s kolesom ali motorjem, čaka vas visoka kazen!

Bobo

Čez poletje bodo policisti izvajali poostrene nadzore nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. 

Inšpektorat za okolje in prostor bo v sodelovanju s Policijo med poletnimi počitnicami, od 25. junija do 31. avgusta 2022, na območju celotne države izvajal poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.

Namen nadzora je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

Povečan pritisk na naravo

Vedno več ljudi svoj prosti čas preživlja v naravi. S povečanim številom obiskovalcev se povečuje tudi pritisk na naravo, vznemirja se živali, poleg tega se povečujejo tudi konflikti med različnimi skupinami uporabnikov naravnega okolja, so zapisali na spletni strani policije.

Tradicionalno je bilo naravno okolje prostor pohodnikov, zdaj pa ga uporablja tudi vedno več kolesarjev in voznikov vozil na motorni pogon.

Vožnja z motorji v naravnem okolju je prepovedana

Še zlasti v zavarovanih območjih, kot so naravni rezervati, krajinski parki je temu tako. Zakon o ohranjanju narave določa, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila.

Za posameznika, ki krši navedene določbe, je zagrožena globa od 40 do 100 evrov.

Je pa dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet. Pa tudi v primeru, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

V gozd s kolesom le izjemoma

Zakon dovoljuje vožnjo s kolesi v naravnem okolju po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. 

Zakon o gozdovih predpisuje globo od 400 do 800 evrov.

Vožnja s kolesi je dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in rekreacijo ter namenjena tudi vožnji s kolesi. 

Vožnja je s kolesom dovoljena samo v določenih primerih ali ko je to posebej označeno!

Kako je z vožnjo po planinskih poteh?

Zakon izjemoma dovoljuje vožnjo z gorskimi kolesi po planinskih poteh, vendar le po posebej označenih poteh, ki jih določi minister, pristojen za šport.

Globe za kršitelje tega člena so od 100 do 1.200 evrov.

Nadzor teh določb izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, na gozdnih in kmetijskih površinah pa tudi inšpektorji, pristojni za gozdarstvo in kmetijstvo, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

Torej, spoštujte predpise in naravo!

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.