14. 3. 2014, 12:51 | Vir: Liza

Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, o uspešni srednji šoli

Povprašali smo nekaj ravnateljev slovenskih gimnazij, kakšna je po njihovem mnenju uspešna srednja šola in kaj za to naredijo sami. Prvi je svoje mnenje povedal Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Kaj je po vašem mnenju posebnost vaše gimnazije?

Ravnatelj Kustec: Gimnazija Franca Miklošiča je šola, ki več kot pol stoletja ponosno nosi ime najpomembnejšega jezikoslovca 19. stoletja na Slovenskem. Združuje dijake, njihove starše in zaposlene z obeh bregov reke Mure in lahko bi rekli, da je Pomurje v malem. Tako kot je Miklošič na področju jezikoslovja težil k perfekcionizmu, zaposleni na naši šoli želimo ponuditi dijakom najboljše.

Kakšna je po vaše uspešna gimnazija?

Ravnatelj Kustec: V prvi vrsti mora zasledovati osnovno poslanstvo, to je vzgoja in izobraževanje mladih ljudi, ki so v najbolj viharnem obdobju svojega življenja. Pomembno je, da se osredotočamo na vsakega posameznika, a hkrati spodbujamo pripad­nost skupnosti.

Kaj menite, s čim se meri uspeh gimnazije?

Ravnatelj Kustec: Merila za uspeh so različna. Vsekakor je eden izmed razlogov, zakaj se dijaki vpisujejo na našo šolo, vedenje, da bodo deležni kakovostne izobrazbe ob upoštevanju njihovih želja, sposobnosti in spoštovanju njihove osebnosti. Normalno, da je eden izmed kazalnikov uspeha gimnazije uspešnost na tekmovanjih iz znanj in uspešnost na maturi, vendar je treba upoštevati tudi zadovoljstvo, pripadnost in uresničitev zastavljenih ciljev dijakov.

Kaj mora uspešna gimnazija zahtevati od svojih dijakov?

Ravnatelj Kustec: Pomembno je, da vsi, ki smo vključeni v učni proces, spoštujemo dogovorjeno. Vsak nosi svoj del odgovornosti. Dijaki se morajo zavedati, da brez dela in prizadevnosti ni uspeha. Treba jim je privzgojiti občutek prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Seveda pa tisti, ki smo odgovorni za učni proces, ne smemo pozabljati, da so mladostniki šele v procesu formiranja svoje osebnosti.

Kaj pa ponujati?

Ravnatelj Kustec: Zaposleni se morajo zavedati svojega poslanstva in profesionalno izvajati svoje delavne obveznosti. Visoko strokovno usposobljeni kader, ugodne prostorske razmere, sodobna učna tehnologija niso vedno ključni dejavniki za uspeh. Pomembno je, da se dijaki čutijo dobrodošle in dobijo občutek pripadnosti šoli in verjamejo vanjo.

Kako pomemben je vzgojni moment?

Ravnatelj Kustec: Šole že v nazivu nosijo ime, da so tudi vzgojne ustanove. Velikokrat se ta moment potiska v ozadje in v storilnostno naravnani družbi, v kateri živimo, se daje prednost le izobraževanju, kaj in koliko kdo zna. Na naši šoli se nam v celoti gledano ni treba množično ukvarjati z vzgojnimi problemi. Imamo dobro izdelano mrežo razredništva in kadrovsko usposobljeno šolsko svetovalno službo.

Katere osebne vrednote želite prenesti na mlade generacije?

Ravnatelj Kustec: Slogan naše šole, ki smo ga zapisali ob 50-letnici, je: Z znanjem ponosni v prihodnost. Torej, znanje je tista vrednota, ki nam omogoča uspeš­no prihodnost, do njega pa je mogoče priti le z vztrajnim delom in poštenostjo, ob maksimalnem spoštovanju vsakega posameznika.

Ob ravnateljevanju tudi poučujete? Zakaj?

Ravnatelj Kustec: Ne, zaradi obilo delovnih obveznosti pouka na urniku nimam. Sem pa v stalnem stiku z dijaki in dogajanjem v razredih. Udeležujem se hospitacijskih nastopov učiteljev, razrednih ur, sestankov dijaške skupnosti, raznih obšolskih aktivnosti. Tako preživim v vsakem razredu vsaj tri ure v šolskem letu. Stalna prisotnost ter informiranost o dogajanju v razredu in klimi med dijaki mi omogočata uspešno vodenje šole. Skupaj z zaposlenimi znamo prisluhniti potrebam dijakov, ki se tako kot družba nenehno spreminjajo.

Več o gimnaziji na: www.gfm-ljutomer.si

Napisala Suzana Golubov, fotografije Goran Antley in arhiv

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.