M.K. | 20. 6. 2024, 09:38 | Promocijska objava

Kako preveriti, kolikšno je tveganje, da vam potres, poplave, udar strele ali toča uničijo dom?

Profimedia

Toča, veter, poplave, potresi - vremenskim ujmam ne moremo ubežati, poznamo pa način, kako lahko v veliki meri ublažite njihove posledice!   

Na globalni ravni Slovenci živimo v relativno varni državi. Globalni indeks miru, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, je Slovenijo tako lani kot leto poprej uvrstil med deset najbolj varnih držav na svetu. Nismo neposredno izpostavljeni vojni, lakoti, stopnja kriminala je v primerjavi z drugimi državami sveta še vedno precej nizka.  

Toda ena nevarnost vendarle ves čas preži na nas: narava! In če se nevarnosti ne moremo izogniti, je edino, kar nam ostane, da se nanjo dobro pripravimo! Kako? Tako, da ustrezno zavarujemo tisto, kar nam pomeni največ - svoj DOM!  

Profimedia

Dom je naš varen pristan, zato je pomembno, da je ustrezno zavarovan  

Dom ni le kraj bivanja, temveč tudi izraz naše osebnosti, kraj, kjer se odvijajo najpomembnejši trenutki našega življenja. Vrednost premoženja vsakega posameznika je zelo različna in vsak ima svoj odnos do hiše, stanovanja ali vikenda ter opreme in predmetov v njih. Eno pa je skupno vsem – vsi si želimo, da tega premoženja ne bi izgubili.  

Prav zato se je dobro zavedati tveganja za naravne nesreče, ki mu je izpostavljena naša nepremičnina. Pri Zavarovalnici Triglav so se zavezali, da zavarovancem priskočijo na pomoč s prepoznavanjem le-teh, zato so pripravili spletno rešitev, ki njihovim zavarovancem omogoča vpogled v oceno tveganja za naravne nesreče.  

Profimedia

Kaj je ocena tveganja?  

Ocena tveganja je nova funkcionalnost digitalne poslovalnice i.triglav, ki omogoča, da preverite izpostavljenost svojega doma naravnim nesrečam - toči, udaru strele, potresu in poplavi.  

Do te priročne spletne rešitve lahko dostopite z registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav. Registracija je hitra in enostavna, vse kar potrebujete pa je uporabniški račun, ki ga ustvarite s pomočjo Facebook, Google ali AppleID spletnega računa, digitalnega potrdila ali elektronskega naslova in gesla. Pogoj je še, da imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno vsaj eno zavarovanje.  

Stopnjo nevarnosti za potres, poplave, točo in udar strele lahko uporabniki ocene tveganja jasno razberejo, saj so ocenjena s tribarvno lestvico, od rumene (nizko tveganje) do rdeče (visoko tveganje). Ocena je narejena za stalni naslov zavarovanca in druge naslove, če imajo na njih sklenjena zavarovanja.  

Za izdelavo ocene tveganja so uporabljeni podatki iz različnih virov, kot so poplavne karte Agencije RS za okolje, Statističnega urada RS in Geološkega zavoda Slovenije. Poleg tega so za oceno tveganj pomembni dejavniki tudi škodna pogostost in pretekli škodni dogodki.

Profimedia

A ocena tveganja ni edina prednost digitalne poslovalnice!  

Uporabniški račun v digitalni poslovalnici ali aplikaciji i.triglav vam omogoča več kot le pregled ocene tveganja. V i.triglavu lahko:  

  • sklenete ali obnovite zavarovanja brez obiska poslovalnice, 
  • prijavite škodo,
  • naročite asistenco,
  • spremljate svoje naložbe,
  • upravljate Triglav komplet in
  • pridobite različne ugodnosti in popuste.  

Na kaj morate biti še posebej pozorni, ko sklepate zavarovanje?  

Za dom številni varčujejo oziroma ga odplačujejo tako rekoč vse življenje, zato je izjemnega pomena, da je ustrezno zavarovan. Ker pa je Slovenija kljub svoji majhnosti pokrajinsko izjemno razgibana država, niso nujno vse nepremičnine v enaki meri izpostavljene različnim tveganjem. Posledično je prav, da so temu prilagojena tudi zavarovanja za dom.  

Pri Zavarovalnici Triglav lahko zato izbirate med 3 paketi zavarovanj: Osnovni, Veliki in Comfort paket. Toča in udar strele sodita denimo med temeljne nevarnosti, ki so vključene v vsa domska zavarovanja, poplave pa so dodatna nevarnost, ki je vključena le v Velikem in Comfort paketu. Potres je po drugi strani specifičen pojav, zato sodi med dodatna zavarovanja.  

Preverite, kaj krije posamezno zavarovanje  

Pomembno je, da izberete paket, ki bo kar najbolje zaščitil vaše nepremičnine in ga po potrebi dopolnite z dodatnimi kritji. Poznati je torej treba opis zavarovanih nevarnosti in kaj te krijejo. Nepravilna izbira zavarovalnih kritij ob sklenitvi zavarovanja namreč povzroča največ slabe volje, ko pride do nesreče, če zavarovanec ne prejme zavarovalnine ali pa je ta nižja od nastale škode.    

Profimedia

Prav tako je ključnega pomena določiti pravo zavarovalno vsoto v paketih zavarovanj. Pri Zavarovalnici Triglav denimo opažajo, da zavarovanci pri sklenitvi zavarovanja pogosto določijo prenizko zavarovalno vsoto na prvi riziko, to je zavarovanje glede na pričakovano škodo.  

Če se na primer odločite za zavarovanje na prvi riziko do zavarovalne vsote 15.000 EUR in vaš dom poplavi, bo zavarovalnica ocenila in izplačala dejansko nastalo škodo največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote, ne glede na to, ali bo dejanska škoda morda višja. Zato je pomembno, da poskušate morebitno škodo zaradi poplave v vašem domu čim natančneje ovrednotiti. Kako? Nekaj ključnih napotkov najdete TUKAJ!  

Druga možnost je zavarovanje na zavarovalno vsoto, ki je najboljša izbira zlasti takrat, ko ocenite, da bi poplava lahko ogrozila nepremičnino v celoti. Zavarovalna vsota se v tem primeru določi na podlagi zavarovalne vrednosti hiše in je enaka zavarovalni vsoti za temeljne nevarnosti, ki ste jo določili pri zavarovanju doma. Pogosto je zavarovalno vsoto najlažje določiti po pogovoru z zastopnikom, ki vam bo pri tem ustrezno svetoval.  

Potres morda ne ogroža vaše nepremičnine, toda ...  

Tudi pri odločitvi o dodatnem zavarovanju za potres je treba biti skrajno previden. Morda ocenjujete, da potres vašega doma zaradi načina gradnje ne more poškodovati do te mere, da bi vas to lahko resno ogrozilo. Vendar potres ne uničuje le zgradb, lahko denimo poškoduje tudi plinsko napeljavo, zaradi česar lahko zagori. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa, je zavarovalnica ne bo krila iz zavarovanja doma, če ni sklenjeno tudi potresno zavarovanje.  

Profimedia

Pri tem mnoge skrbi dejstvo, da je ob potresu škoda običajno ogromna na množici objektov in lahko posledično zavarovalnici zmanjka denarja za vsa izplačila škode. A tovrstne skrbi so povsem odveč, saj se zavarovalnica za nevarnost potresa oziroma za presežek škod, ki jih sama ne bi zmogla poravnati, zavaruje pri pozavarovalnicah po vsem svetu, tako da je rizik maksimalno razpršen.  

Prilagajanje zavarovanja  

Dom je le eden, zato je pomembno, da kot skrbni gospodarji ustrezno skrbimo zanj, ga vzdržujemo in varujemo. Najboljši način za to je zavarovanje, a žal kar tretjina slovenskih domov ni zavarovanih za nobeno nevarnost. Če so zavarovani, pa se velikokrat izkaže, da neustrezno.  

Preverite torej, kaj vključuje vaše obstoječe zavarovanje in v kolikor ugotovite, da posamezne nevarnosti, ki jim utegnete biti izpostavljeni, niso navedene ali pa je kritje za zavarovanje doma prenizko, je pomembno, da nemudoma ukrepate in prilagodite polico.  

Pri Zavarovalnici Triglav lahko zavarovanje za dom sklenete prek spleta. Na voljo so trije paketi, ki jih z nekaj kliki po potrebi razširite in dodate zavarovanje za potres ali druga dodatna zavarovanja. Če zavarovanje že imate, a to ne vključuje posamezne nevarnosti ali je kritje prenizko, naročite zastopnika, da polico prilagodite. Zastopnik je na voljo tudi, če ne uporabljate i.triglava in bi želeli videti oceno tveganja ter nato skleniti ali prilagoditi polico.